CFO Reporting


Modul Reporting výrazně rozšiřuje standardní možnosti pro vytváření sestav v prostředí integrovaného nástroje pro reporting nebo vytváření sestav PDF v TMS.
Pokročilá komponenta pro reporting Treasury a CFO integrovaná do TMS shromažďuje a kombinuje různé typy dat z různých zdrojů. Tato data se používají k vytvoření přesně takového typu zprávy, který je klíčový pro sledování finanční výkonnosti organizace.


Prostřednictvím specializovaných analýz scénářů získává finanční ředitel transparentní pohled na dopad operačních rozhodnutí na finanční výkonnost společnosti.
Jednotlivé panely (dashboard) a jejich vývoj je dán specifickými požadavky každého klienta. Vývoj těchto řídicích panelů se provádí na základě speciální analýzy. Standardní dodávka tohoto modulu zahrnuje základní funkčnost, tj. dashboard „Finanční stav“ podle základních funkcí Trinity TMS.

Ostatní „Dashboardy“ jsou vytvářeny na základě individuální nabídky, přesně podle požadavků klienta.