Modul Likvidita

Ke komplexní odpovědi na otázku "Kolik mám hotovosti nebo likvidních prostředků k dispozici?"  je třeba si zodpovědět následující:

 • V jaké měně je denominována má hotovost?
 • Kde se nachází?
 • Do jaké míry jsou zahrnuta také včerejší očekávaná cash-flow?
 • Jaká je má očekávaná end-of-day pozice?
 • Jaký je výhled na následujících například 13 týdnů?  

Modul řízení likvidity systému TRINITY TMS vám pomůže získat tyto informace efektivněji.

Modul Řízení likvidity vychází ze základního modulu, který řeší požadavky moderního treasurera potřebné pro správu denní hotovosti i střednědobé a dlouhodobé likvidity. Dceřiné společnosti nebo zahraniční přidružené subjekty vytvářejí denní hotovostní přehledy nahráním svých (elektronických) výpisů z účtu.

Poté, co byly stanoveny hotovostní pozice (v různých měnách) a byly rekonciliovány všechny peněžní toky treasury, může hotovostní manažer přijímat rozhodnutí podporovaná skutečnou situací a provádět platby zpracovávané moderním bankovním systémem.

Jakmile budou vyřešeny všechny každodenní činnosti, oddělení a jeho přidružené subjekty se mohou zaměřit na předpovídání efektivního cash flow prostřednictvím tohoto modulu. Prognózy peněžních toků v jakékoli světové měně lze nahrávat prostřednictvím souboru formátu Microsoft Excel, prostřednictvím systému ERP nebo je lze zadávat ručně.

Na úrovni ústředí společnosti jsou jednotlivé prognózy peněžních toků konsolidovány jediným kliknutím myši, takže data lze prohlížet a analyzovat velmi flexibilním způsobem.

Tento modul se také často používá jako základ pro stanovení FX expozice.

Klíčové funkce modulu Liquidity Management:

 • Cash-Management
  • Import bankovních výpisů formátu MT940
  • Cash Flow Forecast podle bankovních účtů
  • Rekonciliace (Expected/Actual)
  • Actual data (bankovní výpisy) - identifikace s cash flow pravidly
  • Account clearing
  • Cash Management reporting
 • Cash flow forecasting
  • Cash Flow forecast podle měn účtů (flexibilní časová období)
  • Porovnání / Delta analýza (forecasts-actual nebo forecast-budget)
  • Analýza scénářů