Pojišťovna UNIQA zvolila Payment Factory na platformě MultiCash Transfer

UNIQA pojišťovna, a.s. se rozhodla zjednodušit stávající způsob elektronické komunikace se svými bankami. V první fázi se rozhodla přistoupit k automatickému zpracovávání denních výpisů ze všech bankovních domů, kde má vedeny své účty. 

Jako optimální se jevilo řešení Multicash® Payment Factory nabízené společností Management Data Praha. V rámci implementace byla optimalizována komunikace s jednotlivými bankami a výpisy se nyní automaticky stahují, dělí dle data výpisu a čísla účtu (aplikace STA splitter) a ukládají do požadovaného místa, odkud je další proces přenáší ke konečnému zpracování v informačním systému klienta.

Více v případové studii (ke stažení zde)

UNIQA pojišťovna, která je součástí UNIQA Insurance Group, vyvíjí své aktivity na českém pojistném trhu již 27 let. Jako univerzální pojišťovna nabízí kompletní paletu pojistných produktů pro občany i korporátní klienty. V portfoliu má více než milion pojistných smluv. Podle objemu pojistného figuruje aktuálně mezi pěti nejsilnějšími pojišťovnami v ČR. Integrací s pojišťovnami AXA na českém pojistném trhu, která bude letos završena, získala UNIQA tržní podíl okolo 8 %. Současně začíná nabízet vedle pojištění i penzijní spoření a investice. Jediným akcionářem UNIQA pojišťovny je UNIQA Österreich Versicherungen AG. Tato společnost je součástí pojišťovací skupiny UNIQA Insurance Group, rovněž se sídlem ve Vídni. Koncern zajišťuje služby v celkem 18 zemích Evropy nyní už pro 15 milionů zákazníků. Tradice pojištění UNIQA trvá už více než 200 let. Součástí firmy je i UNIQA penzijní společnost, a.s. a UNIQA investiční společnost, a.s..