ERP-Connector - efektivní, bezpečné a přizpůsobené rozhraní mezi ERP a e-bankingovým systémem

Řada firemních zákazníků, kteří generují platby přímo ze svých ERP systémů, hledá efektivní, bezpečné a na míru upravené rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby tyto předpoklady splňoval především díky přímé podpoře množství automatizovaných rozhraní pro výměnu platebních souborů, zůstatků účtů a transakčních informací mezi těmito systémy. 

Zvláštní důležitost kladou korporátní zákazníci především na zajištění toho, aby jakýkoliv platební soubor doručený ERP systémem do e-bankingové platformy byl chráněn proti jakékoliv manipulaci. Každé řešení tedy musí poskytovat nástroje pro zabezpečení integrity dat (žádné změny obsahu), autenticity (soubory pocházejí ze známého a oprávněného zdroje) a k zajištění důvěrnosti. 

Poskytujeme jak rozhraní pro přenos souborů, které přenáší soubory v dávkách, tak řešení založené na streamování dat, jakým je nově vyvinutý ERP-Connector.

Úzce integrovaný a vysoce bezpečný

ERP-Connector je postaven s využitím standardizovaných otevřených technologií, úzce integruje e-bankingovou platformu s pracovními procesy ERP systémů jakými jsou SAP®, Oracle® a Microsoft® a řídí tok dat mezi těmito ERP systémy a MultiCash Transferem® při nejvyšší úrovni bezpečnosti. Data jsou v zašifrované podobě přenášena přímo z ERP systému do zabezpečené databáze MultiCash Transfer®. 

ERP-Connector spolupracuje s bankovním konektorem (Bank-Connector) v MultiCash Transferu® a umožňuje tak korporátním zákazníkům efektivní spojení s jejich bankami při stále rostoucí procentní míře STP (Straight-Through-Processing) v jejich platebním procesu.

Žádanou technickou volbou pro napojení ERP jsou Web Services. Tato otevřená technologie umožňuje zabudování efektivního, individualizovaného napojení mezi tyto systémy. Zabezpečené spojení využívá zašifrovaný SSL kanál s oboustranným systémovým ověřením.

ERP-Connector pro MultiCash Transfer® umožňuje přenos platebních souborů do bank, které korporátní zákazník využívá, a to bezpečně a přímo z ERP systému (např. SAP®, Oracle® and Microsoft®). Společně s Bank-Connectorem je tedy přenos uskutečněn na nejvyšší bezpečnostní úrovni a s vysokou úrovní STP (Straight-Through-Processing). Stejným způsobem jsou z bank do ERP systémů naopak přenášeny informace o změnách platebních statusů, zůstatky a transakčních detaily.

Zabezpečený přenos dat s integrovaným směrováním

Flexibilní koncept konektorů MultiCash Transfer® a podpora otevřených standardů umožňuje uskutečnit integraci napříč odlišnými technologiemi a dosáhnout tím propojení různých ERP systémů. Možná jsou také automatizovaná propojení mezi MultiCash Transferem® a ostatními systémy, například s aplikacemi pro oblast treasury, HR a management, stejně jako s bankovními systémy. MultiCash Transfer® s funkcí zabezpečeného integrovaného směrování se tak stává hlavním nástrojem pro řízený přenos dat. Management Data Praha zabezpečuje také realizaci individuálních integračních projektů.

MultiCash Transfer® je schopen propojit korporátní systémy s bankami. Rozhodnutí o způsobu, jakým budou data přenášena se přizpůsobují případ od případu (zabezpečený řízený přenos dat – managed data transfer). Zprávy platebních statusů, zůstatků a transakčních informací mohou být rozděleny, zkonvertovány a směrovány do požadovaného systému. MultiCash Transfer® může být obsluhován jako managed service v cloudu nebo v rámci Vaší společnosti. 

Výhody:

  • Splňuje nejvyšší požadavky bezpečnosti pro mezisystémový přenos dat.
  • Automatizované rozhraní zvyšuje procentní míru STP (Straight-Through-Processing).
  • Řešení umožňuje napojení na celou řadu ERP systémů včetně SAP®, Oracle® a Microsoft®.
  • Otevřená technologie vede k snadnému propojení a k těsné integraci s ostatními firemními systémy.
  • Integrované možnosti směrování dat mohou být přizpůsobeny specifickému prostředí každého korporátního klienta.
  • Řešení lze provozovat v rámci Vaší společnosti nebo v cloudu.

MultiCash® a MultiCashTransfer® jsou registrované obchodní značky společnosti Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG, Microsoft® je registrovaná obchodní značka Microsoft Corporation, Oracle® je registrovaná obchodní značka Oracle Corporation, SAP® je registrovaná obchodní značka SAP SE.