FX konfirmace

Jak se objemy FX zvyšují, manuální konfirmace zpracování snižuje schopnost firem přesně vypočítat své FX pozice. Softwarová řešení TLM pro rekonciliace od společnosti SmartStream mohou poskytovat řešení pro FX konfirmace zejména pro automatizaci těchto procesů s cílem zajistit řízení životního cyklu FX pro efektivnější správu likvidity.


TLM je objemově necitlivé řešení založené na pravidlech pro automatizaci procesu finanční rekonciliace, které podporuje párování v reálném čase a správu konfirmací o směně na devizovém a peněžním trhu. TLM poskytuje viditelnost a škálovatelnost, aby pomohl institucím efektivněji řídit likviditu během výkyvů objemu. Softwarové řešení konfirmací FX SmartStream pomáhá automatizovat proces párování potvrzení a upozorňovat na nesrovnalosti již na začátku životního cyklu transakce a umožňuje efektivní a přesné zpracování obchodu.

Tyto vlastnosti usnadňují správu problémů spojených s různými formáty a podrobnostmi pokynů, které se mohou vztahovat na stejnou banku, cílový / původní účet nebo transakci. Tím se zabrání zbytečným zvyšováním počtů výjimek, roste sazba STP a zefektivňuje se obchodní tok FX.