Platby a platební kanály: přizpůsobené, mezinárodní a flexibilní

Komunikační kanály a formáty souborů pro místní a globální platby

Ať už jde o národní nebo mezinárodní - pokud hledáte řešení elektronického bankovnictví pro více bank abyste mohli své platby efektivně a levně doručit zamýšlenému příjemci, měl by být MultiCash vaší první volbou. MultiCash totiž nabízí jedinečnou kombinaci komunikačních možností a platebních formátů, s nimiž se můžete připojit do jakékoli banky na světě. Každá společnost tak může kombinovat platební moduly a speciální funkce, aby vyhovovaly jejím individuálním potřebám. Mezi oblíbené doplňky patří univerzální konvertor plateb (UBIQCash) a modul pro prohlížení a párování zpráv o stavu plateb (status). Tato flexibilita je jedním z důvodů, proč se řešení MultiCash stala tak oblíbená u společností všech velikostí - od korporátů střední velikosti s čistě místním zaměřením až po globální organizace, které jsou schopny vytvořit centrální platformu pro řešení jejich celosvětového platebního styku.

Místní a globální platby - jedno centrální řešení

Pomocí MultiCash® můžete ovládat všechny platby vaší společnosti z jedné centrální aplikace. Využijte bezkonkurenční škálu platebních modulů, možností komunikace i formátů souborů a vytvořte řešení, které splní všechny vaše požadavky. Vyberte si z řady mezinárodních platebních modulů, zvolte požadované komunikační standardy (například MCFT a EBICS) a vyberte potřebné formáty plateb - SEPA i CGI vedle platebních modulů specifických pro jednotlivé země pro téměř všechny evropské státy. Všechny moduly jsou průběžně a včas aktualizovány, aby vyhovovaly regulačním změnám a novým požadavkům, takže vaše řešení elektronického bankovnictví bude vždy aktuální.

Komunikace s bankami po celém světě

MultiCash vám nabízí možnosti komunikace pro připojení vašich bank. Je podporován standard EBICS pro připojení k bankám v Německu, Francii a Švýcarsku, stejně jako mezinárodně rozšířený MCFT (MultiCash File Transfer) a propojení s celosvětovou sítí SWIFT. Podle potřeby lze integrovat další kanály specifické pro banku nebo národní standardy. Protože MultiCash umožňuje zpracovávat více připojení paralelně, můžete je použít jako centrální aplikaci pro platby národním a mezinárodním bankám efektivně a nákladově.

Vždy správný formát pro vaše platby

Nedávné iniciativy na harmonizaci platebních formátů vedly ke vzniku SEPA a CGI jako důležitých mezinárodních standardů. Současně zůstávají platné i jiné místní a mezinárodní formáty plateb. MultiCash plně podporuje celoevropský formát SEPA (včetně národních variant) a formát CGI pro celosvětové transakce v několika měnách ve formátu XML. Další mezinárodní platby, které lze použít, zahrnují možnosti založené na SWIFT (v současnosti: MT101, MT103 a MT104).

Inteligentní analýza formátu a převod plateb pomocí UBIQCash

V rámci procesu zvyšování úrovně automatizace v oblasti plateb lze použít doplněk UBIQCash. Tento univerzální generátor plateb poskytuje inteligentní analýzu formátu spolu s formátovou konverzí. Aplikace byla navržena speciálně pro přeshraniční platby, kde je často zapotřebí několik formátů souborů a formáty vyžadované bankami se liší od původních formátů. Firemní účetní a platební systémy často dodávají jediný centrální formát, který UBIQCash poté převede na potřebné výstupní formáty. V jiných případech lze UBIQCash nakonfigurovat jako univerzální „převodník formátu“ pro více vstupních a výstupních formátů.

Zajistěte dodržování předpisů

Zahraniční platby, na které se vztahuje německá vyhláška o zahraničním obchodu (AWV), musí podniky a veřejné orgány nahlásit federální bance. Příslušné zprávy se předkládají elektronicky pomocí formuláře žádosti „Z4“ pomocí „Allgemeines Meldeportal Statistik“ (AMS) ve formátu XML nebo CSV. Doplněk Z4-AWV Omikronu vám umožňuje vytvářet, odesílat a spravovat tyto zprávy pro přeshraniční účely. Kromě toho lze transakce vyžadující reporty importovat ze souborů generovaných externími systémy. Funkce archivace a analýzy umožňují uživateli sledovat dříve odeslané zprávy.

Sledování stavu vašich plateb pomocí zprávy o stavu - Status Report

Pro podniky je velmi důležité dostávat včasnou zpětnou vazbu o zpracovaných či nezpracovaných transakcích. V současné době mnoho bank poskytuje aktualizace stavu plateb svým podnikovým zákazníkům pomocí nového formátu XML Payment Status Report (PSR). Na rozdíl od bankovního výpisu Payment Status Report neobsahuje žádné informace banky o zaúčtování, ale slouží především k tomu, aby společnosti poskytla vhled do jakýchkoli vadných transakcí v dostatečném časovém předstihu, a aby jim umožnila přijmout alternativní opatření a více kontrolovat svůj pracovní kapitál. Doplněk Payment Status Report umožňuje analyzovat a sledovat zprávy PSR ve formátu MultiCash a doručovat soubor CSV do jiných interních systémů. Sledováním stavu mohou oprávnění signatáři, treasureři a účetní okamžitě zjistit, proč banky nemohly zpracovat soubory nebo transakce. Tato informace zároveň umožňuje treasurerovi nebo cash managerovi přijmout veškerá vhodná opatření a doladit denní plánování likvidity.

Přehled našich lokálních a globálních platebních řešení:

  • Umožňuje společnosti vybudovat centrální řešení pro efektivní správu skupinových platebních transakcí
  • Zajišťuje připojení ke všem bankám pomocí komunikačních standardů, jako jsou MCFT a EBICS, jakož i propojení s celosvětovou sítí SWIFT
  • Poskytuje flexibilitu prostřednictvím všech důležitých mezinárodních a místních platebních formátů
  • Podporuje automatizaci analýzou formátů a převodem transakcí s univerzálním generátorem plateb UBIQCash
  • Vylepšuje kontrolu likvidity pomocí podrobností ze zprávy o stavu plateb Payment Status Report
  • Umožní compliance s německými regulačními reporty