Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Global Messaging Plus

Firmy jsou dnes pod stálým tlakem na snižování nákladů a zvyšování efektivnosti. Velkým břemenem pro společnosti je nutnost zpracovávat převážnou většinu platebních zpráv na denní bázi. V dnešní době banky a korporátní zákazníci zpracovávají tisíce nebo dokonce miliony platebních zpráv ve více warehousech rozmístěných po celém světě. To je nejen drahé, ale představuje to také vysoké riziko z důvodu nutnosti komunikovat globálně s protistranami a operovat ve více měnách, jazycích, časových zónách a v různých regulatorních prostředích. Manuální zásahy dále zatěžují firemní zdroje a mohou vést k lidským chybám. Banky i korporátní klienti tak potřebují technologii, která eliminuje manuální zákroky, snižuje rizika, zlepšuje efektivnost a – pravděpodobně jako nejdůležitější – šetří čas a peníze.

S Global Messaging Plus jsou banky a korporátní klienti schopni se připojit do sítě SWIFT skrze SWIFTNetFIN, SWIFT FileAct nebo SWIFT InterAct, komunikovat zprávami FIN nebo FUND a také kontrolovat jejich toky. Využitím platformy Global Messaging Plus instituce šetří čas a zvyšují operativní efektivitu díky globální funkcionalitě, pokročilému STP, webové technologii a vyspělým schopnostem dotazování. Bezproblémová integrace s platebními a treasury systémy snižuje rizika a náklady spojené se spuštěním projektu.

D+H dodává všechny součásti, pluginy a add-ony potřebné pro konverzi, compliance i rekonciliaci. Global Messaging Plus je navržen s podporou posledních formátových standardů a tím zajišťuje, že zákazníkova investice do celé technologie je chráněna v dlouhém období. Global Messaging Plus řešení je dodáváno jako klientsky modifikovatelné nebo dostupné skrze SaaS model, který ještě více šetří čas, finanční prostředky a snižuje rizika.

 

Výhody využití řešení Global Messaging Plus

·       Snížení nákladů: s novou technologií Global Messaging Plus je dosahováno vyšší rychlosti zpracování transakcí, přesnosti a nižších nákladů při zpracování přes bránu díky možnosti eliminovat některé systémy, warehousy a redukovat mainframové systémy. Nová technologie dovolí zpracovat vysoké objemy transakcí dosahující k 1 milionu za hodinu.

·       Zvýšení operační účinnosti: řešení je navrženo jako multijazykové, schopné pracovat v různých časových zónách, s respektováním rozdílné regulace, vše s vysokou mírou STP. To v praxi znamená, že uživatelé jsou schopni nastavovat sami vhodná pravidla, komunikovat s protistranou na globální úrovni a přistupovat k informacím kdykoliv,kdekoliv a v jakémkoliv jazyce. Toto významně snižuje čas a úsilí vyžadované k provádění platebních operací v globálním měřítku. Vyhledávací algoritmy postavené na moderních technologiích (používaných mimo jiné i společnostmi Google a Amazon) významně redukuje čas a úsilí potřebné pro dotazování a k získání informací.

·       Snížení projektového rizika: integrace s existujícími platebními a treasury systémy je základním cílem během jakéhokoliv SWIFT projektu a to především pro korporátní treasury oddělení. Global Messaging Plus se bez problémů integruje do ostatních platebních, ERP a TRM systémů a to v kratším čase, s významně nižším rizikem a náklady spojenými se zaváděním SWIFT řešení. D+H s podílem 12% na segmentu korporátních zákazníků nabízí dlouhou historii úspěšných implementací.

·       Zlepšuje použitelnost, dostupnost a transparentnost: Global Messaging Plus využívá interface postavený na využití webu 2.0, které splňuje nejvyšší požadavky ve smyslu použitelnosti, dává všem uživatelům plný přístup k celé platformě a jejím aplikacím kdykoliv z jakéhokoliv počítače v rámci organizace.  Na prohlížeči postavený model také znamená, že zákazníci mohou profitovat z upgradů a vylepšení, které D+H vyvíjí, aniž by byly nutné drahé a časově náročné. Webová technologie umožňuje také snadný přístup k tréninku a online nápovědě pro uživatele.

 

Helpdesk

Tel.:(+420) 251 021 383
 (+420) 227 167 383
Fax:(+420) 251 021 377
Email: helpdesk@mdpraha.cz

 Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

en.SafeWatch PaymentGuard

Nový, inovativní produkt PaymentGuard od EastNets nyní v naší nabídce řešení pro oblast Real-time Fraud Detection. Více zde.

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Patnáctý ročník akce Treasury Fórum, letos za aktivní účasti naší společnosti. Více...

MultiCash Transfer ve společnosti VIKIPID a.s.

VIKIPID a.s. nyní využívá pro celkové řešení svého platebního styku MultiCash Transfer.

Přechod na SEPA - MultiCash SEPA řešení

V souvislosti s ukončením přechodného období pro národní platby a inkasa v EUR k 1.listopadu 2016, upozorňujeme na MultiCash SEPA řešení.

PSD2 & Instant Payments workshop

Děkujeme bankovním odborníkům za účast na workshopu PSD2 & Instant Payments. Více zde.