Cash Management – úspěšná kontrola likvidity 

Výchozím bodem každého úspěšného řízení hotovosti je úplná transparentnost finanční pozice podniků a toků plateb. Pouze pokud jsou tyto informace k dispozici centrálně, je možné plánovat vývoj likvidity, maximalizovat zájem finanční skupiny a řídit rizika. Doplněk Cash Management MultiCash® poskytuje úplný přehled o finanční situaci společnosti na všech národních i mezinárodních účtech. Do těchto zpráv lze integrovat jakékoli probíhající nebo plánované platby. Kromě toho obsahuje nástroje umožňující podnikům zřídit a spravovat vlastní cash pooling, s možností zero balancing a target balancing. Řada možností reportování umožňuje analyzovat současnou a budoucí finanční pozici společnosti různými způsoby na základě konsolidovaných informací o všech bankách, pobočkách a dceřiných společnostech po celém světě. Můžete tak rychle identifikovat jakékoli rezervy likvidity a co nejlépe využít své peníze.

Vše, co potřebujete ke správě své hotovosti

V  aplikaci MultiCash můžete automaticky shromažďovat a zpracovávat výpisy z účtů ve formátu MT940 a camt (XML) ze všech svých bank. Na tomto základě získáte celosvětový a centralizovaný přehled o zůstatcích celé firemní skupiny. Podporovány jsou také denní položky a instrukce (založené na formátech camt.052 a MT942), což vám umožňuje zahrnout tyto projekce do finančního plánování. Vedle této sady bankovních údajů můžete zahrnout i vlastní data plánu tím, že údaje přidáte ručně nebo automatickým zahrnutím odchozích transakčních toků. Na základě této úplné sady informací poskytuje aplikace prognózu hotovosti ve všech bankách a měnách. Široká škála reportů a analytických nástrojů, zobrazených v průhledném stromovém zobrazení, vám umožní činit nezbytná rozhodnutí o tom, jak spravovat firemní peníze.

Snadné řízení likvidity

Jediným kliknutím na tlačítko můžete vytvořit meziměnový, mezibankovní návrh na pooling firemních peněz. V závislosti na vašich preferencích můžete nastavit použití zero balancing (cash concentration) nebo target-balancing. Aplikace automaticky navrhuje převody, které maximalizují úrok na účtech. V případě potřeby můžete provést úpravy a poté jednoduché schválení zajistí okamžité provedení plateb. To usnadňuje celý proces finančního rozhodování a uvolňuje důležitý zdroj pro další finanční aktivity.

Další mocný nástroj umožňuje naplánovat příchozí a odchozí peněžní toky přímo a decentralizovaně. Pro snadné vyhledávání můžete transakce přiřadit ke kategoriím, které jste definovali podle potřeby, např. personál, materiál. Rozsáhlý rekonciliační mechanismus páruje vaše interní údaje s transakcemi vykazovanými bankami, aby bylo možné rychle rozpoznat rozdíly a podniknout příslušné kroky k nápravě.

Kromě této doplňkové aplikace jsme schopni dodat řešení pro složitější a integrovanější požadavky, jako je optimalizace vnitropodnikových peněžních toků nebo budování centrální in-house banky. Budeme rádi, když s vámi budeme spolupracovat na projektech tohoto typu.

Výhody doplňku Cash Management:

  • Zajistěte úplnou transparentnost své pozice ve všech účtech po celém světě
  • Vylepšete řízení likvidity pomocí konsolidovaných bankovních údajů, údajů o plánu a úvěrových linek - v reálném čase
  • Zvyšte úroveň efektivity automatizací a centralizací pracovních postupů
  • Maximalizujte úroky v celé skupině pomocí cross-currency, cross-bankingového cash poolingu
  • Zefektivněním řízení likvidity výrazně snižte náklady na externí liquidity management