Jaké kroky musím podniknout?

International Payments Factory - (modul Finanční transakce)

Payments Standard

V tomto případě by systém TRINITY TMS vytvořil konkrétní platební soubory, které lze exportovat do (zabezpečeného) souboru, odkud může treasurer importovat příslušné soubory do systému elektronického bankovnictví.

Payments Advanced

TRINITY TMS nabízí integrovanou na bankovní instituci nezávislou platební platformu, která může vaše banky propojit prostřednictvím SWIFT / EBICS / H2H. Optimalizovaný způsob komunikace s vašimi bankami je součástí implementačního procesu tohoto modulu.

Dvojí výhoda:

  • jednotné rozhraní pro celou společnost pro zasílání plateb a shromažďování výpisů.
  • maximální kontrola „cash out“ vaší společnosti na platby třetích stran a minimalizovat bankovní poplatky.


Poté, co jste určili svou hotovostní pozici a expozici, možná budete muset podniknout kroky zahájením finanční transakce (FX / půjčka / swap atd.) nebo zařídit vypořádání stávající smlouvy.

Systém nabízí všechny typy obchodů používané mezinárodními podniky a vygeneruje journálové deníkové zápisy a pokyny k vypořádání. K transakcím je také možné připojit dokumentaci. V neposlední řadě se jedná o bankovní nezávislý systém elektronického bankovnictví.