MultiCash e-Banking – mezinárodní, flexibilní a bezpečný

Převezměte kontrolu nad firemními platbami - vnitrostátními i mezinárodními

Pro podniky, které potřebují spravovat hotovost a platby napříč více bankami a zeměmi, je MultiCash® skvělým řešením. Ušetřete čas a náklady pomocí nástroje MultiCash, který poskytuje konsolidovaný přehled podnikových financí v reálném čase a zahrnuje všechna příslušná oddělení a entity. Díky své modulární konstrukci může být MultiCash přizpůsoben tak, aby vyhovoval individuálním potřebám jakékoli společnosti. Pomocí nástrojů v tomto plně integrovaném platebním řešení můžete centrálně řídit všechny bankovní účty, sladit uživatelská práva s firemní strukturou a v případě potřeby umožnit konverzi platebních formátů. Výsledkem bude větší transparentnost, lepší správa a řízení společnosti. Připojte se k celosvětové komunitě 100 000 firem, které si na MultiCash cení flexibility a přístupu orientovaného na budoucnost. Přesvědčte se sami, jak je řešení neustále aktualizováno, aby odpovídalo nejnovějším technologickým a regulačním požadavkům, a podle potřeby je rozšiřováno tak, aby vyhovovalo mezinárodním očekáváním. To potvrzuje i lokalizace do více než 10 jazyků, v kterých je dnes MultiCash k dispozici.

Rozšíření na MultiCash Payment Factory

Výkonné standardní řešení lze snadno rozšířit a vytvořit tak plynulé pracovní postupy pro správu finančního dodavatelského řetězce. Prostřednictvím MultiCash Payment Factory propojují mezinárodně aktivní společnosti své elektronické bankovnictví přímo se svým účetním systémem a zvyšují úroveň přímého zpracování svých plateb. I když je nutné pracovat s místními platebními systémy nebo formáty pro jednotlivé země, MultiCash poskytuje jednotný konsolidovaný systém a umožňuje přímé zpracování plateb generovaných podnikovým účetním systémem.

Firemní e-bankovnictví kdykoli a kdekoli

Pro podniky působící na více místech, ať už prostřednictvím podnikového intranetu nebo veřejného internetu, je k dispozici rozhraní prohlížeče. Oprávnění uživatelé mají přístup ke všem potřebným funkcím elektronického bankovnictví kdykoli a kdekoli pomocí Windows klientů nebo prohlížečů. Podniky, které jsou navrženy tak, aby byly plně začleněny do podnikové infrastruktury, si mohou být jisty, že řešení vyhovuje směrnicím o vnitřní bezpečnosti. Doplněk umožňuje podnikovým subjektům s rozhodovací pravomocí řídit jejich každodenní bankovnictví i na tabletech a smartphonech.

Způsob nasazení MultiCash v praxi závisí na podnikových politikách: může být implementován do interních systémů (on-premise) nebo aktivován ve vysoce bezpečném MultiCash cloudu, založeném na modelu „Software jako služba“.

Centralizovaná bankovní spojení kdykoli - a po celém světě

Přidejte se k mnoha uživatelům, kteří se již připojují ke všem svým bankám (celosvětově) z jedné centrální aplikace, a využívejte výhody harmonizovaného platebního řešení. MultiCash podporuje všechny důležité mezinárodní a národní formáty souborů, například evropský standard SEPA, globální formát CGI a širokou škálu formátů specifických pro jednotlivé země. Pro připojení k bankám lze paralelně použít více komunikačních standardů, včetně různých evropských variant EBICS, mezinárodně populárního standardu MCFT (MultiCash File Transfer) a přímých připojení prostřednictvím celosvětové sítě SWIFT.

Profesionální optimalizace cash flow

Multibankovní engine v MultiCash lze použít ke konsolidaci informací o všech účtech do jediné centrální aplikace. Flexibilní nástroje reportingu pak umožňují každé společnosti definovat řízení hotovosti a plánování likvidity tak, aby vyhovovaly jejím individuálním požadavkům. Speciální funkce cash poolingu vám umožňuje zobrazit nejnovější hotovostní pozici ve všech bankách, včetně podrobností o úroku a - pokud je to relevantní, - rozhodnout se, jak nejlépe využít podnikové finanční prostředky. MultiCash následně navrhne optimalizaci hotovosti, soustředí prostředky na účty s nejvyšším úročením a tyto platby i přímo iniciuje, pokud je potvrdí oprávněný uživatel.

Transparentní a profesionální Cash Management

Firemní zaměstnanci pracující se systémem potvrdili, že uživatelské rozhraní je intuitivní a snadno použitelné. Ačkoli existuje bohatá úroveň funkčnosti, možnosti zobrazené v kterémkoli místě aplikace se vztahují konkrétně k danému úkolu. Každý uživatel si může přizpůsobit svůj vlastní řídicí panel, vybrat si z celé řady grafických možností (funkce „widgety“), včetně zobrazení nejnovější pozice na všech firemních účtech a přehledu plateb čekajících na konečný podpis. V oblasti řízení hotovosti jsou zvýrazněny klíčové finanční prostředky a všechny relevantní podrobnosti jsou vizualizovány jasnou formou, což zajišťuje, že osoby s rozhodovací pravomocí jsou schopny snadněji řídit likviditu.

Zabezpečení a compliance v platbách

Bezpečnostní architektura certifikovaná specializovanou organizací pro bezpečnost IT (německá TÜV) zahrnuje šifrování ve všech fázích pracovního postupu: v aplikaci MultiCash, když jsou data importována / exportována z externích systémů a během připojení k bankám. Interní návrh zajišťuje, že uživatelé bez oprávnění nemají přístup k souborům nebo databázím, čímž se eliminuje riziko zneužití nebo manipulace. V rámci aplikace zajišťuje sada uživatelských profilů, že každý uživatel bude mít přístup pouze k možnostem, které potřebuje pro každodenní úkoly, a bude si prohlížet a pracovat pouze s informacemi, ke kterým má práva, bez přístupu k datům nebo funkcím pro které není oprávněn.

Kromě toho je společnost MultiCash dobře připravena na přísné požadavky na compliance předpisů v oblasti platebních služeb. "Denied Party Check“ lze využít k podpoře boje proti praní špinavých peněz, terorismu a finanční trestné činnosti pomocí sankčních seznamů k odfiltrování podezřelých transakcí ještě před jejich předložením bance. Aplikace MultiCash může být hluboce integrována do podnikové ERP infrastruktury (například SAP®, Oracle® nebo Microsoft®), přičemž šifrování umožňuje splnit nejvyšší bezpečnostní standardy.

Digitální bankovní služby

S nástupem digitalizace se neustále objevují nové služby elektronického bankovnictví. Jako moderní řešení má MultiCash agilitu a flexibilitu rychle reagovat na vývoj těchto požadavků. Doplňky a upgrady jsou dodávány včas, aby korporátním klientům umožnily okamžitý benefit z nových služeb. Například je již možné optimalizovat bankovní spojení (pomocí „Bank Account Management“), kontrolovat a zlepšovat externí náklady (pomocí „Bank Service Billing“) a dostávat včasnou zpětnou vazbu k odchozím transakcím (pomocí „Payment Status Report“).

Převezměte kontrolu nad dokumentárním obchodem

Doplněk Foreign Trade poskytuje centrální, standardizované řešení pro zpracování akreditivů (na straně importu nebo exportu) a záruk. Podrobná historie transakcí, flexibilní reporting a správa deníku jsou jen některé z hlavních funkcí. Pro podniky, které pracují pouze v jedné oblasti podnikání, je samozřejmě možné vybrat a použít pouze ty komponenty, které jsou potřebné pro jejich konkrétní dovozní nebo vývozní činnosti.

DB Connector

Mnoho společností, které generují platby ze svých ERP systémů, hledají efektivní, bezpečné a bezsouborové rozhraní mezi ERP a jejich systémem elektronického bankovnictví. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby splňoval tyto požadavky, přímo podporující řadu automatizovaných rozhraní pro výměnu informací o platbách, zůstatcích a transakcích mezi těmito systémy.

Poskytujeme rozhraní, které načítá platební transakce z databáze a ukládá data z výpisů do databáze.

DB-connector, vytvořený pomocí standardizovaných otevřených technologií, úzce integruje platformu elektronického bankovnictví s pracovními postupy ERP systémů.

ERP Connector

Pro korporátní klienty má zásadní význam zajištění toho, aby každý soubor plateb doručený systémem ERP na platformu elektronického bankovnictví byl zabezpečen proti jakékoli manipulaci. Všechna řešení musí poskytovat nástroje pro integritu dat (žádné změny obsahu), autentičnost (soubory pocházejí ze známého a legitimního zdroje) a důvěrnost.

Vyvinuli jsme rozhraní pro transfer souborů, která přenášejí tyto soubory v dávkovém režimu, a řešení založená na streamování, jako je například nově vyvinutý ERP-Connector

Výhody řešení MultiCash

  • Nastavte, provozujte a kontrolujte platby centrálně pro větší procesní transparentnost
  • Zvyšte efektivitu pomocí jednoho integrovaného řešení pro všechna bankovní spojení a formáty
  • Zlepšete firemní cash management ve všech bankách a účtech
  • Optimalizujte STP prostřednictvím využití řešení Payment Factory
  • Převezměte kontrolu nad bankovními vztahy s doplňky pro správu bankovních účtů (BAM) a fakturaci za bankovní služby (BSB)
  • Zajistěte dodržování nejnovějších bezpečnostních standardů a požadavků na audit
  • Poskytujte služby elektronického bankovnictví kdykoli a kdekoli