Payment Factory a DB Connector ve společnosti Bohemia Energy

Skupina Bohemia Energy, přední alternativní dodavatel elektřiny a plynu v České republice, se rozhodla nahradit několik platforem elektronického a internetového bankovnictví implementací Payment Factory na platformě MultiCash®. Získala tím jednu společnou platformu pro komunikaci s bankami a svými interními systémy. Projekt přinesl snadnější správu, automatizaci většiny běžných činností, vysokou úroveň zabezpečení a snížení požadavků na helpdesk i školení zaměstnanců. 

K řešení požadavků klienta bylo využito možností aplikace MultiCash® Transfer s napojením na aplikaci DB Connector. Nedílnou součástí realizace celého projektu bylo také splnění zvýšených bezpečnostních požadavků na platební styk a zjednodušení jeho správy. 

Sjednocením všech bank do jednoho systému, realizací uživatelského přístupu přes web, nastavením šifrování databáze na straně SQL i na straně MultiCash® Transfer, šifrováním řídícího souboru aplikace DB Connector a nutnou autorizací provedených změn elektronickým podpisem byla splněna i podmínka zachování a zvýšení bezpečnosti na všech úrovních. Ambiciózních cílů stanovených na počátku projektu se podařilo dosáhnout. 

Zhodnocení projektu a implementace společností Bohemia Energy

Z hodnocení manažera finančního účetnictví společnosti Bohemia Energy vyjímáme: "Implementace řešení MultiCash® Transfer zcela naplnila naše očekávání. Nejvíce oceňuji to, že všechny platby i zůstatky a výpisy ze všech bank všech našich společností ve skupině jsou na jednom místě a dají se tak snadno obsluhovat. Velkou úsporu času přinesla automatizace zasílání platebních příkazů, kdy přesně definované příkazy procházejí celým platebním systémem automaticky bez nutnosti lidského zásahu. Automatické převody mezi účty pomáhají efektivně řídit peněžní toky skupiny a šetří tak čas klíčových uživatelů."

Klíčové výhody zmiňuje i aplikační správce společnosti Bohemia Energy: "MCT se stal středobodem platebního řešení, kde odchozí transakce za všechny společnosti se sbíhají ze dvou různých systémů a naopak bankovní výpisy zase automaticky rozdělují pro dva různé systémy, se kterými skupina Bohemia Energy operuje. MCT přinesl vyšší efektivitu implementací automatizace mnoha činností, jednotné platební rozhraní a především rapidní zvýšení bezpečnosti celého platebního řešení, které již není založeno na manuálním nahrávání dávkových souborů z/do banky, ale vše probíhá bez zásahu uživatele."

Více v přiložené případové studii v sekci O společnosti - Případové studie