Podmínky stáhnutí a použití software pro vzdálený přístup AnyDesk

Nástroj AnyDesk umožňuje jednorázový vzdálený přístup k pracovní stanici/hardware Klienta a slouží ke snazšímu řešení technických problémů a požadavků. 

Souhlasem s těmito podmínkami a s použitím programu AnyDesk umožňuje zástupce společnosti (dále jen „Klient") pracovníkovi technické podpory společnosti Management Data Praha, spol. s r.o. (dále jen „MDP“ nebo „Poskytovatel") zahájit a provést službu připojení a vzdálené ovládání koncové stanice Klienta (dále jen „Služba"). Klient souhlasí s použitím této Služby a souhlasem s těmito podmínkami dále potvrzuje, že si službu sám a s vědomím všech souvisejících skutečností vyžádal.

Společnost Management Data Praha, spol. s r.o., zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 22135 se sídlem U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7 – Holešovice, IČ: 49683471 (dále jen „MDP“) je provozovatelem webu www.mdpraha.cz. 

Následující pravidla a informace se týkají použití nástroje AnyDesk staženého z webu www.mdpraha.cz v rámci poskytování vzdálené podpory pro produkty a SW řešení nabízená společností Management Data Praha, spol. s r.o.. 

Po navázání zabezpečeného spojení bude mít pracovník technické podpory MDP možnost zobrazit společně s Klientem plochu jeho monitoru a ovládat v případě potřeby klávesnici a myš počítače. Spojení se díky šifrované komunikaci vyznačuje vysokým stupněm zabezpečení v souladu se stávajícími bezpečnostními standardy.

Odpovědnost

 • MDP nenese jakoukoliv odpovědnost za ztrátu dat nebo nainstalovaných programů na počítači/hardware Klienta. 
 • Za bezpečnost dat odpovídá výhradně Klient. 
 • Poskytovatel nepřebírá žádnou odpovědnost za eventuální škody nebo ztráty, které Klient utrpí v souvislosti s poskytnutím Služby a to ani v případě, že k nim dojde v době, kdy je poskytována podpora.
 • Klient dále souhlasí se skutečností, že odpovědnost za průběh poskytnutí Služby má výlučně Klient.
 • Odpovědnost za to, že Služba bude užita pouze v souladu s platnými zákony, leží výhradně na Klientovi.

Pravidla používání

 • Technik MDP nemá přístup k počítači/hardware bez výslovného souhlasu Klienta.
 • Poskytovatel se zavazuje bez vědomí a výslovného souhlasu Klienta neměnit, nekopírovat ani nemazat žádné soubory na počítačové stanici Klienta.
 • Sdílenou relaci může Klient kdykoli ukončit.
 • Po ukončení spojení již pracovník technické podpory MDP nemá k počítači/hardware Klienta přístup. Nové spojení je možno navázat pouze opakováním celého postupu, kdy Klient musí výslovně odsouhlasit připojení potvrzením v okně, které se zobrazí po pokusu o zahájení spojení ze strany MDP. 
 • Průběh relace může být z bezpečnostních důvodů zaznamenáván a elektronicky archivován, včetně ID relací, času a obrazu. Klient souhlasem s tímto prohlášením s touto skutečností souhlasí.
 • Poskytovatel se zavazuje k poskytnutí služby přistoupit s maximální pečlivostí. 
 • Poskytovatel se dále zavazuje zachovat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se v průběhu poskytování Služby dozví.

Zpracování údajů

Zpracování osobních údajů, nakládání a uchovávání dat a dalších informací se řídí platnou legislativou GDPR (Prohlášení o zpracování osobních údajů dle nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a poučení subjektů údajů) a Zásadami ochrany soukromí volně dostupnými na webových stránkách MDP www.mdpraha.cz.