Cash & Securities

Ruční rekonciliace hotovosti a cenných papírů může představovat významné operační riziko a vytvářet překážku pro dosažení vyšších úrovní STP. Softwarová řešení pro rekonciliaci TLM společnosti SmartStream poskytují větší viditelnost a kontrolu nad finanční rekonciliací nástrojů hotovosti a cenných papírů prostřednictvím automatizace.

TLM nahrazuje manuálně náročné a papírové procesy rekonciliací a je navrženo tak, aby bylo řešením nezávislým na objemu a s integrovanými nástroji správy výjimek, s jejich automatickou správou. To podporuje snížení jak nákladů na back office, tak i operačního rizika.

Software SmartStream pro rekonciliace rovněž podporuje firmy, které hledají kombinaci hotovosti a cenných papírů do jediného procesu rekonciliace. TLM vytváří vícecestné párování, které umožňuje načítání jednotlivých dat, aby bylo možné je několikrát porovnat.

Pokud dojde k výjimce, je hlášena jako jediná výjimka, spíše než dvě, které by tradičně vyšetřovaly oba týmy v oddělení hotovosti i v cenných papírů. Zpracování výjimek a automatické sledování eliminují zbytečné manuální úsilí o další snížení chyb, rizika a expozice.