On-boarding

Konfigurační komponenta TLM SmartRecs využívá schopností funkce TLM Reconcilations a jejího špičkového srovnávacího enginu. To organizacím umožňuje rychlejší a účinnější rekonciliace, aniž by byla ohrožena přesnost výsledků párování.

TLM SmartRecs výrazně rozšiřuje počet firemních uživatelů, kteří jsou schopni konfigurovat rekonciliace. To umožňuje finančním institucím zkrátit dobu zavedení rekonciliace, a tím dosáhnout vyšší provozní a nákladové efektivity.

Nové párování lze rychle vytvořit a, což je důležité, řešení umožňuje úplné opětovné použití všech stávajících konfiguračních komponent. Pokud byl dříve použit formát souboru, lze jeho mapování znovu použít, podobně jako v případě, kdy již byla použita párovací pravidla, lze je znovu použít. Organizace mohou dosáhnout ještě rychlejších časů implementace, protože nejsou nuceny tvořit každou konfiguraci znovu od nuly.

Modul podporuje organizace spravující regulované transakce, které umožňují zavedení replikovatelných, standardizovaných procesů rekonciliace. TLM SmartRecs automaticky vytváří úplné a přesné údaje o párování pro každou transakci, čímž vytváří podrobný audit trail. Organizace proto mohou regulačním orgánům prokázat, že jsou v provozu robustní, auditovatelné procesy rekonciliace a plně zdokumentovaná konfigurace rekonciliace.