Umělá inteligence (nejen) v rekonciliacích - řešení SmartStream Air

SmartStream Air - nejpokročilejší rekonciliace nejen bankovních transakcí

Realitou dnešní doby jsou velké objemy dat v nejrůznějších nestandardních formátech a strukturách, které jsou buď stále ještě kontrolovány pomocí excelových tabulek nebo tyto úkoly nejsou prováděny vůbec.

SmartStream (původce rekonciliačního řešení Corona resp. Aurora), který má rozsáhlé zkušenosti s rekonciliacemi velkých souborů dat pro banky po celém světě, se rozhodl reflektovat aktuální světový trend - zapojení nástrojů umělé inteligence (AI) pro zrychlení, zjednodušení a zpřesnění párování různých dat.

Umělá inteligence provede porovnání souborů dat, postupně se učí a zdokonaluje na základě výsledků, chování uživatelů. Pro zákazníka znamená využití umělé inteligence také úsporu času, nákladů i lidských zdrojů, transparentní TCO a rychlé ROI.

SmartStream Air

SmartStream Air je zcela jedinečná inovace představující nejnovější technologie umělé inteligence (AI) a strojového učení pro porovnávání a validaci dat. Poskytuje organizacím nástroj, který dokáže okamžitě párovat libovolná data.

SmartStream Air je cloudový nástroj, který je poskytován formou SaaS, chová se pro uživatele jako jednoduchá aplikace, nevyžaduje žádná školení ani dovednosti v oblasti IT a je považován za nejrychlejší aplikaci v oblasti AI rekonciliací.

Řešení umožňuje načítat data prakticky v jakémkoli formátu. Poté analyzuje data, mapuje je a pomocí učení zjistí, jak soubory a pole vzájemně korelují. Lze analyzovat 1:1 nebo 1:N. Vzniknou automaticky generovaná pravidla, která lze v případě potřeby dále vylepšit a tak ještě dále urychlit a zpřesnit výsledky.

Během několika sekund budete mít extrémně kvalitní sadu výsledků nebo výjimek k další investigaci.

Příklady využití

Externí protistrana, zákazník nebo partner pošle soubor transakcí, které potřebujete porovnat s vlastními záznamy, ale obě sady dat jsou velké, velmi složité a jsou v různých formátech. Nebo jiné obtížné úkoly, jako je automatizace aplikace Excel, rekonciliace transakcí, kontrola dat mezi systémy, validace regulatorních zpráv, compliance & reporting činnosti a porovnávání databázových souborů pro migraci nebo transformaci IT systémů. Řešení tohoto typu úkolu obvykle znamená velké lidské úsilí nebo vyžaduje drahé IT projekty.

Se SmartStream Air je tento úkol jednoduchý. Soubory můžete přetahovat ručně nebo lze použít API pro automatické odesílání. Bez ohledu na to, v jakém formátu jsou data, nebo jakkoli nízká je jejich kvalita, bude umělá inteligence chytře číst, analyzovat, učit se a identifikovat, co je třeba porovnat a pak předloží seznam nespárovaných záznamů nebo seznam pro další investigaci. Technologii je možné využívat nejen na pravidelné bázi pro opakované rekonciliace, ale i pro ad-hoc porovnání (pouze za jednorázový poplatek dle objemu dat) v okamžiku, kdy je analýza potřeba.

SmartStream Air nevyžaduje školení, certifikáty ani předchozí znalosti dat, která chcete ověřit. Umělá inteligence SmartStream Air za vás udělá těžkou práci a čím více dat jí poskytnete, tím lépe bude fungovat. 

Další informace najdete zde: Umělá inteligence se SmartStream Air