KYC - poznejte svého zákazníka

Optimalizace pracovních postupů KYC pro administrativní bankovnictví

Bezpečná identifikace zákazníků a obchodních partnerů pomocí kontrol Know Your Customer (KYC) je ústředním tématem vztahů mezi bankami a podniky. Tyto kontroly jsou založeny na právních předpisech bank v boji proti praní peněz a financování terorismu. Nedodržení těchto předpisů může vést k uložení vysokých pokut. Pro splnění tohoto úkolu mají pro banky zásadní význam aktuální informace o jejich zákaznících a rozsahu jejich podnikatelských aktivit. Pro podniky představuje rostoucí potřeba informací banky velkou výzvu, protože jednotlivé úkoly, které je třeba zajistit, jsou v současné době většinou nestandardizovány, což má za následek značné náklady a úsilí.

S funkcí KYC sady Bank Relationship Management Suite pro MultiCash® můžete spravovat všechny informace a dokumenty týkající se KYC vaší společnosti na jedné platformě. Data jsou uložena v šifrované podobě v centrálním úložišti KYC a změny jsou protokolovány pro účely interního a externího auditu. Úkoly a transakce vyžadované pro audity KYC, jako je poskytnutí daňového identifikačního čísla, výpisu z obchodního rejstříku nebo dokladů o otevření účtu, mohou být vytvořeny jako šablony a integrovány do různých pracovních postupů správy účtu. Důsledným zahrnutím procesů KYC do vašich postupů zpracování také zajistíte, že jsou provedeny nezbytné interní kontroly a že všechny změny jsou uloženy centrálně.

Na základě šablon můžete s malým úsilím vytvářet pracovní postupy pro specifické požadavky KYC různých bank. Tato flexibilita řešení také bere v úvahu skutečnost, že právní předpisy pro boj proti praní špinavých peněz se v jednotlivých zemích často liší a také umožňují určitý prostor pro interpretaci. Díky tomu je MultiCash Bank Relationship Management suite pro správu vztahů s bankami obzvláště vhodná pro společnosti, které vedou účty u různých bank a / nebo v různých zemích.

Další výhodou řešení KYC pro MultiCash je to, že všechna data mohou být poskytována bankám a poskytovatelům služeb KYC elektronicky. Přestože je v současné době schopno tyto informace přijímat digitálně jen několik bank, první instituce již tuto schopnost implementovaly do svých průkopnických projektů.

V případě potřeby budou do řešení MultiCash implementována další elektronická rozhraní pro poskytovatele služeb KYC, jako je SWIFT, který nedávno začal poskytovat digitální registr KYC pro podniky. Podniky využívající tuto službu by pak měly možnost rekonciliovat svá data týkající se KYC mezi úložištěm MultiCash a registrem SWIFT a poskytly partnerům bank přístup k těmto informacím.

Stručný přehled výhod plynoucích z řešení KYC

  • Centrální správa všech dokumentů KYC v zabezpečeném úložišti společnosti
  • Transparentnost prostřednictvím centrálního přístupu ke všem nezbytným informacím a dokumentům
  • Vyšší efektivita pomocí šablon KYC specifických pro banku a omezení manuálních činností
  • Optimalizované pracovní postupy pomocí digitalizované výměny dokumentů KYC s bankami a poskytovateli služeb KYC
  • Sledování termínů splatnosti prostřednictvím upozornění a notifikací e-mailem
  • Plné dodržování compliance požadavků KYC bank a interního auditu