Rekonciliace a digitální platby

Jako přední poskytovatel softwarového řešení pro rekonciliace na trhu chápe SmartStream potřeby v oblasti párování transakcí, výjimek a investigací bez ohledu na velikost organizace, její procesy nebo obory podnikání.

Ať už firmy chtějí nahradit neflexibilní starší systémy, vybudovat interní nástroj pro zpracování těchto úkolů, využít SaaS nebo outsourcovat celou operaci zpracování transakcí, nabízíme řadu řešení finanční rekonciliace založeného na  inovativní a oceněné technologii TLM společnosti SmartSream, která přináší:

  • Efektivnější operace, nahrazení vícebodových řešení jedinou strategickou platformou pro rekonciliace
  • Dosažení vyšší úrovně STP
  • Snížení operačního rizika automatizací manuálních a papírových systémů k vytvoření proaktivního zpracování životního cyklu transakcí
  • Rychlý on-boarding rekonciliací, aniž by byla ohrožena přesnost výsledků párování
  • Cenově výhodnější fungování se schopností spravovat vyšší objemy transakcí s nižším počtem zaměstnanců
  • Větší transparentnost rekonciliací a pozic díky preventivnímu přístupu k řízení výjimek, ke kterým dochází během celého životního cyklu.
  • Vylepšená návratnost investic (ROI) migrací stávajících a nových rekonciliací na platformu TLM
  • Vylepšený zákaznický servis v souvislosti s posunem od funkce prostého porovnávání dat po vyšší přidanou hodnotu pro zákazníka díky investigaci výjimek a jejich řešení