Novinky

Ve dnech 10.-13. října 2022 se v Amsterdamu koná každoroční globální konference SIBOS 2022. Tentokrát nejen on-line, ale již opět i osobně. Letos bude akce zaměřena na progresivní finance pro měnící se svět a na debatu o hlavních tématech finančního odvětví, včetně digital landscape, podpory udržitelnosti a etiky a další.

Program konference Sibos 2022 se zaměří na téma „Progresivní finance pro měnící se svět“, s uznáním potřeby přijmout digitální transformaci, úspěšně se orientovat v nových rizicích a podporovat udržitelnost a etické změny. Na osmi pódiích a více než 150 konferenčních relacích se řečníci zaměří na schopnost poskytovatelů finančních služeb identifikovat, přizpůsobovat a škálovat pokrokové inovace a řídit rizika v nejistém světě.

Zdroj: www.sibos.com 

Děkujeme všem účastníkům konference Treasury Fórum 2022, která se uskutečnila minulý týden v O2 Universum. Rádi jsme se s Vámi setkali na našem informačním stánku, při neformálních diskusích během akce i na přednášce Josefa Brtníka o platební továrně a sankčních seznamech. Věříme, že Vás naše produktová nabídka zaujala. Těšíme se s Vámi opět na viděnou příští rok.

Na vyžádání Vám rádi poskytneme případové studie a podrobnější informace k našim řešením, například k platební továrně, TMS systému, robotické automatizaci procesů a dalším. Stále také můžete naštívit náš virtuální stánek s řadou zajímavých videí případně YouTube kanál MD Praha.

Vážené dámy, vážení pánové,

srdečně Vás zveme na výroční setkání všech treasury manažerů a finančních expertů – Treasury Fórum, kterou pořádá již od roku 2003 Česká Asociace Treasury (ČAT) jako odborný gestor, ve spolupráci s Českou asociací finančního řízení (CAFIN), která akci organizačně zajišťuje. Konference má za sebou již 18-ti letou historii a tradici a po loňské online akci, se letos opět setkáme osobně.

Konference Treasury Fórum je největší treasury korporátní událostí v ČR. Je zaměřená na řízení hotovosti, likviditu, platební styk, řízení rizik, pojištění, informační a finanční systémy apod. Každoroční setkání treasury specialistů, finančních ředitelů, bankéřů a odborné finanční veřejnosti odstartovalo jako Konference elektronických platebních systémů a Treasury management systémů, postupně prošlo obdobím finanční krize, regulace, intervence ČNB (se zaměřením na korunu a úrokové sazby), SEPA, přes technologické novinky blockchain a FinTech, kryptoměny, data v cloudu či jejich ochranu před zneužitím, až po digitalizaci financí či oblast kyberkriminality.

Konference je určená pro podnikové specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash flow a řízení finančních rizik, stejně jako pro banky a firmy nabízející služby v této oblasti, které jsou partnerem treasurerů, či pro poskytovatele finančních služeb.

Na letošní konferenci Vás čeká opět řada novinek a trendů v podnikovém treasury. Na závěr konference se můžete těšit na oblíbenou panelovou diskuzi v rámci které můžete pokládat také Vaše dotazy.

Těšíme se na příjemné setkání na stánku Management Data Praha a věříme, že Vás zaujme i přednáška Josefa Brtníka na aktuální téma Platební továrna a sankční listy.

Registrace na konferenci probíhá přes odkaz zde.

Další informace o konferenci naleznete zde.

 

Využijte příležitosti a setkejte se osobně se specialisty společnosti Omikron na 33. finančním sympoziu v Mannheimu, kde budou prezentovat naše řešení pro oblasti European Payment Hub, Sanctions Screening, Denied Party Check a AML, eBAM a další. Tato významná akce se uskuteční ve dnech 18.-20. května 2022. Odkaz na konferenci zde.

Současné harmonizační úsilí v evropských platbách přináší první výsledky a otevírá nové možnosti pro elektronické bankovnictví v mnoha oblastech. V kombinaci s komunikačním standardem EBICS umožňují nové formáty XML podnikům výrazně pokročit ve standardizaci a sjednocení jejich bankovních procesů. Platforma elektronického bankovnictví, která podporuje multibanking a zároveň umožňuje integraci funkcí specifických pro jednotlivé země a banky, umožňuje vytvoření mezinárodního platebního hubu pro všechny evropské platby.

Prověřování sankčních seznamů, tzv. kontrola Denied Party Checks, embarg a AML

Splnění regulačních a interních požadavků na dodržování předpisů klade na podniky velké nároky. Nejlepší příležitostí k naplnění těchto požadavků je spolehnout se na centrální systém, který tyto úkoly zvládne digitálně a který lze flexibilně přizpůsobit novým předpisům. Klíčem k takovému řešení je hladká integrace do podnikové organizace procesů a jejích platebních workflow.

Řešení a nástroje pro nové digitální pracovní modely jsou již k dispozici. Mezi pokryté oblasti patří elektronické bankovnictví, e-BAM, KYC, prověřování sankcí a účtování bankovních služeb. Po úspěšném nasazení umožňují tyto nástroje výrazně zvýšit úroveň standardizace a automatizace obchodních pracovních postupů. To poskytuje spolehlivý a bezpečný základ pro dnešní podnikové bankovnictví.


Omikron přispívá do bohatého programu sympozia následujícími workshopy:

European Payment Hub: Standardizace a harmonizace procesů s EBICS a XML  

 • Proces výběru: interní příprava, koordinace banky, výběr systému
 • Realizace: projektové řízení a efektivní podpora
 • Specifické požadavky země a banky: pomáhá vztah v řízení hotovosti
 • Využití synergií: projekt elektronického bankovnictví je vždy také projektem ERP

Řečníci: Frank Kieras, Eckes-Granini Group GmbH, ředitel Treasury
Katharina Schneider, Eckes-Granini Group GmbH, manažerka účetnictví a pokladny
Gregor Opgen-Rhein, řešení elektronického bankovnictví Omikron, hlavní prodejní konzultant

Středa 18.05.2022 14:15 – 15:05


Prověřování sankčních seznamů a Denied Party Checks v platebním centru Deutsche Post DHL MultiCash

 • Zvyšují se interní a externí požadavky: Základní informace
 • Sankce, odmítnuté strany, embargo, AML: Mnoho pojmů – jeden cíl
 • Pracovní postupy a popisy procesů: Optimalizace obchodních procesů
 • Ponaučení

Řečníci:Sebastian Richter, Deutsche Post AG, ředitel Corporate Treasury Services (CTS)
Tobias Wagner, řešení elektronického bankovnictví Omikron, projektový manažer

Středa 18.05.2022 15:35 – 16:25


EBAM a KYC v současných projektech v DAX a středně velkých společnostech - nejlepší postupy a získané poznatky

 • EBAM / KYC - komplementární treasury procesy v jednom systémovém řešení
 • Rychlé výhry z pohledu zákazníka – díky modulárním rozšířením
 • Zpráva o stavu aktuálních implementačních projektů v bankách
 • Živá ukázka řešení MultiCash EBAM

Řečníci:Gregor Opgen-Rhein, řešení elektronického bankovnictví Omikron, hlavní prodejní konzultant
Tobias Wagner, řešení elektronického bankovnictví Omikron, projektový manažer

Středa 18.05.2022 16:55 – 17:45

Využijte možnost setkání a vyměňte si nápady na workshopech nebo prodiskutujte Váš upgrade na digitální budoucnost na stánku 52 společnosti Omikron. Můžete si také předem domluvit schůzku na expertendialog@omikron.de.

 

Zdroj: omikron.de

V napjaté geopolitické situaci je dodržování sankčních pravidel klíčový úkol pro treasury oddělení a finanční manažery. Globální boj proti praní špinavých peněz a mezinárodnímu terorismu také podtrhuje důležitost tohoto úkolu. Jádrem procesu je ověřování finančních transakcí podle mezinárodních sankčních seznamů, známé také jako „sanctions screening“. Přestože banky jsou obecně odpovědné za dodržování příslušných právních a regulačních ustanovení, podniky by již měly zakotvit nezbytné ověřovací postupy ve všech svých bankovních procesech. Nerespektování existujících embarg nebo sankčních seznamů může nejen poškodit image společnosti, ale také vést ke zmrazení plateb, které lze znovu odblokovat pouze s vynaložením značného úsilí. Pro treasury je proto stále důležitější filtrovat podezřelé platby ještě před jejich odesláním do banky pomocí prověřování sankčních seznamů. Ústředním předpokladem pro splnění tohoto úkolu je sledování všech firemních finančních transakcí.

S modulem Denied Party Check nabízíme integrované řešení, se kterým můžete sledovat celý svůj platební styk. Kontrola se neprovádí pouze proti denně aktualizovaným sankčním seznamům a „zakázaným stranám“ specifickým pro společnost, ale také porovnává platby s interními „whitelisty“, které obsahují důvěryhodné partnery a specifická firemní pravidla pro analýzu dat. Zohledňují se také všechny transakce z vašich systémů a všechny ručně zadané platby.

Přehled výhod MultiCash® Sanctions Screening:

 • Podpora společných mezinárodních sankčních seznamů a také široké škály dalších národních seznamů
 • Ukládání dalších interních pozitivních a negativních seznamů společnosti (Denied Party Checks)
 • Denní aktualizace sankčních seznamů
 • Screening odchozích a příchozích plateb
 • Screening kmenových dat z jiných ERP systémů
 • Komplexní algoritmy pro identifikaci podezřelých dat
 • Procesní automatizace
 • Dokumentace ověřená auditem (Audit-proof)