Intersystems


Nedostatek kontroly procesu rekonciliací a následné přerušení kontroly může firmy vystavit významnému operačnímu riziku. Softwarová řešení pro rekonciliace TLM společnosti SmartStream poskytují jediný automatizovaný řídicí hub pro zpracování všech typů transakcí ve více systémech.

Životní cyklus TLM k mezisystémové finanční rekonciliaci podporuje snahy o institucionální efektivitu. Poskytováním hubu necitlivého na objem transakcí pomáhá TLM překonávat problémy týkající se nepřesných dat, nekonzistentních procesů sladění a absence mezisystémového ověřování a kontroly.

Řešení TLM pro rekonciliace umožňují operace načítání dat z nesourodých systémů, což zajišťuje schopnost centrální rekonciliace a verifikace. To zajišťuje větší viditelnost transakcí a snižuje provozní riziko organizace.

Tato řešení proto poskytují příležitost k přepracování obchodních procesů. Omezením stovek samostatných rekonciliací na holé minimum může TLM také snížit počet výjimek. To v konečném důsledku podporuje instituce v úsilí snížit náklady na správu výjimek prostřednictvím zvýšení efektivity.