Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Corona Cards

Corona Cards je unikátní řešení umožňující bankám automatizovat rekonciliační proces, odstranit manuální aktivity, nahradit je procesy řízení výjimek a tím dosáhnout účinného a efektivnějšího managementu karetních transakcí. Usnadňuje odhalení podvodů, umožňuje vysokou míru STP (straight through processing), zlepšuje úroveň zákaznických služeb a zároveň snižuje celkové náklady zpracování plateb.

Aby bylo možné řídit a snižovat rizika i náklady zpracování, banky musí provozovat systémy a kontroly k monitorování celého životního cyklu karetní transakce. To vyžaduje přesun od měsíčních nebo týdenních rekonciliací k dennímu, intra-dennímu monitorování transakcí v reálném čase.

Prostředí rekonciliace karetních transakcí zůstává v mnoha společnostech často příliš závislé na tabulkách, tabulkových procesorech, různých databázích a historických datech tak aby se docílilo aktivního monitoringu všech transakcí vztahujících se ke kartám. Coby uznávaný lídr v rekonciliačních technologiích využíváme naše odborné znalosti k tomu, abychom byli schopni poskytnout novou úroveň dohledu a kontroly nad transakčním procesem.

Corona Cards je novým modulem pro nejrozšířenější rekonciliační řešení Corona, které v rámci odvětví nabízí prověřenou technologii užívanou celosvětově stovkami poskytovatelů finančních služeb.

Corona Cards

Corona Cards je především:

• Zlepšená správa transakcí: efektivní a sofistikované rekonciliační procesy vytvářející předpoklad pro vyšší míru STP, protože výjimky jsou řešeny okamžitě

• Vylepšená reputace: efektivnější monitoring a event-management snižuje chybovost u jednotlivých účtů, například dvojité zaúčtování při duplikaci autorizace v případě zastoupení pracovníka

• Zvýšená ziskovost: monitorování hotovostních pozic jednotlivých ATM v reálném čase umožňuje společnostem investovat tyto prostředky jinam, zatímco přesné predikování a monitoring zajistí optimální úroveň hotovosti

• Nižší operační náklady: vyšší automatizace odstraňuje manuálně náročné procesy a poskytuje také lepší náhled na fakturaci třetích stran, například VISA

• Efektivnější operace: nižší množství nestandardních položek umožňuje zaměstnancům koncentrovat se na úkoly s vyšší přidanou hodnotou

• Zlepšený monitoring podvodů: okamžitý přístup k transakcím a datům protistrany vyúsťuje v nižší expozici společnosti vůči riziku a poskytne efektivnější a rychlejší řešení problému. Úroveň hotovosti v ATM lze monitorovat tak aby se zajistilo doplňování v souladu s očekávanými výběry 

S modulem Corona Cards řídícím karetní transakce ve smyslu efektivní rekonciliace a investigace získají společnosti včasnou rekonciliaci zůstatků a vzájemných kalkulací. Funkcionalita aplikace zasahuje až hluboko do organizace kde páruje záznamy se zůstatky na hlavní účetní knize.

 

Helpdesk

Tel.:(+420) 251 021 383
 (+420) 227 167 383
Fax:(+420) 251 021 377
Email: helpdesk@mdpraha.cz

 Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

en.SafeWatch PaymentGuard

Nový, inovativní produkt PaymentGuard od EastNets nyní v naší nabídce řešení pro oblast Real-time Fraud Detection. Více zde.

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Patnáctý ročník akce Treasury Fórum, letos za aktivní účasti naší společnosti. Více...

MultiCash Transfer ve společnosti VIKIPID a.s.

VIKIPID a.s. nyní využívá pro celkové řešení svého platebního styku MultiCash Transfer.

Přechod na SEPA - MultiCash SEPA řešení

V souvislosti s ukončením přechodného období pro národní platby a inkasa v EUR k 1.listopadu 2016, upozorňujeme na MultiCash SEPA řešení.

PSD2 & Instant Payments workshop

Děkujeme bankovním odborníkům za účast na workshopu PSD2 & Instant Payments. Více zde.