Bank Relationship Management – efektivní řízení bankovních vztahů

Plná transparentnost všech bankovních účtů, plných mocí a poplatků

Správa bankovních účtů a sledování souvisejících poplatků i v digitálním věku často vyžaduje značné manuální úsilí, což vede k interním nákladům. Ale pomoc je na dosah. Inovativní doplňky pro MultiCash® vám umožní zbavit těchto úkolů váš treasury tým a uvolnit tak kapacitu pro jeho hlavní činnosti.

V posledních letech investovalo velké množství podniků značné množství času a peněz do nových systémů a nástrojů, aby zefektivnily procesy plateb a správy hotovosti. Navzdory tomu se zvyšující se účinnost často vyruší stále složitějšími administrativními úkoly. Mezi časově náročné činnosti patří nastavení účtů a plné moci na vnitrostátní a mezinárodní úrovni, kontrola cenových dohod a bankovních poplatků a stále rozsáhlejší kontroly KYC. Mezi další faktory patří zvýšené právní a regulační požadavky, zejména v souvislosti s financováním boje proti terorismu, a nové interní i externí pokyny pro compliance.

Řešení MultiCash Bank Relationship Management vám nyní umožňují automatizovat a standardizovat mnoho úkolů v této oblasti, které byly dříve prováděny manuálně. Využijte možnosti „digitálního bankovnictví“ pro vaši firmu a profitujte z centralizované správy dokumentů, flexibilní integrace do vašich pracovních postupů a transparentního zpracování všech operativních procesů. Všechna připojení k bankám a poskytovatelům platebních služeb jsou prováděna elektronicky za předpokladu, že tyto strany podporují nezbytné formáty a komunikační standardy.

Stále více bank nabízí technická rozhraní pro správu plných mocí v držení banky, jakož i fakturaci bankovních služeb, což má za následek možnost tyto procesy digitalizovat. Kromě toho lze také zautomatizovat kontroly embarga a prověřování sankčních seznamů bank a příjemců plateb. Poskytujeme inovativní řešení pro všechny tyto úkoly, minimalizujeme manuální úsilí a do značné míry eliminujeme papírové zpracování.
 

Další informace o našich řešeních pro digitální Bank Relationship Management

Electronic Bank Account Management (eBAM)

Elektronická správa účtů po celou dobu života účtu od jeho otevření po uzavření

Bank Service Billing (BSB)

Plná transparentnost bankovních poplatků s plně elektronickým zpracováním

Denied Party Check

Kontrola odchozích plateb proti sankčním seznamům, odfiltrování podezřelých transakcí ještě před jejich odesláním do banky