Interface

V oblasti Treasury jsou klíčová především automatizovaná rozhraní, napojení na jiné systémy a jejich správná konfigurace. Tyto činnosti sice neprobíhají na denní bázi a viditelně, ale jejich výsledky jsou každodenně využívány. Nastavíme vám požadovaná rozhraní na další systémy a budete-li si přát, budeme je též spravovat.

V minulosti jsme realizovali napojení na rozhraní s:

  • ERP (SAP/Oracle/Navision/Unit4Agresso/Hyperion/EXACT etc.)
  • Business Intelligence systémy (COGNOS…)
  • Obchodní systémy (360T, FX ALL etc.)
  • Poskytovatelé dat o trzích (Reuters, Bloomberg, ECB, Bundesbank etc.)
  • Systémy elektronického bankovnictví (MultiCash Transfer, Citi Bank, DB, ING, RABO, etc.)
  • Excel (pro nahrávání cash flow předpovědí)
  • EMIR registr (Regis TR)
  • Banky (přes SWIFT/EBICS/MCFT/H2H)