Novinky

Využijte příležitosti a setkejte se osobně se specialisty společnosti Omikron na 33. finančním sympoziu v Mannheimu, kde budou prezentovat naše řešení pro oblasti European Payment Hub, Sanctions Screening, Denied Party Check a AML, eBAM a další. Tato významná akce se uskuteční ve dnech 18.-20. května 2022. Odkaz na konferenci zde.

Současné harmonizační úsilí v evropských platbách přináší první výsledky a otevírá nové možnosti pro elektronické bankovnictví v mnoha oblastech. V kombinaci s komunikačním standardem EBICS umožňují nové formáty XML podnikům výrazně pokročit ve standardizaci a sjednocení jejich bankovních procesů. Platforma elektronického bankovnictví, která podporuje multibanking a zároveň umožňuje integraci funkcí specifických pro jednotlivé země a banky, umožňuje vytvoření mezinárodního platebního hubu pro všechny evropské platby.

Prověřování sankčních seznamů, tzv. kontrola Denied Party Checks, embarg a AML

Splnění regulačních a interních požadavků na dodržování předpisů klade na podniky velké nároky. Nejlepší příležitostí k naplnění těchto požadavků je spolehnout se na centrální systém, který tyto úkoly zvládne digitálně a který lze flexibilně přizpůsobit novým předpisům. Klíčem k takovému řešení je hladká integrace do podnikové organizace procesů a jejích platebních workflow.

Řešení a nástroje pro nové digitální pracovní modely jsou již k dispozici. Mezi pokryté oblasti patří elektronické bankovnictví, e-BAM, KYC, prověřování sankcí a účtování bankovních služeb. Po úspěšném nasazení umožňují tyto nástroje výrazně zvýšit úroveň standardizace a automatizace obchodních pracovních postupů. To poskytuje spolehlivý a bezpečný základ pro dnešní podnikové bankovnictví.


Omikron přispívá do bohatého programu sympozia následujícími workshopy:

European Payment Hub: Standardizace a harmonizace procesů s EBICS a XML  

 • Proces výběru: interní příprava, koordinace banky, výběr systému
 • Realizace: projektové řízení a efektivní podpora
 • Specifické požadavky země a banky: pomáhá vztah v řízení hotovosti
 • Využití synergií: projekt elektronického bankovnictví je vždy také projektem ERP

Řečníci: Frank Kieras, Eckes-Granini Group GmbH, ředitel Treasury
Katharina Schneider, Eckes-Granini Group GmbH, manažerka účetnictví a pokladny
Gregor Opgen-Rhein, řešení elektronického bankovnictví Omikron, hlavní prodejní konzultant

Středa 18.05.2022 14:15 – 15:05


Prověřování sankčních seznamů a Denied Party Checks v platebním centru Deutsche Post DHL MultiCash

 • Zvyšují se interní a externí požadavky: Základní informace
 • Sankce, odmítnuté strany, embargo, AML: Mnoho pojmů – jeden cíl
 • Pracovní postupy a popisy procesů: Optimalizace obchodních procesů
 • Ponaučení

Řečníci:Sebastian Richter, Deutsche Post AG, ředitel Corporate Treasury Services (CTS)
Tobias Wagner, řešení elektronického bankovnictví Omikron, projektový manažer

Středa 18.05.2022 15:35 – 16:25


EBAM a KYC v současných projektech v DAX a středně velkých společnostech - nejlepší postupy a získané poznatky

 • EBAM / KYC - komplementární treasury procesy v jednom systémovém řešení
 • Rychlé výhry z pohledu zákazníka – díky modulárním rozšířením
 • Zpráva o stavu aktuálních implementačních projektů v bankách
 • Živá ukázka řešení MultiCash EBAM

Řečníci:Gregor Opgen-Rhein, řešení elektronického bankovnictví Omikron, hlavní prodejní konzultant
Tobias Wagner, řešení elektronického bankovnictví Omikron, projektový manažer

Středa 18.05.2022 16:55 – 17:45

Využijte možnost setkání a vyměňte si nápady na workshopech nebo prodiskutujte Váš upgrade na digitální budoucnost na stánku 52 společnosti Omikron. Můžete si také předem domluvit schůzku na expertendialog@omikron.de.

 

Zdroj: omikron.de

V napjaté geopolitické situaci je dodržování sankčních pravidel klíčový úkol pro treasury oddělení a finanční manažery. Globální boj proti praní špinavých peněz a mezinárodnímu terorismu také podtrhuje důležitost tohoto úkolu. Jádrem procesu je ověřování finančních transakcí podle mezinárodních sankčních seznamů, známé také jako „sanctions screening“. Přestože banky jsou obecně odpovědné za dodržování příslušných právních a regulačních ustanovení, podniky by již měly zakotvit nezbytné ověřovací postupy ve všech svých bankovních procesech. Nerespektování existujících embarg nebo sankčních seznamů může nejen poškodit image společnosti, ale také vést ke zmrazení plateb, které lze znovu odblokovat pouze s vynaložením značného úsilí. Pro treasury je proto stále důležitější filtrovat podezřelé platby ještě před jejich odesláním do banky pomocí prověřování sankčních seznamů. Ústředním předpokladem pro splnění tohoto úkolu je sledování všech firemních finančních transakcí.

S modulem Denied Party Check nabízíme integrované řešení, se kterým můžete sledovat celý svůj platební styk. Kontrola se neprovádí pouze proti denně aktualizovaným sankčním seznamům a „zakázaným stranám“ specifickým pro společnost, ale také porovnává platby s interními „whitelisty“, které obsahují důvěryhodné partnery a specifická firemní pravidla pro analýzu dat. Zohledňují se také všechny transakce z vašich systémů a všechny ručně zadané platby.

Přehled výhod MultiCash® Sanctions Screening:

 • Podpora společných mezinárodních sankčních seznamů a také široké škály dalších národních seznamů
 • Ukládání dalších interních pozitivních a negativních seznamů společnosti (Denied Party Checks)
 • Denní aktualizace sankčních seznamů
 • Screening odchozích a příchozích plateb
 • Screening kmenových dat z jiných ERP systémů
 • Komplexní algoritmy pro identifikaci podezřelých dat
 • Procesní automatizace
 • Dokumentace ověřená auditem (Audit-proof)

Společnost innogy, jeden z nejvýznamnějších dodavatelů energie pro domácnosti i firmy v České republice, využívá naše pokročilé řešení MultiCash Transfer.

MultiCash Transfer je napojen na více účetních programů a obsahuje velice intuitivní webové rozhraní. Výpisy se po stažení sofistikovaným způsobem automaticky dělí podle nastavených pravidel na menší celky a obratem se posílají do patřičných účetních programů využívaných zákazníkem. Další významné výhody v rámci implementace MultiCash Transfer přineslo společnosti innogy také zprovoznění webových služeb (WEB services) pro nahrávání příkazů.

O innogy

innogy je lídrem mezi dodavateli zemního plynu pro domácnosti a firmy. Vedle dodávek vyrábí teplo a prodává elektřinu. Nabízí řadu moderních energetických služeb a produktů. Zaměřuje se na inovace a dlouhodobou udržitelnost a čistou mobilitu.

 

Řešení TLM Aurora umožňuje vedle mnoha a mnoha dalších funkcí také rekonciliaci intradenních plateb. Nestihli jste náš webinář o Advanced Payments Control (APC)? Máme pro Vás záznam na následujícím odkazu:

 

Můžeme Vám nabídnout více informací o produktu nebo produktový list? Kontaktujte nás, rádi Vám řešení TLM Aurora představíme.

 

SmartStream Air - nejpokročilejší rekonciliace nejen bankovních transakcí

Realitou dnešní doby jsou velké objemy dat v nejrůznějších nestandardních formátech a strukturách, které jsou buď stále ještě kontrolovány pomocí excelových tabulek nebo tyto úkoly nejsou prováděny vůbec.

SmartStream (původce rekonciliačního řešení Corona resp. Aurora), který má rozsáhlé zkušenosti s rekonciliacemi velkých souborů dat pro banky po celém světě, se rozhodl reflektovat aktuální světový trend - zapojení nástrojů umělé inteligence (AI) pro zrychlení, zjednodušení a zpřesnění párování různých dat.

Umělá inteligence provede porovnání souborů dat, postupně se učí a zdokonaluje na základě výsledků, chování uživatelů. Pro zákazníka znamená využití umělé inteligence také úsporu času, nákladů i lidských zdrojů, transparentní TCO a rychlé ROI.

SmartStream Air

SmartStream Air je zcela jedinečná inovace představující nejnovější technologie umělé inteligence (AI) a strojového učení pro porovnávání a validaci dat. Poskytuje organizacím nástroj, který dokáže okamžitě párovat libovolná data.

SmartStream Air je cloudový nástroj, který je poskytován formou SaaS, chová se pro uživatele jako jednoduchá aplikace, nevyžaduje žádná školení ani dovednosti v oblasti IT a je považován za nejrychlejší aplikaci v oblasti AI rekonciliací.

Řešení umožňuje načítat data prakticky v jakémkoli formátu. Poté analyzuje data, mapuje je a pomocí učení zjistí, jak soubory a pole vzájemně korelují. Lze analyzovat 1:1 nebo 1:N. Vzniknou automaticky generovaná pravidla, která lze v případě potřeby dále vylepšit a tak ještě dále urychlit a zpřesnit výsledky.

Během několika sekund budete mít extrémně kvalitní sadu výsledků nebo výjimek k další investigaci.

Příklady využití

Externí protistrana, zákazník nebo partner pošle soubor transakcí, které potřebujete porovnat s vlastními záznamy, ale obě sady dat jsou velké, velmi složité a jsou v různých formátech. Nebo jiné obtížné úkoly, jako je automatizace aplikace Excel, rekonciliace transakcí, kontrola dat mezi systémy, validace regulatorních zpráv, compliance & reporting činnosti a porovnávání databázových souborů pro migraci nebo transformaci IT systémů. Řešení tohoto typu úkolu obvykle znamená velké lidské úsilí nebo vyžaduje drahé IT projekty.

Se SmartStream Air je tento úkol jednoduchý. Soubory můžete přetahovat ručně nebo lze použít API pro automatické odesílání. Bez ohledu na to, v jakém formátu jsou data, nebo jakkoli nízká je jejich kvalita, bude umělá inteligence chytře číst, analyzovat, učit se a identifikovat, co je třeba porovnat a pak předloží seznam nespárovaných záznamů nebo seznam pro další investigaci. Technologii je možné využívat nejen na pravidelné bázi pro opakované rekonciliace, ale i pro ad-hoc porovnání (pouze za jednorázový poplatek dle objemu dat) v okamžiku, kdy je analýza potřeba.

SmartStream Air nevyžaduje školení, certifikáty ani předchozí znalosti dat, která chcete ověřit. Umělá inteligence SmartStream Air za vás udělá těžkou práci a čím více dat jí poskytnete, tím lépe bude fungovat. 

Další informace najdete zde: Umělá inteligence se SmartStream Air