Exchange Traded Derivatives (Sell-Side)

Burzovní obchodované deriváty (ETD) představují významnou provozní záležitost pro firmy z důvodu počtu a typu zdrojů dat, včetně brokerů, clearingových domů a burz, které musí být spravovány. Tyto problémy byly umocněny rostoucími objemy, které se pravděpodobně budou dále zvyšovat, protože bude více transakcí prováděno prostřednictvím burz v důsledku regulační reformy na OTC trzích.

Aby bylo možné řešit problém plynoucí z integrace a správy těchto dynamických zdrojů, poskytuje řešení TLM společnosti SmartStream úplnou kontrolu procesu externího zpracování a nabízí podporu pro více než 30 světových burz, přední makléře a clearingové domy.

Řešení TLM je vyvinuto speciálně pro správu velkých objemů, které účastníci na straně prodeje provádějí prostřednictvím přístupu založeného na pracovním postupu při zpracování transakcí. Poskytuje automatizaci v celém životním cyklu ETD a zajišťuje, aby každý prvek transakce mohl být reprezentován, sledován, spravován a vykazován.

V důsledku automatizace poskytované řešením jsou náklady sníženy v důsledku menšího počtu výjimek a odstraněním ručního zásahu prostřednictvím opakovatelných, škálovatelných a plně kontrolovatelných procesů.