Balance Sheet Substantiation (Rozvaha)

V mnoha firmách je proces uzavření rozvahy na konci období stále charakterizován roztříštěnými manuálními procesy a přepisováním dat. To představuje příliš mnoho příležitostí pro lidské chyby, přináší vysoké náklady, postrádá možnost řádné provozní kontroly a může firmy vystavit riziku chyb.

TLM Balance Sheet Substantiation od společnosti SmartStream zvyšuje produktivitu, kontrolu a transparentnost v jádru procesu finančního uzavření.

TLM Balance Sheet Substantiation přináší:

  • Snížené riziko prostřednictvím automatických rekonciliací v reálném čase aplikovaných denně, měsíčně a čtvrtletně na úrovni zůstatku účtu i transakce
  • Významné snížení nákladů opuštěním starších systémů a tabulkových procesorů, přičemž se sníží počet FTE potřebných k provedení finanční uzávěrky v kratším časovém období
  • Zvýšenou produktivitu prostřednictvím procesů založených na pracovním postupu pro přiřazování vlastnictví účtu, distribuci výsledků párování, správu výjimek, schválení, odhlášení a reportingu
  • Vylepšené riziko a kontrola v jádru procesu finančního uzávěrky díky proaktivnějším procesům založeným na výjimkách; čímž se zvýrazní ta data, která se neshodují, a poskytnou odsouhlasiteli cestu k řešení, která najde příčinu
  • Lepší transparentnost ve finančním výhledu prostřednictvím auditovatelného pracovního toku všech akcí a činností vůči finančním ředitelům, kontrolérům, rekonciliačním pracovníkům a auditorům