Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA MD PRAHA

 • helpdesk   +420 222 202 444  
 • sekretariát +420 222 202 400

Přihlášení k odběru novinek

Níže zadejte e-mail, na který mají být odesílány informace o novinkách.

CAPTCHA
Následující otázka slouží jako ochrana před roboty a k prevenci automatického spamu.
5 + 7 =
Vyřešte tuto jednoduchou matematickou otázku a zadejte výsledek, např. pro 1 + 3, zadejte 4.

Novinky

Corona páruje instantní platby v Equa bank

Corona a okamžité platby v Equa bank

Klienti Equa bank mohou od 4. června 2020 ve svém mobilním bankovnictví odesílat i přijímat platby z jiných bank v okamžitém režimu, tzv. okamžité, instantní platby. Banka se tak naplno zapojila do systému, který zákazníkům urychlí mezibankovní platební styk v českých korunách a hlavně jim umožní platby provádět 24 hodin denně, 7 dní v týdnu (včetně svátků a dnů pracovního klidu). 

Pro rekonciliaci instantních plateb využívá Equa bank naše řešení Corona.

 

Řešení EasyTracker pro SWIFT od Omikronu

Od 22. listopadu 2020 bude banka muset být schopna poskytnout SWIFTu informace o stavu všech příchozích zprávách MT103 prostřednictvím aplikace Tracker.

Přestože SWIFT nabízí webové rozhraní, ve kterém můžete ručně vytvořit stavovou zprávu, bude tato možnost řešením pouze pro banky, které mají velmi malé množství zpráv MT103.

Automatizace procesu je vzhledem k blížícímu se termínu výzvou pro každou banku. Z tohoto důvodu prezentujeme EasyTracker od společnosti Omikron, jehož základní popis naleznete v příloze.

Pokud Vás naše řešení zaujme, budeme rádi, pokud nás budete kontaktovat.

Treasury v časech Covid-19

V posledních týdnech je finanční řízení a plánování cash flow důležitější než kdy jindy předtím, zejména pokud dceřiné společnosti a pobočky po celém světě zažívají omezení likvidity ve stejný okamžik. Ale nejde jenom o společnosti se zahraničními pobočkami. I tuzemské podniky a společnosti si kladou otázky dnes naléhavější než dřív:

 • Jaká bude v budoucnosti platební morálka našich partnerů a zákazníků?
 • Jak bude vypadat financování naší společnosti?
 • Kolik likvidních finančních prostředků bude k dispozici?
 • Budeme schopni dostát našim závazkům vůči partnerům i státu?
 • Bude nutné čerpat cizí zdroje, v jakém objemu a za jakých podmínek?
 • Jaký je výhled do budoucna a jak jeho jednotlivé varianty ovlivní postavení naší společnosti?
 • ...a mnohé další zásadní otázky...

V současném těžkém období podporujeme ve spolupráci s Trinity velké i střední podniky a firmy speciální nabídkou pro plánování likvidity bez jakýchkoliv licenčních poplatků za Treasury Management Systém!

Jedná se o speciální řešení pro správu treasury – plánování likvidity v cloudu, s rychlou implementací, nasazované vzdáleně. Trinity se v prvních šesti měsících vzdá licenčních poplatků. 

Ve spolupráci s Management Data Praha může Trinity systém produktivně uvést do provozu již během pěti dnů! To poskytuje treasurerům, CFO a dalším pracovníkům mnohem větší transparentnost a kvalitu dat než kdy dříve. Vzdálená práce s kolegy z celého světa ve stejné databázi přináší daleko vyšší efektivitu a zároveň můžete Vy i Vaši kolegové zůstat doma zdraví a v bezpečí.

 

Hlavní výhody:

 • víceměnové plánování likvidity v cloudu, s rychlou implementací a nasazováno vzdáleně bez fyzického kontaktu s klientem
 • prvních 6 měsíců bez licenčních poplatků
 • nasazení během 5 dní
 • vyšší transparentnost řízení likvidity
 • vyšší efektivita při práci mimo kancelář
 • cloudové řešení SaaS
 • zůstaňte doma zdraví a v bezpečí

Chcete vědět více?

Kontaktujte nás zde.

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha

S platností od 17.2.2020 dochází ke změně telefonních linek takto:

 • helpdesk     +420 222 202 444
 • sekretariát   +420 222 202 400

Se změnou telefonních čísel souvisí změna adresy, nově nás najdete:

U Uranie 954/18
170 00 Praha 7

 

PF 2020

 

Případová studie Treasury Management System v Pražské Plynárenské, a.s.

K dříve uveřejné stručné informaci o implementaci Treasury systému TRINITY TMS v Pražské plynárenské, a.s. uveřejňujeme v rámci přiložené případové studie podrobnosti.

Stáhnout dokument zde (PDF).

 

Economia implementovala MultiCash Transfer

Mediální dům Economia, ve kterém každý den vzniká deník Hospodářské noviny, týdeníky Ekonom a Respekt a řada dalších titulů v tištěné i digitální podobě, provozující zpravodajské servery IHNED.cz a Aktuálně.cz, freemailové portály i tematické internetové tituly jako magazíny Žena.cz či Vaření.cz, implementoval řešení MultiCash Transfer.

 

Automatizace a robotizace bankovních výpisů s MultiCash AutoClient

Mnoho korporátních klientů hledá řešení pro automatizaci workflow mezi jejich interními ERP či účetními systémy a bankami. Řada úkolů dříve zpracovávaných manuálně nástroji e-bankingu je dnes řešena bez zásahu uživatelů. Ukázkou takových činností jsou cykly pravidelných plateb a hromadná inkasa, které jsou generovány a schvalovány v rámci interních systémů podniku. V těchto případech je třeba řešení pro přímé přeposílání souborů na banky.

Dalším typem potenciálně plně automatizovaného workflow je pravidelné zjišťování zůstatků a transakčních informací, které jsou následně v požadovaném formátu směřovány do účetního softwaru firmy. Systém informace jen nestahuje, ale pokud je potřeba, tak data třídí například podle účtů, společností, bank, případně dalších kritérií, eventuálně informace upraví do jiného formátu a v neposlední řadě je také ukládá do databáze, která slouží jako zdroj dat pro další ERP systémy.

Řešením automatizace a robotizace bankovních výpisů je MultiCash AutoClient.

Bezpečné a efektivní napojení ERP systémů

Otevřený datový interface, který je volitelnou součástí řešení MultiCash AutoClient umožňuje korporátním klientům snadno napojit různé ERP systémy, a to s minimálními nebo dokonce žádnými změnami ve struktuře těchto systémů.

Jednou z klíčových otázek pro řadu našich klientů je zajištění platebních souborů proti manipulaci při jejich přenosu mezi ERP systémem a e-bankingovou platformou. Musí být tedy bezpodmínečně zajištěno, že soubory nemohou být v tomto okamžiku nahlíženy nebo měněny. MultiCash AutoClient nabízí možnost integrace pomocí webových služeb nebo šifrování dat, tak aby byly splněny požadavky na takového zabezpečení.

Bankovní rozhraní

Pro komunikaci do banky jsou k dispozici různé komunikační protokoly (MCFT, EBICS, SWIFT, H2H). U jednotlivých korporátních klientů jsou podle příslušného nastavení platební soubory zasílány přímo nebo ve zvolený čas, případně ve stanovené frekvenci. Zůstatky a transakční informace jsou shromažďovány v závislosti na předdefinovaných časových cyklech a doručovány v požadovaných formátech přímo do back-endových systémů.

MultiCash AutoClient umožňuje spouštět paralelně vícenásobné komunikační relace, které mohou být v případě potřeby rozšířeny. Toto řešení splňuje nejvyšší výkonnostní požadavky a zabezpečuje hladký a efektivní chod systému i ve špičce.  

Výhody

 • Jeden systém pro komunikaci s tuzemskými a zahraničními bankami
 • Vysoké procento automatizace (STP) – minimalizace chybovosti a snížení nákladů na lidské zdroje
 • Plně automatický mód umožňuje optimální propojení s účetním systémem nebo s jinými aplikacemi
 • Ideální řešení centralizace služeb mateřské a dceřiných společností i pro služby shared service center (SSC)
 • Podpora celé řady datových formátů je ideální pro lokální i mezinárodní použití
 • Otevřená architektura produktu dovoluje jeho snadné nastavení a propojení s informačním systémem firmy
 • Možnost rozšíření na plnohodnotnou Payment factory s uživatelským rozhraním a manuální autorizací

Řešení MultiCash AutoClient dnes využívá řada korporátních i bankovních klientů.

Bankovní komunita Omikronu úspěšně vstupuje do éry PSD2

Konečné datum 14. září 2019 pro implementaci PSD2 již uplynulo. Všechny banky využívající řešení Omikron zažily hladký přechod do světa regulovaného PSD2, protože dodržování všech požadavků bylo zajištěno již dlouho před daným termínem.

Naše řešení společnosti Omikron zahrnuje rozhraní pro poskytovatele třetích stran (3rd Party Providers) a možnosti pro bezpečné ověřování zákazníků (Secure Customer Authentication). Tyto inovace nyní fungují v řadě bank a bankovních skupinách po celé Evropě.

Rádi bychom poděkovali všem bankám a členům jejich projektových týmů za příkladnou spolupráci, která i přes jistý časový tlak vedla k úspěšné realizaci přechodu na  PSD2.

PSD2 je pravděpodobně nejvýznamnější změnou v bankovním sektoru za posledních 10 let. Zaručuje robustní úroveň zabezpečení online bankovnictví a poskytuje bezpečný přístupový kanál pro poskytovatele služeb souvisejících s účtem.

Kromě splnění regulačních požadavků přináší PSD2 bankám také možnost, aby na evropském trhu transakčního bankovnictví nabízely další inovativní služby. Se společností Omikron v současné době banky realizují projekty, aby mohly z těchto nových příležitostí profitovat a posílit tak své postavení na trhu.

Vítězný treasury projekt roku 2019 - MultiCash Transfer ve společnosti EUROWAG

Velmi si ceníme toho, že projekt mezinárodní centralizace a automatizace platebního styku ve společnosti EUROWAG - Jednotné řešení a zvýšení stability a optimalizace platebního styku - získal na konferenci Treasury fórum 2019 vítězné ocenění Treasury projekt roku 2019.

Nasazením řešení MultiCash Transfer za podpory Management Data Praha došlo k automatizaci platebního styku s bankami pomocí jednoho SW, sladění importních šablon na formát výpisů MT940 a exportních šablon pro platební formáty používaných v jednotlivých zemích a k nastavení automatického exportu stažených výpisů.

 

V návaznosti na toto ocenění z uplynulé konference Treasury Fórum bychom rádi upozornili na akci České asociace treasury "Prezentace projektů Treasury projekt roku 2019"  24.9.2019 od 14:00 hodin, na které budou představeny nejlepší projekty soutěže (včetně tohoto vítězného projektu z konference Treasury Fórum).

 

Více o chystané prezentaci a možnost přihlásit se na tuto akci najdete na stránkách ČAT zde.

Treasury Management System v Pražské plynárenské

Jsme rádi, že se naším významným zákazníkem stala společnost Pražská plynárenská, a.s., která nyní pro své treasury procesy a řízení používá řešení Trinity TMS.

 

Hodnocení manažera Pražské plynárenské:

Po úspěšné implementaci od dodavatele řešení, společnosti Management Data Praha, je v Pražské plynárenské plně využíván Treasury Management System TRINITY. TMS přinesl koncernu PP optimalizaci a zkvalitnění řízení finančních toků. Velmi jsme v průběhu celé implementace oceňovali rychlou spolupráci s dodavatelem, který má pobočku, IT zázemí i Helpdesk v Praze, přestože se jedná o německý systém.

Více o Treasury management systému Trinity TMS naleznete na tomto odkazu.

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group implementovala MultiCash Transfer

Společnost Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group, úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro centralizaci a automatizaci platebního styku.

 

MultiCash Transfer v AUTO JAROV

Společnost AUTO JAROV úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro automatizaci platebního styku.

 

 

Treasury Fórum 2019 - poděkování

Rádi bychom poděkovali všem návštěvníkům Treasury Fóra 2019, kteří se zúčastnili zajímavé přednášky Josefa Brtníka na téma Firemní multibanking v novém kabátě, i mnoha dalším účastníkům akce, kteří se zastavili na našem informačním stánku, kde byla příležitost poznat řešení MultiCash, platební továrny nebo Treasury systém Trinity TMS  a zasoutěžit si o zajímavé ceny v našem tradičním losování.

Těšíme se na další setkání nejpozději opět za rok.

Management Data Praha

 

 

 

Treasury Fórum - ČAT konference

Dne 6.června 2019 se v kongresových prostorech hotelu Olympic za pořadatelství České Asociace Treasury ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení koná letošní treasury vrchol sezóny, Treasury Fórum 2019, i tentokrát s významnými hosty.

Treasury Fórum je konference určená pro podnikové specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash flow a řízení finančních rizik, stejně jako pro banky, které jsou partnerem treasurerů, či pro poskytovatele finančních služeb.

Management Data Praha se bude stejně jako loni prezentovat na informačním stánku, kde Vám rádi představíme nejen řešení z rodiny MultiCash ale také treasury systém TRINITY TMS. Zastavte se u nás. 

Vše potřebné o akci Treasury Fórum 2019 najdete na webu www.czechtreasury.cz

Zonky.cz nyní používá MultiCash Transfer

O Zonky

Zonky.cz je P2P služba, která díky moderním technologiím umožňuje levnější půjčování a výhodnější investování peněz. Díky technologickým inovacím Zonky zprostředkovává půjčky mezi lidmi online, nepotřebuje tak složitý aparát poboček a úředníků jako banky. Zákazník tak neplatí za zbytečné náklady institucí.

Od svého vzniku v roce 2015 zprostředkovala služba v půjčkách mezi lidmi přes 6,5 miliardy korun. Objem půjčených peněz meziročně narostl o téměř 200 %. Služba propojuje silnou komunitu investorů a zákazníků, která má více než 65 tisíc lidí.

Zonky s.r.o. je českou společností, členem finanční skupiny PPF. Ředitelem Zonky s.r.o. je od dubna 2017 pan Pavel Novák.

O projektu

Projektový manažer Zonky s.r.o. popisuje projekt od jeho počátku až po úspěšné zakončení takto: "V Zonky jsme začínali jako fintechový start-up tak, že jsme se nejprve zaměřili na hlavní funkcionality, které by dovolily spojit investory se zájemci o půjčku. Zasílání vybraných peněz klientům jsme z počátku řešili nejjednodušší možnou cestou pomocí klasického bankovního převodu jednou denně.

Tato situace byla na začátku naší cesty uspokojující, avšak s rostoucím počtem investorů, půjček a zainvestovaných prostředků nás začala brzdit. Zonky se postupně stalo významným hráčem na poli nezajištěných spotřebitelských úvěrů a klienti nás logicky začali srovnávat s bankovní i nebankovní konkurencí. To byl přesně moment, kdy jsme museli razantně zkrátit time-to-cash z řádu dnů na minuty a dostávat peníze k našim klientům co nejrychleji.

Udělali jsme si rešerši na trhu a jako nejvhodnější řešení, které splňovalo naše požadavky na vysokou spolehlivost a rychlost nasazení, jsme vybrali MultiCash Transfer.

Se společností Management Data Praha byla bezproblémová spolupráce, dokázali se skvěle přizpůsobit našemu agilnímu přístupu k implementaci a celé řešení i s integrací na naše systémy jsme společně zprovoznili za pár týdnů. To byla doba řádově kratší, než za jakou nám byly některé české banky vůbec schopny otevřít bankovní účet.

Díky systému MultiCash Transfer od firmy Management Data Praha má teď 75 % našich klientů peníze na svém účtu do dvou minut od podepsání smlouvy," hodnotí Zonky.cz konkrétní přínos implementace řešení.

Slovo Management Data Praha s.r.o.

"Rád bych nejprve poděkoval společnosti Zonky.cz, že potřebu optimalizace svého work-flow (STP) vyřešili námi nabízeným řešením. Po analýze a vyjasnění všech potřeb klienta, byla samotná realizace dodávky včetně finálního nastavení, skutečně záležitostí pouhých několika týdnů.

Aplikace MultiCash Transfer splňuje veškeré požadavky Zonky.cz na automatizaci a na rychlost platebního styku při zachování potřebných bezpečnostních standardů. Stala se tak nedílnou součástí každodenního pracovního procesu bez nutnosti uživatelského zásahu ze strany pracovníků klienta.

Na závěr bych chtěl ocenit profesionální přístup všech zainteresovaných, kterého si velmi vážím, a přeji společnosti Zonky.cz mnoho spokojených klientů," dodává projektový manažer Management Data Praha s.r.o..

 

MultiCash Transfer v Mercedes-Benz Financial Services

Společnost Mercedes-Benz Financial Services Česká republika s.r.o. úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku.


Projektový manažer společnosti Mercedes-Benz Financial Services, k tomu dodává: "Řešení MultiCash Transfer nám umožnilo univerzální plnou automatizaci odchozích plateb, stahování výpisů a online přístup k obratům na všech našich účtech z pohodlí našeho ERP systému v ČR a na Slovensku. Na řešení si nejvíce ceníme možnosti přístupu k našim bankovním účtům bez ohledu na bankovního partnera či zemi, ve které je účet veden. Spolupráce se společností Management Data, s.r.o. probíhala po celou dobu na špičkové úrovni, přičemž byly splněny veškeré požadavky našeho řešení i nad rámec původního zadání".


Podrobnosti najdete v přiloženém dokumentu zde.

PF 2019

 

Konference SIBOS 2018

Letošní konference Sibos 2018 se bude konat v Mezinárodním konferenčním centru (ICC) v australském Sydney ve dnech 22. až 25. října 2018.

Je to již potřetí v historii, po úspěšných ročnících 1997 a 2006, kdy bude Sydney hostit tuto globální konferenci. Město spojuje energii, inovace a infrastrukturu a poskytuje tak ideální polohu, v roce 2018 kdy Sibos slaví 40 let.

 

Bližší informace o programu, vystavovatelích a řadu doplňkových informací naleznete na www.sibos.com

 

MultiCash 4.0 - multibankovnost

Bankovnictví MultiCash 4.0 vám umožní jednoduchým způsobem odesílat více příkazů do více bank najednou. Podívejte se na video ukázku (lze zvětšit do celoobrazovkového režimu).

MultiCash 4.0 - video ukázka

Chcete vidět novou verzi bankovnictví MultiCash 4.0? Podívejte se na naše video níže (lze zvětšit do celoobrazovkového režimu).

25 let Management Data Praha

V těchto dnech si připomínáme významné výročí založení naší společnosti. Management Data Praha byla založena 27. července 1993 jako dceřiná společnost firmy Management Data GmbH ve Vídni. Od konce roku 2006 jsme součástí Omikron Holding GmbH & Co.

Za dobu 25 let působení na českém i slovenském trhu jsme získali významné místo mezi poskytovateli ucelených řešení pro finanční instituce a korporátní zákazníky.

Děkujeme všem našim obchodním partnerům za důvěru a těšíme se na další spolupráci.

Management Data Praha

Vysoká úroveň know-how je po celou dobu existence naší společnosti neodmyslitelně spojena se špičkovými technologiemi...

 

EuroFinance 2018

Management Data Praha se po boku Trinity GmbH zúčastní coby vystavovatel na nejvýznamnější evropské treasury akci letošního roku - konferenci EuroFinance International Treasury Management s podtitulem "Preparing treasury for the future".

Rádi Vám budeme prezentovat Trinity Treasury Management System (TMS) a těšíme se na setkání s Vámi.

Zdroj a další informace na: https://www.eurofinance.com/

Centrum of Excellence SmartStream v DB

Deutsche Bank vybrala jako součást své transformační strategie provozní platformu Centrum of Excellence SmartStream Technologies (CoE), včetně tří služeb, které umožňují bance zefektivnit, zjednodušit a snížit náklady na rekonciliační prostředí.

S nárůstem objemu rekonciliací se zpracovávání velkého množství údajů stalo velice komplexním a složitým. Mnoho finančních institucí proto testuje nástroje pro zajištění vyšší přesnosti a úsporu nákladů. CoE pro Deutsche Bank od společnosti SmartStream poskytne bance tři řízené služby: rekonciliaci, podporu produkce a služby operační rekonciliace.

Transaction Lifecycle Management (TLM®) řešení Premium provádí rekonciliace Nostro a Cenných papírů, stejně jako intersystémové rekonciliace v Deutsche Bank a CoE bude řídit všechny tyto procesy. Další zvýšení efektivity bude dosaženo snížením složitosti systémů, procesů i technologií a vytvářením řídící struktury s cílem definovat osvědčené postupy pro všechny rekonciliace v bance.

Nové služby zlepší zpracování rekonciliací tím, že budou rychlejší a nákladově efektivnější. Integrace celkového řešení bude provedena postupně, kdy Deutsche Bank zvýší produktivitu a sníží náklady prostřednictvím vzájemné spolupráce.

Bobby Handa, vedoucí skupiny Global Reconciliations v Deutsche Bank, uvádí: "Tento krok je součástí naší cesty ke snižování složitosti našeho IT prostředí. Modernizace zpracování rekonciliací je zásadní pro zvyšování produktivity, snížení nákladů a splnění regulačních požadavků. Naším cílem v oblasti nasazení CoE je uplatňovat průběžné zlepšování procesů v našich obchodních liniích a minimalizovat a eliminovat případná rizika ".

Haytham Kaddoura, generální ředitel společnosti SmartStream, komentuje: "Jsme potěšeni, že Deutsche Bank zvolila řešení managed services s tím co poskytuje rekonciliačním operacím. Jako tým pracujeme na tom, abychom poskytli komplexní a sofistikovaný proces rekonciliací end-to-end, jehož cílem je poskytnout bance konkurenceschopnost centralizovanými rekonciliačními službami, které umožní růst, zajistí stabilitu a zmírní riziko. My ve společnosti SmartStream jsme investovali do CoE značné množství výzkumu a vývoje, který přichází ruku v ruce s výkonným týmem schopným provozovat celou operaci, čímž se snižuje časová zátěž řízení v Deutsche Bank. "

Zdroj:

http://communication.smartstream-stp.com/webmail/126421/262475441/b2f33058f1d2f721c853a877b79917e254d63c752d75efa3ccbea68003fc5ee5

Automatické řízení forexových obchodů s aplikací MultiCash®

Automatické řízení forexových obchodů s aplikací MultiCash®

Zajišťovací transakce ke snížení měnových rizik jsou součástí každodenních činností firemního treasurera. K jejich úspěšnému zvládnutí je třeba mít k dispozici konsolidovaný přehled o expozici podniku v cizí měně. Samostatné aplikace nejsou v tomto případě vždy výhodou.

Se vznikem globálního poskytovatele webové tradingové technologie 360T skupiny Deutsche Börse je klientům k dispozici obchodní platforma umožňující výměnu měn v reálném čase, která se používá v řadě treasury oddělení. Každý centrální systém rozhodování musí brát v úvahu forexové obchody dokončené v tomto systému.

Doplněk pro řízení expozice a řízení rizik (ERM) pro MultiCash® nabízí podnikům celou řadu funkcí pro správu a vyhodnocování směnných a jiných obchodů.

Transakce mohou být zadány buď ručně, nebo importovány automaticky ze standardního rozhraní platformy 360T.

V samostatné zprávě jsou uvedeny všechny transakce používající aktuální denní sazby. Treasurer pak může na první pohled identifikovat, zda je forwardová transakce prospěšná nebo nikoliv. Reporty na základě dostupných informací přímo doporučují, kterou akci je třeba provést.

Konsolidace umožňuje optimalizovat interní pracovní postupy. Veškeré transakce s Forexem jsou zahrnuty do celkových přehledů cash-managementu. To zjednodušuje každodenní úkoly treasurera a umožňuje mu využívat automatizovanou koncentraci hotovosti v systému MultiCash®, aby bylo zajištěno dostatečné krytí všech účtů.

Je tedy nejvyšší čas aby se nespolehlivé excelové tabulky staly věcí minulosti. Důležitá rozhodnutí lze nyní udělat kliknutím na tlačítko na základě plně integrovaného řešení ERM. Všechny podrobnosti ze zpráv lze samozřejmě exportovat, pokud je třeba některé aktivity provést v jiných aplikacích.


Výhody Exposure & Risk management od společnosti Omikron

 • Poskytuje všechny funkce potřebné pro generování a správu forexových transakcí
 • Konsoliduje všechny transakce a poskytuje transparentní přehled s použitím aktuálních sazeb
 • Podporuje rozhodování tím, že automaticky doporučuje transakce s opcemi
 • Zajišťuje okamžité krytí všech účtů pomocí nástroje pro koncentraci hotovosti MultiCash®
 • Poskytuje všechny regulatorní zprávy 

Corona Cash & Liquidity Management

Řízení hotovosti a likvidity (Cash & Liquidity Management Corona Edition)  poskytuje komplexní správu hotovosti v reálném čase, aby bylo zajištěno optimální využívání všech možností investování, poskytování úvěrů a efektivní správa rizika. Díky konsolidaci stávajících infrastruktur do jednoho automatizovaného celopodnikového řešení mohou uživatelé jasně vidět, odkud pocházejí jednotlivé doklady, aby zdůvodnily danou pozici.

Cash & Liquidity Management (Corona Edition) přináší jeden globální pohled na všechny měny i účty a poskytuje přesný a včasný přehled o zůstatcích a aktuálním rizikovém profilu v celém životním cyklu peněžních toků. Chyby tak lze odstranit dříve, než se stanou kritickými, hotovost může být účinně kontrolována a rozhodnutí o financování již nemusí být založena pouze na včerejších datech.

Je známo, že duplikace činností je zbytečná, přesto ale dokonce i ty nejpokročilejší operace nadále zaměstnávají pracovníky, kteří kontrolují, zda se předpokládané peněžní toky vypořádají jak v průběhu dne (pro účely financování), tak i příštího rána (pro rekonciliaci oficiálních výpisů). Jako světový lídr v oblasti rekonciliace a cash-managementu kombinuje Cash & Liquidity Management (Corona Edition) obě dvě disciplíny a předchází tak zdvojováni těchto činností.

Treasury fórum - ČAT konference

Dne 6.června 2018 se v kongresových prostorech hotelu Olympic za pořadatelství České Asociace Treasury ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení koná letošní treasury vrchol sezóny, již šestnáctý ročník akce Treasury Fórum 2018, i tentokrát s významnými hosty.

Treasury Fórum je konference určená pro podnikové specialisty zajišťující financování firmy, její platební styk, cash flow a řízení finančních rizik, stejně jako pro banky, které jsou partnerem treasurerů, či poskytovatele finančních služeb.

Management Data Praha se bude stejně jako loni prezentovat na informačním stánku, kde Vám rádi představíme nejen řešení z rodiny MultiCash a také treasury systém TRINITY TMS. Zastavte se u nás. 

Vše potřebné najdete na webu www.czechtreasury.cz

Pozvánka na SmartStream European Conference 2018

Dne 18. května se v londýnském hotelu The Ned uskuteční SmartStream European Conference 2018 se zajímavým programem přednášek, skupinovými diskusemi a závěrečným společenským setkáním.

Program konference je ke stažení na tomto odkazu.

Registraci můžete provést  zde.

Denied Party Check pro MultiCash® Payment Factory

Filtrujte podezřelé platby ještě před jejich odesláním do banky


Soulad s právními předpisy a podmínkami hraje v platebním byznysu stále rostoucí úlohu. Korporátní zákazníci jsou povinni v rámci opatření proti terorismu provádět porovnávání odchozích plateb vůči sankčním seznamům. Subjekty, které toto nedodrží, čelí následně právním důsledkům a (pokud se daný případ stane veřejně známý) také významným škodám na jejich dobré pověsti.

S doplňkem “Denied Party Check” pro MultiCash® Payment Factory splníte právní požadavky a začleníte kontroly do centralizovaného a integrovaného systému elektronického bankovnictví, kde lze sledovat platební transakce. Prověřovány jsou všechny transakce doručené vaším back office systémem stejně jako všechny ručně zadané platby. Porovnávání dat je navrženo tak, aby se minimalizovalo manuální úsilí. Denied Party Check neumožňuje pouze ověření proti sankčním seznamům, ale také porovnává nepodezřelé transakce proti "Whitelistům" známých a důvěryhodných partnerů.

V případě podezřelé transakce není odmítnut celý balík plateb, ale soubor je rozdělen, takže všechny transakce, které jsou v souladu s předpisy, mohou být odeslány do bank. Ve všech fázích platebního procesu se provádí úplné logování v souladu s auditními požadavky. Navíc je k dispozici i celá řada reportovacích funkcí a hlášení.

Doplněk Denied Party Check je plug-and-play řešení, které lze snadno integrovat do stávajícího MultiCash® Payment Factory.


Vlastnosti a možnosti doplňku Denied Party Check
• Splnění legislativních požadavků
• Plně integrované řešení pro váš centrální systém platební továrny (payment factory)
• Automatické ověření všech transakcí proti různým volitelným sankčním seznamům
• Rozdělení souborů v případě shody a automatizované zpracování nekritických transakcí
• Auditní protokolování s rozsáhlými reportingovými funkcemi
• Rychlá implementace

MultiCash Trendy 2018

V uplynulém týdnu se v Praze a Bratislavě konalo setkání zástupců bank se specialisty ze společnosti Omikron a Management Data Praha.

Na akci s názvem MultiCash Trendy 2018 - GDPR & PSD2 zazněla celá řada zajímavých přednášek i ukázek systému MultiCash.

Děkujeme všem účastníkům za zajímavé diskuse a příznivé hodnocení celého setkání, hostům potom za poutavé prezentace, které se setkaly se zájmem publika.

Těšíme se s Vámi na shledanou při další příležitosti.

 

PF 2018

 

SIBOS TV 2017

Zajímavá videa z produkce SIBOS TV z letošního torontského ročníku SIBOS jsou k dispozici zde.

Těšíme se na setkání s Vámi na dalším SIBOSu, který se bude konat již potřetí v historii v australském Sydney a to ve dnech 22.-25. října 2018.

Zdroj: https://www.sibos.com/about-sibos/sibos-2018-sydney

ERP-Connector

Řada firemních zákazníků, kteří generují platby přímo ze svých ERP systémů, hledá efektivní, bezpečné a na míru upravené rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby tyto předpoklady splňoval především díky přímé podpoře množství automatizovaných rozhraní pro výměnu platebních souborů, zůstatků účtů a transakčních informací mezi těmito systémy.

Zvláštní důležitost kladou korporátní zákazníci především na zajištění toho, aby jakýkoliv platební soubor doručený ERP systémem do e-bankingové platformy byl chráněn proti jakékoliv manipulaci. Každé řešení tedy musí poskytovat nástroje pro zabezpečení integrity dat (žádné změny obsahu), autenticity (soubory pocházejí ze známého a oprávněného zdroje) a k zajištění důvěrnosti.

Poskytujeme jak rozhraní pro přenos souborů, které přenáší soubory v dávkách, tak řešení založené na streamování dat, jakým je nově vyvinutý ERP-Connector.

ERP-Connector: úzce integrovaný a vysoce bezpečný

ERP-Connector je postaven s využitím standardizovaných otevřených technologií, úzce integruje e-bankingovou platformu s pracovními procesy ERP systémů jakými jsou SAP®, Oracle® a Microsoft® a řídí tok dat mezi těmito ERP systémy a MultiCash Transferem® při nejvyšší úrovni bezpečnosti. Data jsou v zašifrované podobě přenášena přímo z ERP systému do zabezpečené databáze MultiCash Transfer®.

ERP-Connector spolupracuje s bankovním konektorem (Bank-Connector) v MultiCash Transferu® a umožňuje tak korporátním zákazníkům efektivní spojení s jejich bankami při stále rostoucí procentní míře STP (Straight-Through-Processing) v jejich platebním procesu.

Žádanou technickou volbou pro napojení ERP jsou Web Services. Tato otevřená technologie umožňuje zabudování efektivního, individualizovaného napojení mezi tyto systémy. Zabezpečené spojení využívá zašifrovaný SSL kanál s oboustranným systémovým ověřením.

ERP-Connector pro MultiCash Transfer® umožňuje přenos platebních souborů do bank, které korporátní zákazník využívá, a to bezpečně a přímo z ERP systému (např. SAP®, Oracle® and Microsoft®). Společně s Bank-Connectorem je tedy přenos uskutečněn na nejvyšší bezpečnostní úrovni a s vysokou úrovní STP (Straight-Through-Processing). Stejným způsobem jsou z bank do ERP systémů naopak přenášeny informace o změnách platebních statusů, zůstatky a transakčních detaily.

 

Zabezpečený přenos dat s integrovaným směrováním

Flexibilní koncept konektorů MultiCash Transfer® a podpora otevřených standardů umožňuje uskutečnit integraci napříč odlišnými technologiemi a dosáhnout tím propojení různých ERP systémů. Možná jsou také automatizovaná propojení mezi MultiCash Transferem® a ostatními systémy, například s aplikacemi pro oblast treasury, HR a management, stejně jako s bankovními systémy. MultiCash Transfer® s funkcí zabezpečeného integrovaného směrování se tak stává hlavním nástrojem pro řízený přenos dat. Management Data Praha zabezpečuje také realizaci individuálních integračních projektů.

MultiCash Transfer® je schopen propojit korporátní systémy s bankami. Rozhodnutí o způsobu, jakým budou data přenášena se přizpůsobují případ od případu (zabezpečený řízený přenos dat – managed data transfer). Zprávy platebních statusů, zůstatků a transakčních informací mohou být rozděleny, zkonvertovány a směrovány do požadovaného systému. MultiCash Transfer® může být obsluhován jako managed service v cloudu nebo v rámci Vaší společnosti.

Výhody:

 • Splňuje nejvyšší požadavky bezpečnosti pro mezisystémový přenos dat.
 • Automatizované rozhraní zvyšuje procentní míru STP (Straight-Through-Processing).
 • Řešení umožňuje napojení na celou řadu ERP systémů včetně SAP®, Oracle® a Microsoft®.
 • Otevřená technologie vede k snadnému propojení a k těsné integraci s ostatními firemními systémy.
 • Integrované možnosti směrování dat mohou být přizpůsobeny specifickému prostředí každého korporátního klienta.
 • Řešení lze provozovat v rámci Vaší společnosti nebo v cloudu.

MultiCash® a MultiCashTransfer® jsou registrované obchodní značky společnosti Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG, Microsoft® je registrovaná obchodní značka Microsoft Corporation, Oracle® je registrovaná obchodní značka Oracle Corporation, SAP® je registrovaná obchodní značka SAP SE.

Produktové informace v PDF o ERP-Connectoru k dispozici zde

 

Konference SIBOS 2017

Ve dnech 16.-19. října 2017 se v kanadském Metro Toronto Convention Centre koná letošní konference finančních služeb Sibos 2017Podrobnosti o Sibos 2017.

Zdroj: https://www.sibos.com/about-sibos/metro-toronto-convention-centre

Nový DB-Connector

MultiCash Transfer – řešení Payment Factory

Řada firemních zákazníků, kteří generují platby přímo ze svých ERP systémů, hledá efektivní, bezpečné a bezsouborové rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby tyto předpoklady splňoval především díky přímé podpoře množství automatizovaných rozhraní pro výměnu plateb, zůstatků účtů a transakčních informací mezi těmito systémy.

Poskytujeme databázové rozhraní, které nahrává platební transakce z databáze a naopak ukládá data z výpisů do databáze.

 

DB-Connector - úzce integrovaný a vysoce bezpečný

Postaven s využitím standardizovaných otevřených technologií, DB-Connector úzce integruje e-bankingovou platformu s pracovními procesy ERP systémů. Platební transakce jsou ukládány přímo z ERP systému do SQL databáze. MultiCash Transfer® nahrává tyto platební transakce, připravuje platby pro podepisování uživatelem nebo platební soubory zasílá přímo do bank. Výpisy nebo transakce stažené z bank jsou z MultiCash Transferu ukládány do SQL databáze pro nahrání do ERP systémů.

DB-Connector plynule spolupracuje s bankovním konektorem v MultiCash Transferu a umožňuje tak korporátním zákazníkům efektivní spojení s jejich bankami při stále rostoucí míře STP (Straight-Through-Processing) v jejich platebním workflow.

Výhody

 • Jedna datová struktura mezi ERP systémy a MultiCash Transferem.
 • Automatizované rozhraní zvyšuje procentní míru STP (Straight-Through-Processing).
 • Řešení umožňuje napojení na celou řadu ERP systémů.
 • Otevřená technologie vede k snadnému propojení a těsné integraci s ostatními firemními systémy
 • Integrované možnosti směrování dat mohou být přizpůsobeny specifickému prostředí každého korporátního klienta.
 • Řešení lze provozovat v rámci Vaší společnosti nebo v cloudu.

PDF ke stažení zde

en.SafeWatch PaymentGuard

Rádi bychom Vás blíže seznámili s inovativním řešením v oblasti Real-time Fraud Detection, které Management Data Praha v rámci partnerství se společností EastNets nově nabízí zákazníkům v České a Slovenské republice.

5 důvodů pro en.SafeWatch PaymentGuard:

• identifikace anomálií, trendů vývoje hrozeb a generování varování v reálném čase
• rozsáhlá a v praxi ověřená knihovna modelů podvodného chování
• eliminace operačního rizika a ztráty reputace
• snížení rizika plynoucího z podvodných plateb a ze souvisejících finančních ztrát
• celé řešení je založeno na mnohaleté zkušenosti v oblasti boje proti fraudu

Bližší informace nejen o en.SafeWatch PaymentGuard naleznete v následujícím dokumentu (PDF v anglickém jazyce), případně v sekci Produkty-EastNets na webových stránkách naší společnosti.

 

 

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Naše společnost se zúčastnila každoročního, letos již patnáctého, Treasury Fóra pořádaného Českou Asociací Treasury (ČAT) ve spolupráci s Českou asociací pro finanční řízení (CAFIN).

Na informačním stánku Management Data Praha jsme účastníkům akce představili novinky v podobě aplikace MultiCash 4.0, Payment Factory, treasury řešení Trinity TMS a dalších produktů z naší nabídky. Mnoho příznivých ohlasů a živou diskusi vzbudila také prezentace Josefa Brtníka na téma Multibankovní cash management.

Děkujeme za Váš zájem o naši nabídku a rádi se s Vámi setkáme opět při některé z dalších příležitostí.

 

MultiCash Transfer ve společnosti VIKIPID a.s.

Společnost VIKIPID a.s. úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku. Podrobnosti v tomto dokumentu

 

 

Přechod na SEPA - MultiCash SEPA řešení

Buďte připraveni – Řešení SEPA v MultiCash

SEPA se blíží! Evropský parlament a Rada stanovili konečné datum - 1. listopad 2016 - od kterého musí být všechny národní platby a inkasa v EUR posílány jako SEPA (konec tzv. přechodného období pro non-EURO země, kterou je i Česká republika). Jste připraveni? Čas běží rychle, potřeba flexibilního a automatizovaného migračního nástroje roste a MultiCash Solution Suite nabízí řešení.

Management Data Praha a Omikron jako dlouhodobí partneři bank patří mezi průkopníky ve zpracování SEPA plateb a stabilně rozšiřují svou nabídku tak, aby byly pokryty a podporovány všechny scénáře.

Více o řešení SEPA v MultiCash najdete v přiloženém dokumentu.

PSD2 & Instant Payments workshop

Rádi bychom poděkovali českým a slovenským bankám, které nominovaly účastníky na workshop PSD2 & Instant Payments, jenž se uskutečnil 6.dubna 2017 v prostorách Management Data Praha.

Věříme, že prezentované informace a názory budou přínosem pro Vaši další práci a těšíme se na příští setkání.

 

MultiCash 4.0 CZ/SK lokalizace

Od uvedení první generace systému MultiCash již uběhlo více než 30 let. Po celou dobu je neustále vyvíjen a rozšiřován, aby zajistil soulad s měnícími se technologickými a regulatorními požadavky. Tím se stal jedním z nejúspěšnějších produktů pro platební styk firemních zákazníků na národní i mezinárodní úrovni. S novou generací MultiCash 4.0, která je nyní pro banky k dispozici, může začít další kapitola elektronického bankovnictví.

Práce s novým intuitivním uživatelským rozhraním usnadní uživatelům komunikaci se všemi bankami. Grafický panel (Dashboard) představuje souhrn pozic na všech účtech.

MultiCash 4.0 - Grafický panel a přehled

Celý systém byl od samého počátku vyvíjen tak, aby podporoval více komunikačních protokolů. Jsou tedy plně podporovány národní i mezinárodní formáty. Jedním z cílů nové generace MultiCash bylo integrovat nové funkce založené na nejnovějších specifikacích postavených na XML dle ISO 20022. Již nyní jsou k dispozici nové moduly, využívající právě tyto standardy: Správa bankovních účtů (Bank Account Management), Vyúčtování za bankovní služby (Bank Service Billing), Online zůstatky a Statusy příkazů.

Bezpečnostní audit provedený společností TÜV Saarland potvrdil vysoký stupeň bezpečnosti produktu MultiCash 4.0.

MultiCash with security label

 
 

MultiCash Transfer ve společnosti SAB finance

Společnost SAB Finance a.s. úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku. Podrobnosti v tomto dokumentu

 

Pozvánka na webinář PSD2 a Instant Payments v MultiCash

Pozvánka na webinář "PSD2 and Instant Payments", který se uskuteční 23.03.2017 od 10:00 (CET). Podrobnější informace (v anglickém jazyce) naleznete na stránkách společnosti Omikron zde. Pro registraci klikněte sem.

 

SmartStream European Conference

Každoroční akce "European Conference" společnosti SmartStream se uskuteční ve čtvrtek 11. května 2017 v historických prostorech Honourable Artillery Company v Londýně. 

Jako vždy, tato akce spojí profesionály finančního sektoru z celé Evropy. Je to vynikající příležitost k výměně zkušeností a k diskusím o klíčových výzvách s kolegy i experty ze společnosti SmartStream.

Registrujte se na tomto odkazu 

Pozvánka na webinář MultiCash 4.0

MultiCash Webinář (v anglickém jazyce)

 

 

 

 

 

Svět plateb se mění. Inovativní služby, řízení obchodů a bezpečnostní hlediska přináší další požadavky pro elektronické bankovnictví. Technologie nyní nabízí nové možnosti. Nový MultiCash byl navržen tak, aby přinesl uživateli možnost využití všech výhod a umožnil mu být připraven na nadcházející změny.

Během hodinového webináře Vám ukážeme výhody nové generace MultiCashe.

 • Inovativní a intuitivní design a uživatelské rozhraní
 • Bezpečnostní architektura certifikovaná TÜV
 • Vylepšená správa úložiště a centralizované nastavení
 • Nové komfortní funkce a průvodci
 • Implementovaný proces podpory a automatického upgrade aplikace
 • Dashboard a nové reportovací možnosti

 

Pozvánka na webinář

14. 03. 2017  od 10:00 hodin      Registrace zde 

Poznejte MultiCash nové generace: Platby – chytré jako nikdy předtím 

Naši přednášející:

 • Sebastian Schäfer, Key Account Manager, banking business
 • Tobias Wagner, Project Manager MultiCash

Dotazy vzniklé během prezentace mohou být poslány přednášejícím pomocí chatu. 

Jak se zúčastnit

Můžete se připojit pomocí Citrix GoTo Webinar a sledovat obsah webináře na Vašem PC. Vaše PC musí být vybaveno audio výstupem. Jakmile se zaregistrujete, budou Vám zaslány detailní informace v samostatném e-mailu.

Účast na semináři je bezplatná. 

Kontakt

Birgit Ullrich

E-mail: webinar@omikron.de

 

PF 2017

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2017 Vám přeje Management Data Praha.

 

SWIFTové změny 2016

Upozorňujeme zejména klienty využívající rekonciliační řešení Corona na změny v oblasti standardů MT zpráv pro období 2016/2017 s platností od 20.11.2016. Více informací na stránkách SWIFT.

 

SIBOS TV 2016

Zajímavá videa z produkce SIBOS TV z letošního ženevského ročníku SIBOS jsou k dispozici zde. Těšíme se na setkání s Vámi na dalším SIBOSu, který se bude konat ve dnech 16.-19. října 2017 v kanadském Torontu.

Zdroj: https://www.sibos.com/future-sibos

SIBOS 2016

Ve dnech 26.-29. září 2016 se ve švýcarské Ženevě v centru Palexpo koná letošní konference Sibos 2016. Rádi se s Vámi setkáme tak jako v předchozích letech na této významné události. Více informací o Sibos 2016.

Source: https://www.sibos.com/about-sibos/2015-singapore/sibos-2016-geneva

SWIFT ocenění

Řešení Corona využívané pro automatizaci manuálních procesů a detekci problémů již na počátku životního cyklu transakce potvrdilo svou vysokou kvalitu a po osmé obdrželo významné označení SWIFT Certified  Application - Exceptions and Investigations. V krátké době tak doplnilo další ocenění, SWIFT Certified Application - Electronic Trade Confirmation (ETC), které Corona získala vůbec jako první řešení pokrývající životní cyklus securities obchodu až do jeho vypořádání. 

Corona 7 tak svým zákazníkům může garantovat maximální podporu konkrétních kritérií organizace SWIFT a poskytnout tak komplexní, integrované business řešení. Tiskové zprávy společnosti SmartStream jsou  k dispozici zde a zde.

 

Pozvánka na webinář MultiCash 4.0

MultiCash Webinář (v anglickém jazyce)

Informace pro banky

 

 

 

 

Svět plateb se mění. Inovativní služby, řízení obchodů a bezpečnostní hlediska přináší další požadavky pro elektronické bankovnictví. Technologie nyní nabízí nové možnosti. Nový MultiCash byl navržen tak, aby přinesl uživateli možnost využití všech výhod a umožnil mu být připraven na nadcházející změny.

Během hodinového webináře Vám ukážeme výhody nové generace MultiCashe.

 • Inovativní a inovativní design a uživatelské rozhraní
 • Bezpečnostní architektura certifikovaná TÜV
 • Vylepšená správa uložiště a centralizované nastavení
 • Nové komfortní funkce a průvodci
 • Implementovaný proces podpory a automatického upgrade aplikace
 • Nástěnka a nové reportovací možnosti

Pozvánka na webinář

10. 08. 2016 v 10:00-11:00 hodin        Registrace zde

Poznejte MultiCash nové generace: Platby – chytré jako nikdy předtím 

Naši přednášející:

 • Sebastian Schäfer, Key Account Manager, banking business
 • Tobias Wagner, Project Manager MultiCash

Dotazy vzniklé během prezentace mohou být poslány přednášejícím pomocí chatu. 

Jak se zúčastnit

Můžete se připojit pomocí Citrix GoTo Webinar a sledovat obsah webináře na Vašem PC. Vaše PC musí být vybaveno audio výstupem. Jakmile se zaregistrujete, zašleme Vám detailní informace v samostatném e-mailu.
Účast na semináři je bezplatná. Prezentace je zaměřená na specialisty z různých oddělení bank působících po celé Evropě. 

Kontakt

Omikron Systemhaus GmbH & Co. KG
Birgit Ullrich
Von-Hünefeld-Straße 55
50829 Köln-Ossendorf
E-mail: webinar@omikron.de

Více informací (ENG) a Registrace na Webinář MultiCash 4.0:

https://www.omikron.de/en/news-events/events/multicash-webinar-english-language/

D+H Service Bureau získalo významné SWIFT ocenění

Britská pobočka D+H Service Bureau úspěšně dokončila SWIFT certifikační proces a byl jí formálně udělen nějvyšší stupeň certifikace, The Premier Operational Practice Label. Více na tomto odkazu, případně oficiální zpráva zde.

 

 

MD Praha na Treasury Fóru 2016

Dne 8. června se uskutečnilo setkání Treasury Fórum 2016, letos s guvernérem ČNB p. Singerem a dalšími hosty. Proběhla celá řada zajímavých prezentací, vystoupení a rozhovorů s výraznými osobnostmi světa treasury a financí. Rádi jsme se s Vámi setkali na stánku Management Data Praha.

Zdroj fotografií: ČAT

Trinity TMS pro Treasury

Představujeme software pro řešení Treasury činností, které nově rozšířilo naši nabídku produktů. Detaily zde.

 

Nový modul Corona Cards

Uvolnili jsme modul Corona Cards pro rekonciliaci a správu karetních transakcí. Více informací k modulu najdete zde.

Corona & SWIFT Confirmation Copy nahradí SWIFT Accord

Současné řešení SWIFT Accord bude k 31. říjnu 2017 ukončeno. Do této doby budou služby SWIFT Accord poskytovány beze změny v současné podobě.

V této situaci prezentujeme plnohodnotnou náhradu prostřednictvím SWIFT Confirmation Copy. Od počátku roku 2016 bude nová služba SWIFTu s názvem Confirmation Copy automaticky kopírovat Vaše odeslané a přijaté konfirmační zprávy (všechny instrumenty, všechny pobočky a protistrany) k vybranému poskytovateli párovacích služeb využívajícímu mj. řešení Corona.

Corona & SWIFT Confirmation Copy Vám nabízí především tyto výhody:

 • Rychlá a ekonomická implementace: žádná nutnost péče o SW, užíváte Vaši existující, bezpečnou SWIFT konektivitu
 • Párování není závislé na řešení, které využívá Vaše protistrana (Váš provider dostává všechny Vaše odeslané i přijaté konfirmace)
 • Lokální nebo centralizované párování podle providera poskytujícího službu

SWIFT certifikáty pro Corona

Integrované řešení Corona obdrželo celkem tři certifikáty od organizace SWIFT, konkrétně pro oblasti Reconciliations, Exceptions & Investigations, a Electronic Trade Confirmations.

Toto ocenění je výrazným signálem pro bankovní a korporátní segment trhu a Corona je tak vůbec prvním řešením, které certifikaci ETC obdrželo. Pro bližší podrobnosti a tiskovou zprávu klikněte sem.

Corona SWIFT Labels

SEPA end-date 2016 řešení MultiCash

Podrobnosti k řešení MultiCash pro snadný přechod na SEPA k 31.10.2016 naleznete v tomto dokumentu.

MC Logo

SWIFTové změny 2015

Upozorňujeme zejména klienty využívající rekonciliační řešení Corona na změny v oblasti standardů MT zpráv pro období 2015/2016 s platností od 22.11.2015. Více informací na stránkách SWIFT.

SWIFT

SIBOS TV 2015

Zajímavá videa z produkce SIBOS TV z letošního ročníku SIBOS v Singapuru k dispozici zde. Těšíme se na setkání s Vámi na dalším SIBOSu, který se bude konat ve dnech 26.-29. září 2016 v Ženevě.

SIBOS 2016

MultiCash Transfer ve společnosti Provident Financial

Společnost Provident Financial úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku.

Provident Logo70

Akvizice FundTech společností D+H

Partner společnosti Management Data Praha - společnost FundTech - byla za 1.25 mld. USD převzata globální technologickou společností D+H. Více v profilu D+H zde.

DH Logo

Corona

Komplexní řešení Corona ve 3 minutách na YouTube. Pro shlédnutí klikněte zde: http://www.youtube.com/watch?v=IuSYxJS3aX4

Corona Logo

MultiCash User Group Meeting 2015

Ve dnech 15. a 16. září 2015 se v Praze a Bratislavě uskutečnil již 19. ročník tradičního setkání uživatelů MultiCash.

Děkujeme našim zákazníkům a partnerům za jejich hojnou účast a těšíme se na příští, jubilejní ročník MultiCash UGM.

ugmczugmsk

Konference Sibos 2015

Letošní konference Sibos 2015 se koná v Singapuru ve dnech 12.-15. října 2015. Setkejte se s námi a s našimi partnerskými firmami. Více informací o konferenci Sibos naleznete zde

Sibos 2015

Zdroj: http://www.sibos.com/about-sibos/sibos-2015-singapore

MultiCash Transfer ve společnosti Home Credit

Společnost Home Credit, a.s. úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro komplexní řešení platebního styku.

Corona 7.8

Integrované řešení Corona pro multiproduktovou rekonciliaci je nově dostupné v aktualizované verzi 7.8

PF 2015

PF2015CZE33

 

 

 

 

Řešení MultiCash Transfer ve společnosti Everyday Finance

Společnost Everyday Finance s.r.o. zvolila pro realizaci finančních transakcí a správu bankovních účtů řešení MultiCash Transfer.

Hodnocení manažera společnosti Everyday Finance s.r.o.: Řešení MultiCash Transfer je pro nás spolehlivým a velmi efektivním nástrojem pro realizaci finančních transakcí a správu bankovních účtů za odpovídající cenu. Výrazně zvyšuje naši konkurenceschopnost a umožnilo nám v krátké době zaujmout místo mezi předními poskytovateli nebankovních produktů. (Ivan Varhaník, jednatel společnosti Everyday Finance s.r.o.) 

Více informací naleznete v přiloženém dokumentu zde.

SWIFT certifikace pro US Service Bureau společnosti Fundtech

S potěšením oznamujeme úspěšné završení certifikačního procesu pro SWIFT service bureau USA společnosti Fundtech. Tento náročný proces certifikace zahrnuje detailní zkoumání všech procedur a dokumentace tak, aby bylo zajištěno splnění nejvyšších standardů pro činnost bezpečného a spolehlivého SWIFT service bureau.

Vedle americké a již dříve i britské certifikace je v současnosti Fundtech/ BBP bureau ve Švýcarsku zatím jediným světovým držitelem akreditace SWIFT Premier.

Úspěšná implementace řešení MultiCash Transfer ve společnosti Fast Cash a.s.

S potěšením oznamujeme, že společnost Fast Cash a.s. zvolila pro oblast platebního styku řešení MultiCash Transfer. Více informací v přiloženém dokumentu.

Sibos 2014, Boston, 29. září – 2. října 2014

Setkejte se s námi a s našimi partnerskými firmami v Bostonu na konferenci Sibos. Více informací o konferenci Sibos naleznete zde.

SIBOS 2014

PF 2014

Příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2014 Vám přeje kolektiv Management Data Praha.  PF 2014 zde.

PF 2014

Sibos 2013, Dubai, 16. – 19. září 2013

Setkejte se s námi a s našimi partnerskými firmami v Dubai na konferenci Sibos. Více informací o konferenci Sibos naleznete zde.

Management Data Praha slaví 20 let

V sobotu 27.7.2013 jsme oslavili dvacet let od svého založení. Během dvacetiletého vývoje se naše společnost stala předním dodavatelem softwarových řešení v oblastech elektronického bankovnictví a rekonciliací. Všem našim zákazníkům a obchodním partnerům děkujeme za přízeň v uplynulých dvaceti letech a těšíme se na další spolupráci v letech příštích. Váš tým Management Data Praha. Tisková zpráva zde.

Listopad 2012

Úspěšně jsme implementovali systém Corona v Equa bank.

MultiCash Transfer ve společnosti PPL

Společnost PPL CZ s.r.o. se rozhodla implementovat systém MultiCash Transfer. Podrobnosti zde.

PPL Logo

 

Helpdesk

Tel.: (+420) 222 202 444
Email:  helpdesk@mdpraha.cz


Stáhněte si AnyDesk pro vzdálenou podporu

 

Novinky

Corona páruje instantní platby v Equa bank

Pro rekonciliaci instantních plateb využívá Equa bank řešení Corona od společnosti SmartStream.

Řešení EasyTracker pro SWIFT od Omikronu

Od 22. listopadu 2020 bude banka muset být schopna poskytnout SWIFTu informace o stavu všech příchozích zprávách MT103 prostřednictvím aplikace Tracker. Automatizace tohoto procesu je vzhledem k blížícímu se termínu výzvou pro každou banku. Prezentujeme EasyTracker od společnosti Omikron. Více zde.

 

Treasury v časech Covid-19

Speciální cloudové řešení Trinity TMS SaaS pro správu treasury s rychlou implementací během 5 dní, nasazováno vzdáleně bez fyzického kontaktu s klientem. Bez licenčních poplatků po dobu prvních šesti měsíců. Přečtěte si více zde.

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha:

 • helpdesk    222 202 444 
 • sekretariát 222 202 400

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

PF 2020

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020.