Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Přihlášení k odběru novinek

Níže zadejte e-mail, na který mají být odesílány informace o novinkách.

CAPTCHA
Následující otázka slouží jako ochrana před roboty a k prevenci automatického spamu.
12 + 2 =
Vyřešte tuto jednoduchou matematickou otázku a zadejte výsledek, např. pro 1 + 3, zadejte 4.

Novinky

PF 2018

 

SIBOS TV 2017

Zajímavá videa z produkce SIBOS TV z letošního torontského ročníku SIBOS jsou k dispozici zde.

Těšíme se na setkání s Vámi na dalším SIBOSu, který se bude konat již potřetí v historii v australském Sydney a to ve dnech 22.-25. října 2018.

Zdroj: https://www.sibos.com/about-sibos/sibos-2018-sydney

ERP-Connector

Řada firemních zákazníků, kteří generují platby přímo ze svých ERP systémů, hledá efektivní, bezpečné a na míru upravené rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby tyto předpoklady splňoval především díky přímé podpoře množství automatizovaných rozhraní pro výměnu platebních souborů, zůstatků účtů a transakčních informací mezi těmito systémy.

Zvláštní důležitost kladou korporátní zákazníci především na zajištění toho, aby jakýkoliv platební soubor doručený ERP systémem do e-bankingové platformy byl chráněn proti jakékoliv manipulaci. Každé řešení tedy musí poskytovat nástroje pro zabezpečení integrity dat (žádné změny obsahu), autenticity (soubory pocházejí ze známého a oprávněného zdroje) a k zajištění důvěrnosti.

Poskytujeme jak rozhraní pro přenos souborů, které přenáší soubory v dávkách, tak řešení založené na streamování dat, jakým je nově vyvinutý ERP-Connector.

ERP-Connector: úzce integrovaný a vysoce bezpečný

ERP-Connector je postaven s využitím standardizovaných otevřených technologií, úzce integruje e-bankingovou platformu s pracovními procesy ERP systémů jakými jsou SAP®, Oracle® a Microsoft® a řídí tok dat mezi těmito ERP systémy a MultiCash Transferem® při nejvyšší úrovni bezpečnosti. Data jsou v zašifrované podobě přenášena přímo z ERP systému do zabezpečené databáze MultiCash Transfer®.

ERP-Connector spolupracuje s bankovním konektorem (Bank-Connector) v MultiCash Transferu® a umožňuje tak korporátním zákazníkům efektivní spojení s jejich bankami při stále rostoucí procentní míře STP (Straight-Through-Processing) v jejich platebním procesu.

Žádanou technickou volbou pro napojení ERP jsou Web Services. Tato otevřená technologie umožňuje zabudování efektivního, individualizovaného napojení mezi tyto systémy. Zabezpečené spojení využívá zašifrovaný SSL kanál s oboustranným systémovým ověřením.

ERP-Connector pro MultiCash Transfer® umožňuje přenos platebních souborů do bank, které korporátní zákazník využívá, a to bezpečně a přímo z ERP systému (např. SAP®, Oracle® and Microsoft®). Společně s Bank-Connectorem je tedy přenos uskutečněn na nejvyšší bezpečnostní úrovni a s vysokou úrovní STP (Straight-Through-Processing). Stejným způsobem jsou z bank do ERP systémů naopak přenášeny informace o změnách platebních statusů, zůstatky a transakčních detaily.

 

Zabezpečený přenos dat s integrovaným směrováním

Flexibilní koncept konektorů MultiCash Transfer® a podpora otevřených standardů umožňuje uskutečnit integraci napříč odlišnými technologiemi a dosáhnout tím propojení různých ERP systémů. Možná jsou také automatizovaná propojení mezi MultiCash Transferem® a ostatními systémy, například s aplikacemi pro oblast treasury, HR a management, stejně jako s bankovními systémy. MultiCash Transfer® s funkcí zabezpečeného integrovaného směrování se tak stává hlavním nástrojem pro řízený přenos dat. Management Data Praha zabezpečuje také realizaci individuálních integračních projektů.

MultiCash Transfer® je schopen propojit korporátní systémy s bankami. Rozhodnutí o způsobu, jakým budou data přenášena se přizpůsobují případ od případu (zabezpečený řízený přenos dat – managed data transfer). Zprávy platebních statusů, zůstatků a transakčních informací mohou být rozděleny, zkonvertovány a směrovány do požadovaného systému. MultiCash Transfer® může být obsluhován jako managed service v cloudu nebo v rámci Vaší společnosti.

Výhody:

 • Splňuje nejvyšší požadavky bezpečnosti pro mezisystémový přenos dat.
 • Automatizované rozhraní zvyšuje procentní míru STP (Straight-Through-Processing).
 • Řešení umožňuje napojení na celou řadu ERP systémů včetně SAP®, Oracle® a Microsoft®.
 • Otevřená technologie vede k snadnému propojení a k těsné integraci s ostatními firemními systémy.
 • Integrované možnosti směrování dat mohou být přizpůsobeny specifickému prostředí každého korporátního klienta.
 • Řešení lze provozovat v rámci Vaší společnosti nebo v cloudu.

MultiCash® a MultiCashTransfer® jsou registrované obchodní značky společnosti Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG, Microsoft® je registrovaná obchodní značka Microsoft Corporation, Oracle® je registrovaná obchodní značka Oracle Corporation, SAP® je registrovaná obchodní značka SAP SE.

Produktové informace v PDF o ERP-Connectoru k dispozici zde

 

Konference SIBOS 2017

Ve dnech 16.-19. října 2017 se v kanadském Metro Toronto Convention Centre koná letošní konference finančních služeb Sibos 2017Podrobnosti o Sibos 2017.

Zdroj: https://www.sibos.com/about-sibos/metro-toronto-convention-centre

Nový DB-Connector

MultiCash Transfer – řešení Payment Factory

Řada firemních zákazníků, kteří generují platby přímo ze svých ERP systémů, hledá efektivní, bezpečné a bezsouborové rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby tyto předpoklady splňoval především díky přímé podpoře množství automatizovaných rozhraní pro výměnu plateb, zůstatků účtů a transakčních informací mezi těmito systémy.

Poskytujeme databázové rozhraní, které nahrává platební transakce z databáze a naopak ukládá data z výpisů do databáze.

 

DB-Connector - úzce integrovaný a vysoce bezpečný

Postaven s využitím standardizovaných otevřených technologií, DB-Connector úzce integruje e-bankingovou platformu s pracovními procesy ERP systémů. Platební transakce jsou ukládány přímo z ERP systému do SQL databáze. MultiCash Transfer® nahrává tyto platební transakce, připravuje platby pro podepisování uživatelem nebo platební soubory zasílá přímo do bank. Výpisy nebo transakce stažené z bank jsou z MultiCash Transferu ukládány do SQL databáze pro nahrání do ERP systémů.

DB-Connector plynule spolupracuje s bankovním konektorem v MultiCash Transferu a umožňuje tak korporátním zákazníkům efektivní spojení s jejich bankami při stále rostoucí míře STP (Straight-Through-Processing) v jejich platebním workflow.

Výhody

 • Jedna datová struktura mezi ERP systémy a MultiCash Transferem.
 • Automatizované rozhraní zvyšuje procentní míru STP (Straight-Through-Processing).
 • Řešení umožňuje napojení na celou řadu ERP systémů.
 • Otevřená technologie vede k snadnému propojení a těsné integraci s ostatními firemními systémy
 • Integrované možnosti směrování dat mohou být přizpůsobeny specifickému prostředí každého korporátního klienta.
 • Řešení lze provozovat v rámci Vaší společnosti nebo v cloudu.

PDF ke stažení zde

en.SafeWatch PaymentGuard

Rádi bychom Vás blíže seznámili s inovativním řešením v oblasti Real-time Fraud Detection, které Management Data Praha v rámci partnerství se společností EastNets nově nabízí zákazníkům v České a Slovenské republice.

5 důvodů pro en.SafeWatch PaymentGuard:

• identifikace anomálií, trendů vývoje hrozeb a generování varování v reálném čase
• rozsáhlá a v praxi ověřená knihovna modelů podvodného chování
• eliminace operačního rizika a ztráty reputace
• snížení rizika plynoucího z podvodných plateb a ze souvisejících finančních ztrát
• celé řešení je založeno na mnohaleté zkušenosti v oblasti boje proti fraudu

Bližší informace nejen o en.SafeWatch PaymentGuard naleznete v následujícím dokumentu (PDF v anglickém jazyce), případně v sekci Produkty-EastNets na webových stránkách naší společnosti.

 

 

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Naše společnost se zúčastnila každoročního, letos již patnáctého, Treasury Fóra pořádaného Českou Asociací Treasury (ČAT) ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN).

Na informačním stánku Management Data Praha jsme účastníkům akce představili novinky v podobě aplikace MultiCash 4.0, Payment Factory, treasury řešení Trinity TMS a dalších produktů z naší nabídky. Mnoho příznivých ohlasů a živou diskusi vzbudila také prezentace Josefa Brtníka na téma Multibankovní cash management.

Děkujeme za Váš zájem o naši nabídku a rádi se s Vámi setkáme opět při některé z dalších příležitostí.

 

MultiCash Transfer ve společnosti VIKIPID a.s.

Společnost VIKIPID a.s. úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku. Podrobnosti v tomto dokumentu

 

 

Přechod na SEPA - MultiCash SEPA řešení

Buďte připraveni – Řešení SEPA v MultiCash

SEPA se blíží! Evropský parlament a Rada stanovili konečné datum - 1. listopad 2016 - od kterého musí být všechny národní platby a inkasa v EUR posílány jako SEPA (konec tzv. přechodného období pro non-EURO země, kterou je i Česká republika). Jste připraveni? Čas běží rychle, potřeba flexibilního a automatizovaného migračního nástroje roste a MultiCash Solution Suite nabízí řešení.

Management Data Praha a Omikron jako dlouhodobí partneři bank patří mezi průkopníky ve zpracování SEPA plateb a stabilně rozšiřují svou nabídku tak, aby byly pokryty a podporovány všechny scénáře.

Více o řešení SEPA v MultiCash najdete v přiloženém dokumentu.

PSD2 & Instant Payments workshop

Rádi bychom poděkovali českým a slovenským bankám, které nominovaly účastníky na workshop PSD2 & Instant Payments, jenž se uskutečnil 6.dubna 2017 v prostorách Management Data Praha.

Věříme, že prezentované informace a názory budou přínosem pro Vaši další práci a těšíme se na příští setkání.

 

MultiCash 4.0 CZ/SK lokalizace

Od uvedení první generace systému MultiCash již uběhlo více než 30 let. Po celou dobu je neustále vyvíjen a rozšiřován, aby zajistil soulad s měnícími se technologickými a regulatorními požadavky. Tím se stal jedním z nejúspěšnějších produktů pro platební styk firemních zákazníků na národní i mezinárodní úrovni. S novou generací MultiCash 4.0, která je nyní pro banky k dispozici, může začít další kapitola elektronického bankovnictví.

Práce s novým intuitivním uživatelským rozhraním usnadní uživatelům komunikaci se všemi bankami. Grafický panel (Dashboard) představuje souhrn pozic na všech účtech.

MultiCash 4.0 - Grafický panel a přehled

Celý systém byl od samého počátku vyvíjen tak, aby podporoval více komunikačních protokolů. Jsou tedy plně podporovány národní i mezinárodní formáty. Jedním z cílů nové generace MultiCash bylo integrovat nové funkce založené na nejnovějších specifikacích postavených na XML dle ISO 20022. Již nyní jsou k dispozici nové moduly, využívající právě tyto standardy: Správa bankovních účtů (Bank Account Management), Vyúčtování za bankovní služby (Bank Service Billing), Online zůstatky a Statusy příkazů.

Bezpečnostní audit provedený společností TÜV Saarland potvrdil vysoký stupeň bezpečnosti produktu MultiCash 4.0.

MultiCash with security label

 
 

MultiCash Transfer ve společnosti SAB finance

Společnost SAB Finance a.s. úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku. Podrobnosti v tomto dokumentu

 

Pozvánka na webinář PSD2 a Instant Payments v MultiCash

Pozvánka na webinář "PSD2 and Instant Payments", který se uskuteční 23.03.2017 od 10:00 (CET). Podrobnější informace (v anglickém jazyce) naleznete na stránkách společnosti Omikron zde. Pro registraci klikněte sem.

 

SmartStream European Conference

Každoroční akce "European Conference" společnosti SmartStream se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 v historických prostorech Honourable Artillery Company v Londýně. 

Jako vždy, tato akce spojí profesionály finančního sektoru z celé Evropy. Je to vynikající příležitost k výměně zkušeností a k diskusím o klíčových výzvách s kolegy i experty ze společnosti SmartStream.

Registrujte se na tomto odkazu 

Pozvánka na webinář MultiCash 4.0

MultiCash Webinář (v anglickém jazyce)

 

 

 

 

 

Svět plateb se mění. Inovativní služby, řízení obchodů a bezpečnostní hlediska přináší další požadavky pro elektronické bankovnictví. Technologie nyní nabízí nové možnosti. Nový MultiCash byl navržen tak, aby přinesl uživateli možnost využití všech výhod a umožnil mu být připraven na nadcházející změny.

Během hodinového webináře Vám ukážeme výhody nové generace MultiCashe.

 • Inovativní a intuitivní design a uživatelské rozhraní
 • Bezpečnostní architektura certifikovaná TÜV
 • Vylepšená správa úložiště a centralizované nastavení
 • Nové komfortní funkce a průvodci
 • Implementovaný proces podpory a automatického upgrade aplikace
 • Dashboard a nové reportovací možnosti

 

Pozvánka na webinář

14. 03. 2017  od 10:00 hodin      Registrace zde 

Poznejte MultiCash nové generace: Platby – chytré jako nikdy předtím 

Naši přednášející:

 • Sebastian Schäfer, Key Account Manager, banking business
 • Tobias Wagner, Project Manager MultiCash

Dotazy vzniklé během prezentace mohou být poslány přednášejícím pomocí chatu. 

Jak se zúčastnit

Můžete se připojit pomocí Citrix GoTo Webinar a sledovat obsah webináře na Vašem PC. Vaše PC musí být vybaveno audio výstupem. Jakmile se zaregistrujete, budou Vám zaslány detailní informace v samostatném e-mailu.

Účast na semináři je bezplatná. 

Kontakt

Birgit Ullrich

E-mail: webinar@omikron.de

 

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2017 Vám přeje Management Data Praha.

 

SWIFTové změny 2016

Upozorňujeme zejména klienty využívající rekonciliační řešení Corona na změny v oblasti standardů MT zpráv pro období 2016/2017 s platností od 20.11.2016. Více informací na stránkách SWIFT.

 

SIBOS TV 2016

Zajímavá videa z produkce SIBOS TV z letošního ženevského ročníku SIBOS jsou k dispozici zde. Těšíme se na setkání s Vámi na dalším SIBOSu, který se bude konat ve dnech 16.-19. října 2017 v kanadském Torontu.

Zdroj: https://www.sibos.com/future-sibos

SIBOS 2016

Ve dnech 26.-29. září 2016 se ve švýcarské Ženevě v centru Palexpo koná letošní konference Sibos 2016. Rádi se s Vámi setkáme tak jako v předchozích letech na této významné události. Více informací o Sibos 2016.

Source: https://www.sibos.com/about-sibos/2015-singapore/sibos-2016-geneva

SWIFT ocenění

Řešení Corona využívané pro automatizaci manuálních procesů a detekci problémů již na počátku životního cyklu transakce potvrdilo svou vysokou kvalitu a po osmé obdrželo významné označení SWIFT Certified  Application - Exceptions and Investigations. V krátké době tak doplnilo další ocenění, SWIFT Certified Application - Electronic Trade Confirmation (ETC), které Corona získala vůbec jako první řešení pokrývající životní cyklus securities obchodu až do jeho vypořádání. 

Corona 7 tak svým zákazníkům může garantovat maximální podporu konkrétních kritérií organizace SWIFT a poskytnout tak komplexní, integrované business řešení. Tiskové zprávy společnosti SmartStream jsou  k dispozici zde a zde.

 

Pozvánka na webinář MultiCash 4.0

MultiCash Webinář (v anglickém jazyce)

Informace pro banky

 

 

 

 

Svět plateb se mění. Inovativní služby, řízení obchodů a bezpečnostní hlediska přináší další požadavky pro elektronické bankovnictví. Technologie nyní nabízí nové možnosti. Nový MultiCash byl navržen tak, aby přinesl uživateli možnost využití všech výhod a umožnil mu být připraven na nadcházející změny.

Během hodinového webináře Vám ukážeme výhody nové generace MultiCashe.

 • Inovativní a inovativní design a uživatelské rozhraní
 • Bezpečnostní architektura certifikovaná TÜV
 • Vylepšená správa uložiště a centralizované nastavení
 • Nové komfortní funkce a průvodci
 • Implementovaný proces podpory a automatického upgrade aplikace
 • Nástěnka a nové reportovací možnosti

Pozvánka na webinář

10. 08. 2016 v 10:00-11:00 hodin        Registrace zde

Poznejte MultiCash nové generace: Platby – chytré jako nikdy předtím 

Naši přednášející:

 • Sebastian Schäfer, Key Account Manager, banking business
 • Tobias Wagner, Project Manager MultiCash

Dotazy vzniklé během prezentace mohou být poslány přednášejícím pomocí chatu. 

Jak se zúčastnit

Můžete se připojit pomocí Citrix GoTo Webinar a sledovat obsah webináře na Vašem PC. Vaše PC musí být vybaveno audio výstupem. Jakmile se zaregistrujete, zašleme Vám detailní informace v samostatném e-mailu.
Účast na semináři je bezplatná. Prezentace je zaměřená na specialisty z různých oddělení bank působících po celé Evropě. 

Kontakt

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
Birgit Ullrich
Von-Hünefeld-Straße 55
50829 Köln-Ossendorf
E-mail: webinar@omikron.de

Více informací (ENG) a Registrace na Webinář MultiCash 4.0:

https://www.omikron.de/en/news-events/events/multicash-webinar-english-language/

D+H Service Bureau získalo významné SWIFT ocenění

Britská pobočka D+H Service Bureau úspěšně dokončila SWIFT certifikační proces a byl jí formálně udělen nějvyšší stupeň certifikace, The Premier Operational Practice Label. Více na tomto odkazu, případně oficiální zpráva zde.

 

 

MD Praha na Treasury Fóru 2016

Dne 8. června se uskutečnilo setkání Treasury Fórum 2016, letos s guvernérem ČNB p. Singerem a dalšími hosty. Proběhla celá řada zajímavých prezentací, vystoupení a rozhovorů s výraznými osobnostmi světa treasury a financí. Rádi jsme se s Vámi setkali na stánku Management Data Praha.

Zdroj fotografií: ČAT

Trinity TMS pro Treasury

Představujeme software pro řešení Treasury činností, které nově rozšířilo naši nabídku produktů. Detaily zde.

 

Nový modul Corona Cards

Uvolnili jsme modul Corona Cards pro rekonciliaci a správu karetních transakcí. Více informací k modulu najdete zde.

Corona & SWIFT Confirmation Copy nahradí SWIFT Accord

Současné řešení SWIFT Accord bude k 31. říjnu 2017 ukončeno. Do této doby budou služby SWIFT Accord poskytovány beze změny v současné podobě.

V této situaci prezentujeme plnohodnotnou náhradu prostřednictvím SWIFT Confirmation Copy. Od počátku roku 2016 bude nová služba SWIFTu s názvem Confirmation Copy automaticky kopírovat Vaše odeslané a přijaté konfirmační zprávy (všechny instrumenty, všechny pobočky a protistrany) k vybranému poskytovateli párovacích služeb využívajícímu mj. řešení Corona.

Corona & SWIFT Confirmation Copy Vám nabízí především tyto výhody:

 • Rychlá a ekonomická implementace: žádná nutnost péče o SW, užíváte Vaši existující, bezpečnou SWIFT konektivitu
 • Párování není závislé na řešení, které využívá Vaše protistrana (Váš provider dostává všechny Vaše odeslané i přijaté konfirmace)
 • Lokální nebo centralizované párování podle providera poskytujícího službu

SWIFT certifikáty pro Corona

Integrované řešení Corona obdrželo celkem tři certifikáty od organizace SWIFT, konkrétně pro oblasti Reconciliations, Exceptions & Investigations, a Electronic Trade Confirmations.

Toto ocenění je výrazným signálem pro bankovní a korporátní segment trhu a Corona je tak vůbec prvním řešením, které certifikaci ETC obdrželo. Pro bližší podrobnosti a tiskovou zprávu klikněte sem.

Corona SWIFT Labels

SEPA end-date 2016 řešení MultiCash

Podrobnosti k řešení MultiCash pro snadný přechod na SEPA k 31.10.2016 naleznete v tomto dokumentu.

MC Logo

SWIFTové změny 2015

Upozorňujeme zejména klienty využívající rekonciliační řešení Corona na změny v oblasti standardů MT zpráv pro období 2015/2016 s platností od 22.11.2015. Více informací na stránkách SWIFT.

SWIFT

SIBOS TV 2015

Zajímavá videa z produkce SIBOS TV z letošního ročníku SIBOS v Singapuru k dispozici zde. Těšíme se na setkání s Vámi na dalším SIBOSu, který se bude konat ve dnech 26.-29. září 2016 v Ženevě.

SIBOS 2016

MultiCash Transfer ve společnosti Provident Financial

Společnost Provident Financial úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku.

Provident Logo70

Akvizice FundTech společností D+H

Partner společnosti Management Data Praha - společnost FundTech - byla za 1.25 mld. USD převzata globální technologickou společností D+H. Více v profilu D+H zde.

DH Logo

Corona

Komplexní řešení Corona ve 3 minutách na YouTube. Pro shlédnutí klikněte zde: http://www.youtube.com/watch?v=IuSYxJS3aX4

Corona Logo

MultiCash User Group Meeting 2015

Ve dnech 15. a 16. září 2015 se v Praze a Bratislavě uskutečnil již 19. ročník tradičního setkání uživatelů MultiCash.

Děkujeme našim zákazníkům a partnerům za jejich hojnou účast a těšíme se na příští, jubilejní ročník MultiCash UGM.

ugmczugmsk

Konference Sibos 2015

Letošní konference Sibos 2015 se koná v Singapuru ve dnech 12.-15. října 2015. Setkejte se s námi a s našimi partnerskými firmami. Více informací o konferenci Sibos naleznete zde

Sibos 2015

Zdroj: http://www.sibos.com/about-sibos/sibos-2015-singapore

MultiCash Transfer ve společnosti Home Credit

Společnost Home Credit, a.s. úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku.

Corona 7.8

Integrované řešení Corona pro multiproduktovou rekonciliaci je nově dostupné v aktualizované verzi 7.8

PF 2015

PF2015CZE33

 

 

 

 

Řešení MultiCash Transfer ve společnosti Everyday Finance

Společnost Everyday Finance s.r.o. zvolila pro realizaci finančních transakcí a správu bankovních účtů řešení MultiCash Transfer.

Hodnocení manažera společnosti Everyday Finance s.r.o.: Řešení MultiCash Transfer je pro nás spolehlivým a velmi efektivním nástrojem pro realizaci finančních transakcí a správu bankovních účtů za odpovídající cenu. Výrazně zvyšuje naši konkurenceschopnost a umožnilo nám v krátké době zaujmout místo mezi předními poskytovateli nebankovních produktů. (Ivan Varhaník, jednatel společnosti Everyday Finance s.r.o.) 

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu zde.

SWIFT certifikace pro US Service Bureau společnosti Fundtech

S potěšením oznamujeme úspěšné završení certifikačního procesu pro SWIFT service bureau USA společnosti Fundtech. Tento náročný proces certifikace zahrnuje detailní zkoumání všech procedur a dokumentace tak, aby bylo zajištěno splnění nejvyšších standardů pro činnost bezpečného a spolehlivého SWIFT service bureau.

Vedle americké a již dříve i britské certifikace je v současnosti Fundtech/ BBP bureau ve Švýcarsku zatím jediným světovým držitelem akreditace SWIFT Premier.

Úspěšná implementace řešení MultiCash Transfer ve společnosti Fast Cash a.s.

S potěšením oznamujeme, že společnost Fast Cash a.s. zvolila pro oblast platebního styku řešení MultiCash Transfer. Více informací v přiloženém dokumentu.

Sibos 2014, Boston, 29. září – 2. října 2014

Setkejte se s námi a s našimi partnerskými firmami v Bostonu na konferenci Sibos. Více informací o konferenci Sibos naleznete zde.

SIBOS 2014

PF 2014

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2014 Vám přeje kolektiv Management Data Praha.  PF 2014 zde.

PF 2014

Sibos 2013, Dubai, 16. – 19. září 2013

Setkejte se s námi a s našimi partnerskými firmami v Dubai na konferenci Sibos. Více informací o konferenci Sibos naleznete zde.

Management Data Praha slaví 20 let

V sobotu 27.7.2013 jsme oslavili dvacet let od svého založení. Během dvacetiletého vývoje se naše společnost stala předním dodavatelem softwarových řešení v oblastech elektronického bankovnictví a rekonciliací. Všem našim zákazníkům a obchodním partnerům děkujeme za přízeň v uplynulých dvaceti letech a těšíme se na další spolupráci v letech příštích. Váš tým Management Data Praha. Tisková zpráva zde.

Listopad 2012

Úspěšně jsme implementovali systém Corona v Equa bank.

MultiCash Transfer ve společnosti PPL

Společnost PPL CZ s.r.o. se rozhodla implementovat systém MultiCash Transfer. Podrobnosti zde.

PPL Logo

 

Helpdesk

Tel.:(+420) 251 021 383
 (+420) 227 167 383
Fax:(+420) 251 021 377
Email: helpdesk@mdpraha.cz

 Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

PF 2018

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2018 Vám přeje Management Data Praha. PF 2018

SIBOS TV 2017

Zajímavá videa z letošního torontského ročníku SIBOS jsou k dispozici zde.

SIBOS 2018 se bude konat v australském Sydney ve dnech 25.-28.10. 2018.

ERP-Connector

ERP-Connector úzce integruje e-bankingovou platformu s workflow ERP systémů společností SAP®, Oracle® a Microsoft® a řídí tok dat mezi těmito ERP systémy a MultiCash Transferem®. Více zde.

Konference SIBOS 2017

Ve dnech 16.-19. října 2017 se v kanadském Torontu v Metro Toronto Convention Centre koná letošní Sibos 2017Podrobnosti o konferenci zde.

Nový DB-Connector

Efektivní, bezpečné a bezsouborové rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem, to je databázové rozhraní pro MultiCash Transfer®. Čtěte více zde.