Novinky

UNIQA pojišťovna, a.s. se rozhodla zjednodušit stávající způsob elektronické komunikace se svými bankami. V první fázi se rozhodla přistoupit k automatickému zpracovávání denních výpisů ze všech bankovních domů, kde má vedeny své účty. 

Jako optimální se jevilo řešení Multicash® Payment Factory nabízené společností Management Data Praha. V rámci implementace byla optimalizována komunikace s jednotlivými bankami a výpisy se nyní automaticky stahují, dělí dle data výpisu a čísla účtu (aplikace STA splitter) a ukládají do požadovaného místa, odkud je další proces přenáší ke konečnému zpracování v informačním systému klienta.

Více v případové studii (ke stažení zde)

UNIQA pojišťovna, která je součástí UNIQA Insurance Group, vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 27 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu má více než milion pojistných smluv. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi pěti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. Integrací s pojišťovnami AXA na českém pojistném trhu, která bude letos završena, získala UNIQA tržní podíl okolo 8 %. Současně začíná nabízet vedle pojištění i penzijní spoření a investice. Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA Österreich Versicherungen AG. Tato společnost je součástí pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group, rovněž se sídlem ve Vídni. Koncern zajišťuje služby v celkem 18 zemích Evropy nyní už pro 15 milionů zákazníků. Tradice pojištění UNIQA trvá už více než 200 let. Součástí firmy je i UNIQA penzijní společnost, a.s. a UNIQA investiční společnost, a.s..

V krátkém videu si ukážeme zapnutí silného ověření uživatele (TOTP autentikátor) a jeho praktické využití v rámci práce v MultiCash 4.

Podívejte se také na nastavení tiskového automatu, nastavení rychlého přístupu a další příspěvky v sekci Podpora - Instruktážní videa.

Další videa s tématikou MultiCash naleznete také na našem YouTube kanálu

Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně Vás zveme na výroční setkání všech treasury manažerů a finančních expertů – Treasury Fórum, kterou pořádá již od roku 2003 Česká Asociace Treasury (ČAT) jako odborný gestor, ve spolupráci s Českou asociací finančního řízení (CAFIN), která akci organizačně zajišťuje. Konference má za sebou již 18-ti letou historii a tradici, letošní ročník proběhne ONLINE.

Konference je určená pro podnikové specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash flow a řízení finančních rizik, stejně jako pro banky a firmy nabízející služby v této oblasti, které jsou partnerem treasurerů, či pro poskytovatele finančních služeb.

Treasury Fórum je největší treasury korporátní událostí v ČR. Je zaměřená na řízení hotovosti, likviditu, platební styk, řízení rizik, pojištění, informační a finanční systémy i na další aktuální témata. Každoroční setkání treasury specialistů, finančních ředitelů, bankéřů a odborné finanční veřejnosti začalo jako Konference elektronických platebních systémů a Treasury management systémů. Konference postupně prošla obdobím finanční krize, zvýšené regulace, dobou intervencí ČNB, zaváděním SEPA, přes technologické novinky z oblastí blockchain, FinTech, kryptoměn, zabývala se trendem umístění dat v cloudu či jejich ochranu před zneužitím, až po digitalizaci financí či oblast kyberkriminality.

Na letošní konferenci Vás čeká opět řada novinek a trendů v podnikovém treasury. Na závěr konference se můžete těšit na oblíbenou panelovou diskuzi za účasti hlavních ekonomů bank a zástupce ČNB na aktuální téma o české ekonomice, v rámci kterého můžete pokládat i Vaše dotazy.

Těšíme se s Vámi na příjemné setkání na virtuálním stánku Management Data Praha, v živých chatech se specialisty naší společnosti a věříme, že Vás zaujme i přednáška Josefa Brtníka na téma Trendy v treasury a cashmanagementu - automatizace a digitalizace.

Bezplatná registrace na konferenci probíhá přes PDF pozvánku zde.

Zdroj: https://treasury2021.gcon.me/360/1/tour

SmartStream Air - nejpokročilejší rekonciliace nejen bankovních transakcí

Realitou dnešní doby jsou velké objemy dat v nejrůznějších nestandardních formátech a strukturách, které jsou buď stále ještě kontrolovány pomocí excelových tabulek nebo tyto úkoly nejsou prováděny vůbec.

SmartStream (původce rekonciliačního řešení Corona resp. Aurora), který má rozsáhlé zkušenosti s rekonciliacemi velkých souborů dat pro banky po celém světě, se rozhodl reflektovat aktuální světový trend - zapojení nástrojů umělé inteligence (AI) pro zrychlení, zjednodušení a zpřesnění párování různých dat.

Umělá inteligence provede porovnání souborů dat, postupně se učí a zdokonaluje na základě výsledků, chování uživatelů. Pro zákazníka znamená využití umělé inteligence také úsporu času, nákladů i lidských zdrojů, transparentní TCO a rychlé ROI.

SmartStream Air

SmartStream Air je zcela jedinečná inovace představující nejnovější technologie umělé inteligence (AI) a strojového učení pro porovnávání a validaci dat. Poskytuje organizacím nástroj, který dokáže okamžitě párovat libovolná data.

SmartStream Air je cloudový nástroj, který je poskytován formou SaaS, chová se pro uživatele jako jednoduchá aplikace, nevyžaduje žádná školení ani dovednosti v oblasti IT a je považován za nejrychlejší aplikaci v oblasti AI rekonciliací.

Řešení umožňuje načítat data prakticky v jakémkoli formátu. Poté analyzuje data, mapuje je a pomocí učení zjistí, jak soubory a pole vzájemně korelují. Lze analyzovat 1:1 nebo 1:N. Vzniknou automaticky generovaná pravidla, která lze v případě potřeby dále vylepšit a tak ještě dále urychlit a zpřesnit výsledky.

Během několika sekund budete mít extrémně kvalitní sadu výsledků nebo výjimek k další investigaci.

Příklady využití

Externí protistrana, zákazník nebo partner pošle soubor transakcí, které potřebujete porovnat s vlastními záznamy, ale obě sady dat jsou velké, velmi složité a jsou v různých formátech. Nebo jiné obtížné úkoly, jako je automatizace aplikace Excel, rekonciliace transakcí, kontrola dat mezi systémy, validace regulatorních zpráv, compliance & reporting činnosti a porovnávání databázových souborů pro migraci nebo transformaci IT systémů. Řešení tohoto typu úkolu obvykle znamená velké lidské úsilí nebo vyžaduje drahé IT projekty.

Se SmartStream Air je tento úkol jednoduchý. Soubory můžete přetahovat ručně nebo lze použít API pro automatické odesílání. Bez ohledu na to, v jakém formátu jsou data, nebo jakkoli nízká je jejich kvalita, bude umělá inteligence chytře číst, analyzovat, učit se a identifikovat, co je třeba porovnat a pak předloží seznam nespárovaných záznamů nebo seznam pro další investigaci. Technologii je možné využívat nejen na pravidelné bázi pro opakované rekonciliace, ale i pro ad-hoc porovnání (pouze za jednorázový poplatek dle objemu dat) v okamžiku, kdy je analýza potřeba.

SmartStream Air nevyžaduje školení, certifikáty ani předchozí znalosti dat, která chcete ověřit. Umělá inteligence SmartStream Air za vás udělá těžkou práci a čím více dat jí poskytnete, tím lépe bude fungovat. 

Další informace najdete zde: Umělá inteligence se SmartStream Air

Skupina Bohemia Energy, přední alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České republice, se rozhodla nahradit několik platforem elektronického a internetového bankovnictví implementací Payment Factory na platformě MultiCash®. Získala tím jednu společnou platformu pro komunikaci s bankami a svými interními systémy. Projekt přinesl snadnější správu, automatizaci většiny běžných činností, vysokou úroveň zabezpečení a snížení požadavků na helpdesk i školení zaměstnanců. 

K řešení požadavků klienta bylo využito možností aplikace MultiCash® Transfer s napojením na aplikaci DB Connector. Nedílnou součástí realizace celého projektu bylo také splnění zvýšených bezpečnostních požadavků na platební styk a zjednodušení jeho správy. 

Sjednocením všech bank do jednoho systému, realizací uživatelského přístupu přes web, nastavením šifrování databáze na straně SQL i na straně MultiCash® Transfer, šifrováním řídícího souboru aplikace DB Connector a nutnou autorizací provedených změn elektronickým podpisem byla splněna i podmínka zachování a zvýšení bezpečnosti na všech úrovních. Ambiciózních cílů stanovených na počátku projektu se podařilo dosáhnout. 

Zhodnocení projektu a implementace společností Bohemia Energy

Z hodnocení manažera finančního účetnictví společnosti Bohemia Energy vyjímáme: "Implementace řešení MultiCash® Transfer zcela naplnila naše očekávání. Nejvíce oceňuji to, že všechny platby i zůstatky a výpisy ze všech bank všech našich společností ve skupině jsou na jednom místě a dají se tak snadno obsluhovat. Velkou úsporu času přinesla automatizace zasílání platebních příkazů, kdy přesně definované příkazy procházejí celým platebním systémem automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Automatické převody mezi účty pomáhají efektivně řídit peněžní toky skupiny a šetří tak čas klíčových uživatelů."

Klíčové výhody zmiňuje i aplikační správce společnosti Bohemia Energy: "MCT se stal středobodem platebního řešení, kde odchozí transakce za všechny společnosti se sbíhají ze dvou různých systémů a naopak bankovní výpisy zase automaticky rozdělují pro dva různé systémy, se kterými skupina Bohemia Energy operuje. MCT přinesl vyšší efektivitu implementací automatizace mnoha činností, jednotné platební rozhraní a především rapidní zvýšení bezpečnosti celého platebního řešení, které již není založeno na manuálním nahrávání dávkových souborů z/do banky, ale vše probíhá bez zásahu uživatele."

Více v přiložené případové studii v sekci O společnosti - Případové studie