Digitální platby a investigace

Digital Payments Control

Klima, ve kterém si účastníci soutěže o digitální platby konkurují, je mimořádně náročné: výnosy za transakci klesají, zatímco tlak ze strany finančních regulátorů, karetních systémů, orgánů na ochranu spotřebitele a agentur pro předcházení podvodům zvyšuje složitost a náklady na podnikání. Aby firmy mohly prosperovat na tomto proměnlivém a vysoce konkurenčním trhu, musí efektivněji kontrolovat digitální platby.

Řízení plateb Digital Payments Control společnosti SmartStream (DPC) bylo vyvinuto s cílem čelit stávajícímu současnému stavu v této oblasti, a zejména řešit složitost, se kterou se společnosti potýkají. Nabízí všechny funkce, které firmy potřebují k tomu, aby složité procesy byly rychle a snadno proveditelné a monitorovatelné, a zároveň byly intuitivní, uživatelsky přívětivé a snadno se pochopitelné. DPC poskytuje kontrolu v reálném čase, zvyšuje transparentnost zpracování plateb a usnadňuje rychlou detekci a vyšetřování výjimek.

Vysoce škálovatelný produkt Digital Payments Control poskytuje kontrolní vrstvu v reálném čase, poskytuje větší přehled o zpracování transakcí a pomáhá firmám automatizovat účtování. Umožňuje uživatelům spravovat různé aspekty zpracování digitálních plateb, např. úplné monitorování životního cyklu transakcí, vytváření zúčtovacích voucherů, ATM balancing, zpracování chargebacku a mnoho dalších úkolů.

Podstatou úspěšného systému rekonciliace transakcí je to, že umožňuje rychlé nalezení a prozkoumání výjimek, což znamená, že expozici rizik lze správně pochopit a účinně řídit. Ve svém jádru má Digital Payments Control špičkový srovnávací engine, který automatizuje zpracování transakcí, odstraňuje manuální činnosti a nahrazuje je technologií pro zpracování výjimek. Jakékoli nespárované položky lze vyřešit pomocí sofistikovaného a předkonfigurovaného pracovního postupu řešení: to umožňuje firmám identifikovat problémy - jako jsou nespárované platby a částky i potenciální podvody - což umožňuje snížit riziko, provádět větší kontrolu nad operacemi a také vytvářet úspory nákladů a času.

Řešení zvyšuje úroveň automatizace a zvyšuje úroveň STP, čímž se snižují celkové náklady na zpracování plateb. Kromě toho nižší míra výskytu výjimek umožňuje zaměstnancům soustředit se na další úkoly.

Důležité také je to, že služba Digital Payments Control zlepšuje služby zákazníkům, například snížením chyb účtu, čímž chrání a zlepšuje pověst firmy.

Advanced Payment Control

TLM Aurora Advanced Payment Control (APC) poskytuje finančním institucím jediné integrované řešení pro sledování, monitoring a automatizaci investigace všech jejich plateb (pro SWIFT a RTGS). Vysoce sofistikovaným způsobem umožňuje firmám zefektivnit a optimalizovat investigace bez ohledu na použitý platební systém.

Pokročilá kontrola plateb APC nabízí standardizovaný způsob práce; jeho předkonfigurované pracovní postupy umožňují automatizaci velkých částí procesu zpracování výjimek, vedení uživatelů v průběhu životního cyklu výjimek a prakticky eliminují riziko výskytu chyb. Tyto přizpůsobené pracovní postupy nejen snižují riziko chyb, ale také zlepšují časy vyřešení - vedou ke zvýšené efektivitě a sníženým nákladům.

Sofistikovaná analytika poskytuje cenné informace o klíčových příčinách neúspěšných nebo vyšetřovaných plateb, což finančním institucím umožňuje řešení problémů přímo u zdroje, jakož i lépe porozumět úrovni úsilí skutečně potřebného k řešení různých typů výjimek, platebních systémů nebo korespondentských bank.