MultiCash EBAM-Fórum

Informační akce pro banky a firmy

Digitalizace je dnes jednou z nejdůležitějších výzev pro firemní elektronické bankovnictví. Tlak je cítit ze všech stran: nedostatek zdrojů, zvýšené požadavky na bezpečnost a neustále rostoucí regulační požadavky. V kombinaci se silnějším důrazem kladeným na ekologickou odpovědnost a udržitelnost jsou tyto faktory pro všechny zainteresované strany nezbytností k pozvednutí procesů firemního bankovnictví na novou úroveň technologické automatizace.

MultiCash EBAM Forum 2023

Vezmeme-li oblast správy bankovních účtů, je jasné, že pro mnoho zúčastněných se obchodní procesy za 25 let v podstatě nezměnily: dokumentace v Excelu, papírové dopisy a formuláře, podpisové složky, ruční podepisování. Pro tento proces je charakteristické doručování poštou a zdlouhavé workflow. Není tedy překvapením, že se jedná jednak o nejčastěji zmiňovanou bolest v elektronickém bankovnictví – a zároveň o ideálního kandidáta na digitalizaci.

Před několika lety to korporace a banky uznaly a rozhodly se čelit novým výzvám. Ve spolupráci s pečlivě vybranými poskytovateli řešení se podívaly na způsob digitalizace, standardizace a automatizace správy účtů, který se osvědčí i v multibankovním prostředí.

Zveme vás na naše EBAM Fórum v německém Kolíně nad Rýnem dne 16. 3. 2023, abyste si mohli vytvořit svůj vlastní názor – ať už se na dané téma díváte z pohledu korporace nebo banky.

Špičkoví řečníci vám poskytnou aktuální informace z první ruky a budou vás informovat o úspěšných strategiích řešení, které byly implementovány.

Fórum MultiCash EBAM se zaměří na následující témata:

  • Přehled iniciativ EBAM
  • EBAM vs. KYC
  • Přehled typů zpráv a datových toků EBAM
  • Business cases z korporace a poučení
  • Business cases z bank a získané zkušenosti: Commerzbank AG a ING Bank AG
  • Zastřešující smlouva jako smluvní základ
  • MultiCash Working Group EBAM-KYC


Termín:     čtvrtek 16. března 2023 - 10:00 - 16:15
Místo:       Lindner Hotel City Plaza, Magnusstraße 20, 50672 Kolín nad Rýnem, SRN


Těšíme se na výměnu nápadů s Vámi. Své dotazy pro banky, korporace a Omikron jako poskytovatele řešení můžete posílat na events@omikron.de před akcí. Těmito otázkami se budeme zabývat během setkání v sekci Q&A.

Pro registraci a více informací klikněte zde.