Řízení rizik - Sledujte svou expozici v cizí měně

Automaticky spravujte své Forex obchody s pomocí MultiCash

Zajišťovací transakce ke snížení měnových rizik jsou součástí každodenní činnosti každého treasurera. Aby tyto činnosti úspěšně zvládli, potřebují treasureři mít konsolidovaný přehled o expozici společnosti v cizí měně.

Se vznikem 360T vznikla obchodní platforma, která umožňuje směnu měn v reálném čase. Není žádným překvapením, že se toto řešení používá ve většině treasury oddělení podnikového světa. Takže jakýkoli centrální rozhodovací systém musí brát v úvahu obchody Forex dokončené v tomto systému.

Doplněk Exposure & Risk Management (ERM) pro MultiCash® nabízí podnikům celou řadu funkcí pro správu a hodnocení směny cizích měn a dalších obchodů. Transakce lze zadat ručně nebo importovat automaticky ze standardního rozhraní 360T.

Speciální report uvádí všechny transakce s použitím aktuálních denních sazeb. Treasurer pak může na první pohled zjistit, zda forwardová transakce byla prospěšná nebo ne. Report přímo na základě dostupných informací doporučuje, jaká opatření je třeba podniknout.

Konsolidace umožňuje optimalizovat interní pracovní toky. Všechny Forex transakce jsou zahrnuty do celkových reportů o řízení hotovosti. To zjednodušuje každodenní úkoly treasurera a umožňuje mu používat automatickou koncentraci hotovosti v MultiCash, aby bylo zajištěno dostatečné krytí na všech účtech.

Je na čase, aby se nespolehlivé tabulky Excelu staly minulostí. Důležitá rozhodnutí lze nyní učinit kliknutím na tlačítko na základě plně integrovaného řešení ERM. Samozřejmě lze všechny údaje ze zpráv exportovat, pokud je třeba některé činnosti provádět v jiných aplikacích.

Výhody řízení expozice a rizik s pomocí MultiCash:

  • Poskytuje všechny funkce potřebné pro generování a správu FX transakcí
  • Konsoliduje všechny transakce a poskytuje přehled s aktuálními sazbami
  • Podporuje rozhodování tím, že automaticky doporučuje transakce s opcemi
  • Zajišťuje okamžité krytí všech účtů pomocí nástroje pro koncentraci hotovosti MultiCash
  • Poskytuje všechny zákonné reporty pouhým kliknutím na tlačítko