DB-Connector - řešení v MultiCash Payment Factory

Řada firemních zákazníků, kteří generují platby přímo ze svých ERP systémů hledá efektivní, bezpečné a bezsouborové rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby tyto předpoklady splňoval především díky přímé podpoře množství automatizovaných rozhraní pro výměnu plateb, zůstatků účtů a transakčních informací mezi těmito systémy. 

Poskytujeme databázové rozhraní, které nahrává platební transakce z databáze a naopak ukládá data z výpisů do databáze.
 

Úzce integrovaný a vysoce bezpečný

Postaven s využitím standardizovaných otevřených technologií, DB-Connector úzce integruje e-bankingovou platformu s workflow ERP systémů. Platební transakce jsou ukládány přímo z ERP systému do SQL databáze. MultiCash Transfer nahrává tyto platební transakce, připravuje platby pro podepisování uživatelem nebo platební soubory zasílá přímo do bank. Výpisy nebo transakce stažené z bank jsou z MultiCash Transferu ukládány do SQL databáze pro nahrání do ERP systémů. 

DB-Connector plynule spolupracuje s bankovním konektorem v MultiCash Transferu a umožňuje tak korporátním zákazníkům efektivní spojení s jejich bankami při stále rostoucí míře STP (Straight-Through-Processing) v jejich platebním workflow. 

Výhody:

  •     Jedna datová struktura mezi ERP systémy a MultiCash Transferem.
  •     Automatizované rozhraní zvyšuje procentní míru STP (Straight-Through-Processing).
  •     Řešení umožňuje napojení na celou řadu ERP systémů.
  •     Otevřená technologie vede k snadnému propojení a těsné integraci s ostatními firemními systémy 
  •     Integrované možnosti směrování dat mohou být přizpůsobeny specifickému prostředí každého korporátního klienta.
  •     Řešení lze provozovat v rámci Vaší společnosti nebo v cloudu.