Novinky

Akciová společnost Čepro, a.s., jeden z nejvýznamnějších subjektů v oblasti skladování, přepravy a prodeje ropných produktů v České republice, zvolila řešení MultiCash® Transfer pro automatické stahování a zpracování bankovních výpisů.

Z hodnocení projektového manažera společnosti Čepro, a.s. vyjímáme: "Řešení MultiCash®Transfer nám umožnilo plnou automatizaci stahování výpisů ke všem účtům, které máme u několika bank a jejich následné automatické zpracování v našem ERP systému. Oceňujeme především sjednocení přístupu k našim bankovním účtům bez ohledu na systém bankovního partnera a vyloučení nutnosti ručních zásahů. Spolupráce se společností Management Data Praha, spol. s r.o. probíhala po celou dobu na nadstandardní úrovni, přičemž byly splněny veškeré požadavky našeho řešení i nad rámec původního zadání. Rád bych vyzdvihl profesionalitu, vstřícný přístup a výbornou komunikaci."

Více informací najdete v přiložené případové studii zde

Dne 7. března 2019 zveřejnila EPC dokument o Brexitu a participaci poskytovatelů platebních služeb (PSP) Spojeného království, kterým schvaluje žádost na pokračování účasti Spojeného království na platebních systémech EPC SEPA, a to i v případě tzv. „no-deal Brexitu“, a to za předpokladu, že Spojené království nadále splňuje příslušná kritéria účasti na schématu SEPA.

Dne 31. ledna 2020 Spojené království formálně opustilo Evropskou unii (EU) a vstoupilo do 11timěsíčního přechodného období, dohodnutého v rámci dokumentu „Withdrawal Agreement with the EU“, které potrvá do 31. prosince 2020, 23:00, GMT. V tomto období bude Spojené království i nadále působit v rámci platebních režimů SEPA bez jakékoli změny, vzhledem ke skutečnosti, že se stávající pravidla a předpisy EU ve Spojeném království budou i nadále dodržovat. V období od 1. února do 31. prosince 2020 se nebudou uplatňovat žádné nové požadavky a nebudou prováděny žádné změny pro probíhající transakce SEPA úhrady (SCT) / SEPA inkaso (SDD) do a ze Spojeného království.

Od 1.1.2021 budou ovšem na transakce SCT / SDD se Spojeným královstvím aplikována pravidla pro SCT / SDD používaná na transakce z / do jurisdikcí mimo EHP.

EPC proto žádá všechny poskytovatele a uživatele platebních služeb, aby neprodleně provedli níže popsaná opatření, k zajištění plynulého zpracování přeshraničních plateb zahrnujících účastníka platebního systému SEPA se sídlem ve Spojeném království po 31. prosinci 2020.

Transakce SEPA zahrnující účastníka platebního systému SEPA se sídlem ve Velké Británii budou prováděny a vypořádány od 1. ledna 2021 za předpokladu, že budou obsahovat i:

SEPA Credit Transfer (SCT) a SEPA Instant Payment (SCT Inst.):

instrukce k SEPA platbám musí nově v datasetu obsahovat povinné údaje o:

 • úplné adrese plátce a
 • BIC kód banky příjemce (v případě, že tento element explicitně požaduje od plátce jeho banka).

SEPA Direct Debit (SDD Core) a SDD Business-to-Business (SDD B2B):

instrukce k SEPA inkasům musí nově v datasetu obsahovat povinné údaje o:

 • úplné adrese plátce a
 • BIC kód banky plátce (v případě, že tento element explicitně požaduje od příjemce jeho banka).

Vzhledem k blížícímu se termínu 1. ledna 2021 tedy upozorňujeme na skutečnost, že Vaše banka může od tohoto data zamítat příkazy k SEPA platbě či inkasu vysílané do Spojeného království z důvodu chybějící adresy příjemce/plátce nebo BIC banky příjemce/plátce.

Jelikož MultiCash Transfer, tyto hodnoty přenáší, resp. umožňuje zadat, doporučujeme každému klientovi vysílajícímu SEPA platební transakce nebo inkasa do Spojeného království, aby na své straně zajistil (v ERP systému doplnil číselník), že jeho systémy budou tyto požadavky od 1. ledna 2021 (datum provedení nebo zúčtování transakce) plnit, resp. mít vyplněné.

V době pandemie pomáháme sektoru HoReKa zachovat si konkurenceschopnost formou speciálních nabídek našich řešení v oblasti platebního styku a cash managementu. Společnost Alcron Hotel Prague úspěšně implementovala náš modul pro třídění bankovních výpisů.

Corona a okamžité platby v Equa bank

Klienti Equa bank mohou od 4. června 2020 ve svém mobilním bankovnictví odesílat i přijímat platby z jiných bank v okamžitém režimu, tzv. okamžité, instantní platby. Banka se tak naplno zapojila do systému, který zákazníkům urychlí mezibankovní platební styk v českých korunách a hlavně jim umožní platby provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně svátků a dnů pracovního klidu). 

Pro rekonciliaci instantních plateb využívá Equa bank naše řešení Corona.

V posledních měsících je finanční řízení a plánování cash flow důležitější než kdy jindy předtím, zejména pokud dceřiné společnosti a pobočky po celém světě zažívají omezení likvidity ve stejný okamžik. Ale nejde jenom o společnosti se zahraničními pobočkami. I tuzemské podniky a společnosti si dnes kladou naléhavé otázky:

 • Jaká bude v budoucnosti platební morálka našich partnerů a zákazníků?
 • Jak bude vypadat financování naší společnosti?
 • Kolik likvidních finančních prostředků bude k dispozici?
 • Budeme schopni dostát našim závazkům vůči partnerům i státu?
 • Bude nutné čerpat cizí zdroje, v jakém objemu a za jakých podmínek?
 • Jaký je výhled do budoucna a jak jeho jednotlivé varianty ovlivní postavení naší společnosti?
 • ...a mnohé další zásadní otázky...


V současném těžkém období podporujeme ve spolupráci s Trinity velké i střední podniky a firmy speciální nabídkou pro plánování likvidity bez jakýchkoliv licenčních poplatků za Treasury Management Systém!

Jedná se o speciální řešení pro správu treasury – plánování likvidity v cloudu, s rychlou implementací, nasazované vzdáleně. Trinity se v prvních šesti měsících vzdá licenčních poplatků. 

Ve spolupráci s Management Data Praha může Trinity systém produktivně uvést do provozu již během pěti dnů! To poskytuje treasurerům, CFO a dalším pracovníkům mnohem větší transparentnost a kvalitu dat než kdy dříve. Vzdálená práce s kolegy z celého světa ve stejné databázi přináší daleko vyšší efektivitu a zároveň můžete Vy i Vaši kolegové zůstat doma zdraví a v bezpečí.

 
Hlavní výhody:

 • víceměnové plánování likvidity v cloudu, s rychlou implementací a nasazováno vzdáleně bez fyzického kontaktu s klientem
 • prvních 6 měsíců bez licenčních poplatků
 • nasazení během 5 dní
 • vyšší transparentnost řízení likvidity
 • vyšší efektivita při práci mimo kancelář
 • cloudové řešení SaaS


Chcete vědět více? Kontaktujte nás.