Net Asset Value (NAV)

Regulační požadavky a požadavky zákazníků zvyšují potřebu generovat přesné výpočty a vykazování hodnoty čistých aktiv (NAV). Řešení TLM společnosti SmartStream poskytují integritu a kontrolu rekonciliací NAV prostřednictvím vylepšené automatizace.


TLM nabízí datově agnostické řešení necitlivé na objem a načítá data NAV z jakéhokoli elektronického zdroje. Konsolidací externích dat založených na interních segmentech pomocí uživatelsky definovaných pravidel pomáhá zajistit standardizovaný přístup k finanční rekonciliace NAV.

Pomocí TLM mohou instituce spojit různé rekonciliace, jako jsou transakce s cennými papíry, aktiva a závazky a vypořádaná hotovost, aby tak pomohly zajistit větší transparentnost. Odstraněním manuálně náročných procesů lze snížit chyby a závazky a zavést formálnější reporty zákazníků / klientů.

Výjimky jsou automaticky vyvolány, když jsou překročeny předem definované toleran, aby se zjistily příčiny jakýchkoli nesrovnalostí. TLM, navržený tak, aby dosáhl vyšší míry rekonciliace, podporuje efektivnější procesy denní kontroly a finanční rekonciliace a poskytuje institucím více času na vyřešení zbývajících nesrovnalostí.