Prověřování sankčních seznamů - Sanctions Screening

V napjaté geopolitické situaci je dodržování sankčních pravidel klíčový úkol pro treasury oddělení a finanční manažery. Globální boj proti praní špinavých peněz a mezinárodnímu terorismu také podtrhuje důležitost tohoto úkolu. Jádrem procesu je ověřování finančních transakcí podle mezinárodních sankčních seznamů, známé také jako „sanctions screening“. Přestože banky jsou obecně odpovědné za dodržování příslušných právních a regulačních ustanovení, podniky by již měly zakotvit nezbytné ověřovací postupy ve všech svých bankovních procesech. Nerespektování existujících embarg nebo sankčních seznamů může nejen poškodit image společnosti, ale také vést ke zmrazení plateb, které lze znovu odblokovat pouze s vynaložením značného úsilí. Pro treasury je proto stále důležitější filtrovat podezřelé platby ještě před jejich odesláním do banky pomocí prověřování sankčních seznamů. Ústředním předpokladem pro splnění tohoto úkolu je sledování všech firemních finančních transakcí.

S modulem Denied Party Check nabízíme integrované řešení, se kterým můžete sledovat celý svůj platební styk. Kontrola se neprovádí pouze proti denně aktualizovaným sankčním seznamům a „zakázaným stranám“ specifickým pro společnost, ale také porovnává platby s interními „whitelisty“, které obsahují důvěryhodné partnery a specifická firemní pravidla pro analýzu dat. Zohledňují se také všechny transakce z vašich systémů a všechny ručně zadané platby.

Přehled výhod MultiCash® Sanctions Screening:

  • Podpora společných mezinárodních sankčních seznamů a také široké škály dalších národních seznamů
  • Ukládání dalších interních pozitivních a negativních seznamů společnosti (Denied Party Checks)
  • Denní aktualizace sankčních seznamů
  • Screening odchozích a příchozích plateb
  • Screening kmenových dat z jiných ERP systémů
  • Komplexní algoritmy pro identifikaci podezřelých dat
  • Procesní automatizace
  • Dokumentace ověřená auditem (Audit-proof)