SWIFT E&I

Stávající výjimky z plateb ainvestigační procesy jsou manuálně náročné a představují zbytečné náklady a rizika. Přístup SWIFT E&I zvyšuje efektivitu, kterou banky hledají ve svých platebních operacích automatizací procesů zpracování výjimek.


Software Corona SWIFT E&I společnosti SmartStream je plně v souladu se standardy a pravidly SWIFT E&I. Kromě toho poskytuje jako out-of-the-box řešení bankám a podnikům významné zvýšení efektivity.


Pro stávající klienty Corony poskytuje plná integrace s jejich stávajícími funkcemi pro investigaci a rekonciliaci jediné řešení pro párování plateb, správu výjimek a investigace s interními a externími účty. Tato integrace umožňuje firmám využít SWIFT E&I bez nutnosti investovat do dodatečných nákladů na hardware nebo provoz / správu.

Jako samostatné řešení umožňuje okamžité dodání SWIFT E&I a Corona Investigations pro integraci se stávajícími nebo platebními systémy. Tím je zajištěno, že firmy mohou rychle těžit z nových standardů bez další konfigurace pro zpracování nových XML zpráv a workflows.

Pro banky přináší řešení vyšší míru STP pro SWIFT investigace, snižuje náklady na zpracování výjimek a zvyšuje jejich schopnost absorbovat nové obchody bez dopadu na náklady nebo konkurenceschopnost. Zlepšuje také spokojenost zákazníků díky kratším časům při investigacích a poskytuje větší přehled o zpracování plateb, což je nástroj pro řízení kritických rizik.

Firemním zákazníkům se sníží náklady na dotazy a zkrátí se doby investigace. Tento včasnější přístup v kombinaci se zlepšenou rychlostí rekonciliací umožňuje větší kontrolu nad závazky a pohledávkami a příležitost pro zdokonalené řízení likvidity. Zvýšená transparentnost v otázkách plateb rovněž podporuje jejich posun směrem k centralizovaným účetním treasury management funkcím s cílem dosáhnout větší úspory z rozsahu.