MultiCash as a Service

MultiCash jako služba - všestranné řešení plateb

Převedením tradičních IT úkolů, jakými je správa a monitorování systému, na poskytovatele služeb, mohou podniky eliminovat zbytečné režijní náklady, uvolnit své zdroje a zaměřit se na svoji hlavní činnost. Dokonce i administrativní úkoly, například nastavení uživatelů a přidělování práv, jsou pro tento typ outsourcingu vhodné, což dále snižuje pracovní zatížení IT podniku. MultiCash® as a Service je flexibilní všestranné řešení, které lze rozšířit tak, aby vyhovovalo potřebám každé společnosti, a může být implementováno bez složitého IT projektu. Výsledkem je atraktivní nabídka pro společnosti všech velikostí.

Komplexní řešení pro infrastrukturu, software a služby

„MultiCash as a Service“ je postaven na centrální, zabezpečené infrastruktuře v IT centru Omikronu, provozovaného certifikovaným poskytovatelem se sídlem v Německu. Řešení samozřejmě může také provozovat podnikem preferované datové centrum. Integrace s podnikovou platformou ERP se provádí pomocí jedné z mnoha dostupných možností, například přímého připojení pomocí konektoru MultiCash-ERP. Protože Omikron podporuje hardware i software (včetně operačního systému) a sleduje všechna workflows, eliminuje se potřeba vlastních serverů a dalších řešení. V rámci všestranného řešení poskytuje společnost Omikron vedle správy workflow řadu služeb pro podporu serverů a aplikací. V případě potřeby můžete také využít náš balíček služeb „System Administration“, který přebírá příležitostné administrativní úkoly, jako je přidání nových uživatelů nebo skupin. Uživatelé, kteří každodenně pracují s payment factory, přistupují k řešení prostřednictvím internetu ze stolního počítače, tabletu nebo smartphonu.

Koncepce řešení pro každý požadavek

Nabízíme dvě možnosti použití MultiCash jako služby na základě typických požadavků firem. To umožňuje každé společnosti rozhodnout se pro ten profil, který nejlépe vyhovuje jejím potřebám a možnostem.

MultiCash jako služba v cloudu

Model „MultiCash jako služba v cloudu“ vám poskytuje IT infrastrukturu v certifikovaném datovém centru, ve kterém je spuštěno vaše „soukromé“ řešení. Vzhledem k tomu, že tento scénář poskytuje výpočetní výkon podle potřeby, společnosti již nemusí investovat do nového hardwaru nebo softwaru. Zároveň si lze v době špičky pronajmout další kapacitu. Cloudový model poskytuje vyšší flexibilitu a významné úspory v IT infrastruktuře. Tyto služby jsou dodávány a využívány na základě jasně definovaných technických rozhraní a protokolů. Firmy se mohou rozhodnout, zda použijí IT centrum Omikron nebo spolupracují s datovým centrem podle svého výběru.

MultiCash jako služba u zákazníka

Model „MultiCash as a Service On-Premise“ je řešení provozované ve vlastním datovém centru společnosti. IT infrastruktura pak zůstává uvnitř společnosti a je udržována interními zaměstnanci. Tato možnost je zvláště přitažlivá, pokud vnitřní compliance předpisy neumožňují modely založené na využití cloudu.

Více služeb prostřednictvím konzultací, koncepce a implementace

Poskytujeme komplexní poradenství při integraci vašich konkrétních pracovních postupů, od úvodní předběžné analýzy, přes podrobné koncepční plánování až po implementaci. Tím se sníží zátěž interních zaměstnanců a eliminuje se potřeba dalších zdrojů. To znamená, že i středně velké podniky s menšími týmy mohou úspěšně provozovat MultiCash jako službu. Podniky, které chápou svůj platební styk jako jako integrovaný obchodní proces, jsou schopny zvýšit úroveň efektivity BPO - a to jak ve smyslu "Business Process Optimization" tak také jako "Business Process Outsourcing".

Výhody řešení MultiCash as a Service

  • Zajistěte nejvyšší úroveň zabezpečení poskytované certifikovaným datovým centrem v Německu
  • Uvolněte čas a zdroje pro své hlavní úkoly outsourcováním provozních úkolů, které nepřinášejí žádnou hodnotu
  • Zvyšte efektivitu pomocí Omikronu coby jednotného kontaktního místa pro poradenství, software, správu a monitorování
  • Rozhodněte se pro nejlepší řešení založené na compliance vaší společnosti: spravovaná služba nebo služba on-premise