Novinky

SmartStream Air - nejpokročilejší rekonciliace nejen bankovních transakcí

Realitou dnešní doby jsou velké objemy dat v nejrůznějších nestandardních formátech a strukturách, které jsou buď stále ještě kontrolovány pomocí excelových tabulek nebo tyto úkoly nejsou prováděny vůbec.

SmartStream (původce rekonciliačního řešení Corona resp. Aurora), který má rozsáhlé zkušenosti s rekonciliacemi velkých souborů dat pro banky po celém světě, se rozhodl reflektovat aktuální světový trend - zapojení nástrojů umělé inteligence (AI) pro zrychlení, zjednodušení a zpřesnění párování různých dat.

Umělá inteligence provede porovnání souborů dat, postupně se učí a zdokonaluje na základě výsledků, chování uživatelů. Pro zákazníka znamená využití umělé inteligence také úsporu času, nákladů i lidských zdrojů, transparentní TCO a rychlé ROI.

SmartStream Air

SmartStream Air je zcela jedinečná inovace představující nejnovější technologie umělé inteligence (AI) a strojového učení pro porovnávání a validaci dat. Poskytuje organizacím nástroj, který dokáže okamžitě párovat libovolná data.

SmartStream Air je cloudový nástroj, který je poskytován formou SaaS, chová se pro uživatele jako jednoduchá aplikace, nevyžaduje žádná školení ani dovednosti v oblasti IT a je považován za nejrychlejší aplikaci v oblasti AI rekonciliací.

Řešení umožňuje načítat data prakticky v jakémkoli formátu. Poté analyzuje data, mapuje je a pomocí učení zjistí, jak soubory a pole vzájemně korelují. Lze analyzovat 1:1 nebo 1:N. Vzniknou automaticky generovaná pravidla, která lze v případě potřeby dále vylepšit a tak ještě dále urychlit a zpřesnit výsledky.

Během několika sekund budete mít extrémně kvalitní sadu výsledků nebo výjimek k další investigaci.

Příklady využití

Externí protistrana, zákazník nebo partner pošle soubor transakcí, které potřebujete porovnat s vlastními záznamy, ale obě sady dat jsou velké, velmi složité a jsou v různých formátech. Nebo jiné obtížné úkoly, jako je automatizace aplikace Excel, rekonciliace transakcí, kontrola dat mezi systémy, validace regulatorních zpráv, compliance & reporting činnosti a porovnávání databázových souborů pro migraci nebo transformaci IT systémů. Řešení tohoto typu úkolu obvykle znamená velké lidské úsilí nebo vyžaduje drahé IT projekty.

Se SmartStream Air je tento úkol jednoduchý. Soubory můžete přetahovat ručně nebo lze použít API pro automatické odesílání. Bez ohledu na to, v jakém formátu jsou data, nebo jakkoli nízká je jejich kvalita, bude umělá inteligence chytře číst, analyzovat, učit se a identifikovat, co je třeba porovnat a pak předloží seznam nespárovaných záznamů nebo seznam pro další investigaci. Technologii je možné využívat nejen na pravidelné bázi pro opakované rekonciliace, ale i pro ad-hoc porovnání (pouze za jednorázový poplatek dle objemu dat) v okamžiku, kdy je analýza potřeba.

SmartStream Air nevyžaduje školení, certifikáty ani předchozí znalosti dat, která chcete ověřit. Umělá inteligence SmartStream Air za vás udělá těžkou práci a čím více dat jí poskytnete, tím lépe bude fungovat. 

Další informace najdete zde: Umělá inteligence se SmartStream Air

Skupina Bohemia Energy, přední alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České republice, se rozhodla nahradit několik platforem elektronického a internetového bankovnictví implementací Payment Factory na platformě MultiCash®. Získala tím jednu společnou platformu pro komunikaci s bankami a svými interními systémy. Projekt přinesl snadnější správu, automatizaci většiny běžných činností, vysokou úroveň zabezpečení a snížení požadavků na helpdesk i školení zaměstnanců. 

K řešení požadavků klienta bylo využito možností aplikace MultiCash® Transfer s napojením na aplikaci DB Connector. Nedílnou součástí realizace celého projektu bylo také splnění zvýšených bezpečnostních požadavků na platební styk a zjednodušení jeho správy. 

Sjednocením všech bank do jednoho systému, realizací uživatelského přístupu přes web, nastavením šifrování databáze na straně SQL i na straně MultiCash® Transfer, šifrováním řídícího souboru aplikace DB Connector a nutnou autorizací provedených změn elektronickým podpisem byla splněna i podmínka zachování a zvýšení bezpečnosti na všech úrovních. Ambiciózních cílů stanovených na počátku projektu se podařilo dosáhnout. 

Zhodnocení projektu a implementace společností Bohemia Energy

Z hodnocení manažera finančního účetnictví společnosti Bohemia Energy vyjímáme: "Implementace řešení MultiCash® Transfer zcela naplnila naše očekávání. Nejvíce oceňuji to, že všechny platby i zůstatky a výpisy ze všech bank všech našich společností ve skupině jsou na jednom místě a dají se tak snadno obsluhovat. Velkou úsporu času přinesla automatizace zasílání platebních příkazů, kdy přesně definované příkazy procházejí celým platebním systémem automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Automatické převody mezi účty pomáhají efektivně řídit peněžní toky skupiny a šetří tak čas klíčových uživatelů."

Klíčové výhody zmiňuje i aplikační správce společnosti Bohemia Energy: "MCT se stal středobodem platebního řešení, kde odchozí transakce za všechny společnosti se sbíhají ze dvou různých systémů a naopak bankovní výpisy zase automaticky rozdělují pro dva různé systémy, se kterými skupina Bohemia Energy operuje. MCT přinesl vyšší efektivitu implementací automatizace mnoha činností, jednotné platební rozhraní a především rapidní zvýšení bezpečnosti celého platebního řešení, které již není založeno na manuálním nahrávání dávkových souborů z/do banky, ale vše probíhá bez zásahu uživatele."

Více v přiložené případové studii v sekci O společnosti - Případové studie

 

Akciová společnost Čepro, a.s., jeden z nejvýznamnějších subjektů v oblasti skladování, přepravy a prodeje ropných produktů v České republice, zvolila řešení MultiCash® Transfer pro automatické stahování a zpracování bankovních výpisů.

Z hodnocení projektového manažera společnosti Čepro, a.s. vyjímáme: "Řešení MultiCash®Transfer nám umožnilo plnou automatizaci stahování výpisů ke všem účtům, které máme u několika bank a jejich následné automatické zpracování v našem ERP systému. Oceňujeme především sjednocení přístupu k našim bankovním účtům bez ohledu na systém bankovního partnera a vyloučení nutnosti ručních zásahů. Spolupráce se společností Management Data Praha, spol. s r.o. probíhala po celou dobu na nadstandardní úrovni, přičemž byly splněny veškeré požadavky našeho řešení i nad rámec původního zadání. Rád bych vyzdvihl profesionalitu, vstřícný přístup a výbornou komunikaci."

Více informací najdete v přiložené případové studii zde

Dne 7. března 2019 zveřejnila EPC dokument o Brexitu a participaci poskytovatelů platebních služeb (PSP) Spojeného království, kterým schvaluje žádost na pokračování účasti Spojeného království na platebních systémech EPC SEPA, a to i v případě tzv. „no-deal Brexitu“, a to za předpokladu, že Spojené království nadále splňuje příslušná kritéria účasti na schématu SEPA.

Dne 31. ledna 2020 Spojené království formálně opustilo Evropskou unii (EU) a vstoupilo do 11timěsíčního přechodného období, dohodnutého v rámci dokumentu „Withdrawal Agreement with the EU“, které potrvá do 31. prosince 2020, 23:00, GMT. V tomto období bude Spojené království i nadále působit v rámci platebních režimů SEPA bez jakékoli změny, vzhledem ke skutečnosti, že se stávající pravidla a předpisy EU ve Spojeném království budou i nadále dodržovat. V období od 1. února do 31. prosince 2020 se nebudou uplatňovat žádné nové požadavky a nebudou prováděny žádné změny pro probíhající transakce SEPA úhrady (SCT) / SEPA inkaso (SDD) do a ze Spojeného království.

Od 1.1.2021 budou ovšem na transakce SCT / SDD se Spojeným královstvím aplikována pravidla pro SCT / SDD používaná na transakce z / do jurisdikcí mimo EHP.

EPC proto žádá všechny poskytovatele a uživatele platebních služeb, aby neprodleně provedli níže popsaná opatření, k zajištění plynulého zpracování přeshraničních plateb zahrnujících účastníka platebního systému SEPA se sídlem ve Spojeném království po 31. prosinci 2020.

Transakce SEPA zahrnující účastníka platebního systému SEPA se sídlem ve Velké Británii budou prováděny a vypořádány od 1. ledna 2021 za předpokladu, že budou obsahovat i:

SEPA Credit Transfer (SCT) a SEPA Instant Payment (SCT Inst.):

instrukce k SEPA platbám musí nově v datasetu obsahovat povinné údaje o:

  • úplné adrese plátce a
  • BIC kód banky příjemce (v případě, že tento element explicitně požaduje od plátce jeho banka).

SEPA Direct Debit (SDD Core) a SDD Business-to-Business (SDD B2B):

instrukce k SEPA inkasům musí nově v datasetu obsahovat povinné údaje o:

  • úplné adrese plátce a
  • BIC kód banky plátce (v případě, že tento element explicitně požaduje od příjemce jeho banka).

Vzhledem k blížícímu se termínu 1. ledna 2021 tedy upozorňujeme na skutečnost, že Vaše banka může od tohoto data zamítat příkazy k SEPA platbě či inkasu vysílané do Spojeného království z důvodu chybějící adresy příjemce/plátce nebo BIC banky příjemce/plátce.

Jelikož MultiCash Transfer, tyto hodnoty přenáší, resp. umožňuje zadat, doporučujeme každému klientovi vysílajícímu SEPA platební transakce nebo inkasa do Spojeného království, aby na své straně zajistil (v ERP systému doplnil číselník), že jeho systémy budou tyto požadavky od 1. ledna 2021 (datum provedení nebo zúčtování transakce) plnit, resp. mít vyplněné.

V době pandemie pomáháme sektoru HoReKa zachovat si konkurenceschopnost formou speciálních nabídek našich řešení v oblasti platebního styku a cash managementu. Společnost Alcron Hotel Prague úspěšně implementovala náš modul pro třídění bankovních výpisů.