SEPA a Brexit od 1.1.2021: připravte se na konec přechodného období.

Dne 7. března 2019 zveřejnila EPC dokument o Brexitu a participaci poskytovatelů platebních služeb (PSP) Spojeného království, kterým schvaluje žádost na pokračování účasti Spojeného království na platebních systémech EPC SEPA, a to i v případě tzv. „no-deal Brexitu“, a to za předpokladu, že Spojené království nadále splňuje příslušná kritéria účasti na schématu SEPA.

Dne 31. ledna 2020 Spojené království formálně opustilo Evropskou unii (EU) a vstoupilo do 11timěsíčního přechodného období, dohodnutého v rámci dokumentu „Withdrawal Agreement with the EU“, které potrvá do 31. prosince 2020, 23:00, GMT. V tomto období bude Spojené království i nadále působit v rámci platebních režimů SEPA bez jakékoli změny, vzhledem ke skutečnosti, že se stávající pravidla a předpisy EU ve Spojeném království budou i nadále dodržovat. V období od 1. února do 31. prosince 2020 se nebudou uplatňovat žádné nové požadavky a nebudou prováděny žádné změny pro probíhající transakce SEPA úhrady (SCT) / SEPA inkaso (SDD) do a ze Spojeného království.

Od 1.1.2021 budou ovšem na transakce SCT / SDD se Spojeným královstvím aplikována pravidla pro SCT / SDD používaná na transakce z / do jurisdikcí mimo EHP.

EPC proto žádá všechny poskytovatele a uživatele platebních služeb, aby neprodleně provedli níže popsaná opatření, k zajištění plynulého zpracování přeshraničních plateb zahrnujících účastníka platebního systému SEPA se sídlem ve Spojeném království po 31. prosinci 2020.

Transakce SEPA zahrnující účastníka platebního systému SEPA se sídlem ve Velké Británii budou prováděny a vypořádány od 1. ledna 2021 za předpokladu, že budou obsahovat i:

SEPA Credit Transfer (SCT) a SEPA Instant Payment (SCT Inst.):

instrukce k SEPA platbám musí nově v datasetu obsahovat povinné údaje o:

  • úplné adrese plátce a
  • BIC kód banky příjemce (v případě, že tento element explicitně požaduje od plátce jeho banka).

SEPA Direct Debit (SDD Core) a SDD Business-to-Business (SDD B2B):

instrukce k SEPA inkasům musí nově v datasetu obsahovat povinné údaje o:

  • úplné adrese plátce a
  • BIC kód banky plátce (v případě, že tento element explicitně požaduje od příjemce jeho banka).

Vzhledem k blížícímu se termínu 1. ledna 2021 tedy upozorňujeme na skutečnost, že Vaše banka může od tohoto data zamítat příkazy k SEPA platbě či inkasu vysílané do Spojeného království z důvodu chybějící adresy příjemce/plátce nebo BIC banky příjemce/plátce.

Jelikož MultiCash Transfer, tyto hodnoty přenáší, resp. umožňuje zadat, doporučujeme každému klientovi vysílajícímu SEPA platební transakce nebo inkasa do Spojeného království, aby na své straně zajistil (v ERP systému doplnil číselník), že jeho systémy budou tyto požadavky od 1. ledna 2021 (datum provedení nebo zúčtování transakce) plnit, resp. mít vyplněné.