Treasury v časech Covid-19

V posledních měsících je finanční řízení a plánování cash flow důležitější než kdy jindy předtím, zejména pokud dceřiné společnosti a pobočky po celém světě zažívají omezení likvidity ve stejný okamžik. Ale nejde jenom o společnosti se zahraničními pobočkami. I tuzemské podniky a společnosti si dnes kladou naléhavé otázky:

 • Jaká bude v budoucnosti platební morálka našich partnerů a zákazníků?
 • Jak bude vypadat financování naší společnosti?
 • Kolik likvidních finančních prostředků bude k dispozici?
 • Budeme schopni dostát našim závazkům vůči partnerům i státu?
 • Bude nutné čerpat cizí zdroje, v jakém objemu a za jakých podmínek?
 • Jaký je výhled do budoucna a jak jeho jednotlivé varianty ovlivní postavení naší společnosti?
 • ...a mnohé další zásadní otázky...


V současném těžkém období podporujeme ve spolupráci s Trinity velké i střední podniky a firmy speciální nabídkou pro plánování likvidity bez jakýchkoliv licenčních poplatků za Treasury Management Systém!

Jedná se o speciální řešení pro správu treasury – plánování likvidity v cloudu, s rychlou implementací, nasazované vzdáleně. Trinity se v prvních šesti měsících vzdá licenčních poplatků. 

Ve spolupráci s Management Data Praha může Trinity systém produktivně uvést do provozu již během pěti dnů! To poskytuje treasurerům, CFO a dalším pracovníkům mnohem větší transparentnost a kvalitu dat než kdy dříve. Vzdálená práce s kolegy z celého světa ve stejné databázi přináší daleko vyšší efektivitu a zároveň můžete Vy i Vaši kolegové zůstat doma zdraví a v bezpečí.

 
Hlavní výhody:

 • víceměnové plánování likvidity v cloudu, s rychlou implementací a nasazováno vzdáleně bez fyzického kontaktu s klientem
 • prvních 6 měsíců bez licenčních poplatků
 • nasazení během 5 dní
 • vyšší transparentnost řízení likvidity
 • vyšší efektivita při práci mimo kancelář
 • cloudové řešení SaaS


Chcete vědět více? Kontaktujte nás.