Accounts Receivable

Mnoho podniků stále používá manuální procesy k uzavření otevřených faktur jejich párováním s přijatými platbami - to poskytuje finančním institucím ideální příležitost nabídnout služby s přidanou hodnotou v oblasti správy pohledávek.

Využití jedinečných schopností SmartStream pro párování TLM Accounts Receivables a účty uspokojuje rostoucí potřebu trhu tím, že umožňuje bankám poskytovat inteligentní správu pohledávek korporátním klientům. Řešení je integrováno s vlastními interními kanály bank a s podnikovými ERP systémy zapouzdřujícími middle-office služby, včetně rekonciliací, prognózování peněžních toků a správou výjimek.

Klienti těží ze:

 • zjednodušené rekonciliace mezi více účty
 • snížení nákladů na vnitřní systém a pracovní sílu
 • snížení počtu ručních chyb a času stráveného zpracováním výjimek
 • vylepšené, flexibilní hlášení DSO a schopnost upozornit klienty na kritické obchodní události

Pro banku poskytuje TLM Accounts Receivable:

 • možnost diverzifikovat nabídku služeb nabízených zákazníkům
 • skutečnou příležitost k vytváření příjmů:
  • zlepšování prognóz cash flow klientů
  • finanční prostředky jsou využívány rozumněji
  • z poplatků vybíraných za poskytování služby
 • zvýšená konkurenceschopnost na trhu a schopnost obsluhovat větší počet klientů