background

Ke stažení

Na této stránce naleznete popis vstupních a výstupních formátů pro program MultiCash včetně vzorů platebních souborů a výpisů v elektronické podobě. Dále potom uvádíme odkazy na nejčastěji používané národní formáty ČBA pro XML komunikaci.

Pokud má klient zájem, můžeme po dohodě pro klienta na základě objednávky naprogramovat konverzní můstek. Cena konverzního můstku se určuje vždy po prvotní analýze a seznámení se s požadavky klienta. Při vytváření konverzního programu pro české tuzemské a zahraniční platební příkazy vycházejte z formátů viz. níže.

Popisy formátů ke stažení

Poznámka: Popisy formátů platí pro aktuální verzi programu MultiCash.

Obecná pravidla a upozornění

SOUBORY PLATEB MUSÍ OBSAHOVAT POUZE VELKÁ PÍSMENA!

Soubory pro domácí a zahraniční platby program očekává ve výchozím stavu v podadresáři ..\MCCWIN\*.CF*

Soubory výpisů ve formátu SWIFT MT940 program ukládá do podadresáře ..\MCCWIN\*.STA
Výpisy je možno z programu MultiCash exportovat i ve formátu TXT dle uživatelem předem nadefinovaných polí.

Pokud budete vytvářet konverzní program i pro přetahování výpisů z programu MultiCash do Vašeho účetnictví, použijte jako vzor připojené soubory:

  • Pro Českou spořitelnu - "ČS MT 940 a pole 86.doc", jako příklad souboru doporučujeme použít skutečný soubor od klienta, pro kterého konverzi vytváříte
  • Pro ČSOB - "ČSOB MultiCash 24 - formát výpisu, jako příklad výpisu CSOB.STA, ale doporučujeme použít soubor přímo od klienta
  • Pro UniCredit Bank - "Pole 86 UniCredit Bank.doc", jako příklad výpisu je připojen UniCredit Bank orig.sta, ale doporučujeme si vyžádat soubor *.sta od klienta

Formáty ČBA pro XML komunikaci

Odkazy na stažení nejčastěji hledaných formátů ČBA (Elektronický výpis z účtu (camt.053), Průběžný denní výpis z účtu (camt.052), elektronický přehled poplatků (camt.086)) pro XML komunikaci banka-klient v aktuálních verzích naleznete zde:

https://cbaonline.cz/formaty-xml-pro-vzajemnou-komunikaci-bank-s-klienty

Na této adrese naleznete i formáty pain.001 (tuzemská i zahraniční platba, SEPA platba), pain.008 (inkaso tuzemské, SEPA inkaso) a pain.002 (transakční status).