Exchange Traded Derivatives (Buy-Side)

Deriváty obchodované na burze (ETD) představují významnou provozní záležitost pro firmy nakupující a to kvůli jejich složitosti a rostoucím objemům transakcí, protože vlivem nařízení MiFID se na burzách objevuje více OTC nástrojů.

Složitost ETD, pokud jde o právní i podkladové nástroje, představuje významné riziko pro instituce, kterým chybí viditelnost na základní parametry smluv. S různými časy zpracování a spouštěcími podmínkami, více smlouvami, manuálními procesy a zvýšeným počtem rekonciliací, se standardní systémy snaží zajistit kontrolu vyžadovanou institucemi.

Řešení SmartStream TLM pro zpracování ETD, dostupné jako samostatné řešení nebo v rámci TLM Reconciliation-Premium, řeší tyto výzvy. Poskytuje rozšiřitelný datový model a zajišťuje, že každý datový prvek může být reprezentován, sledován, spravován a vykazován. To podporuje obrovské množství dat potřebných k provedení derivátové shody ETD a ke správě transakce v průběhu jejího životního cyklu.

Poskztuje také porovnání pozic, transakcí a variačních marží spolu s průběžným ziskem a ztrátou, meziročním ziskem a ztrátou a tržním oceněním, aby bylo zajištěno, že expozice a podkladová hodnota kontraktu jsou vždy známy.

V důsledku automatizace dodávané TLM mohou firmy snížit své náklady v důsledku menšího počtu neúspěšných obchodů a výjimkových položek a odstraněním manuálních procesů opakovatelnými, škálovatelnými a plně auditovatelnými procesy.