Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

en.SafeWatch Filtering

Kompletní nabídka nabízených řešení pro oblast Compliance & AML je k dispozici v sekci Produkty-EastNets.

 

en.SafeWatch Filtering, původně známý jako „EastNets OFAC Multi-list“ je aplikace umožňující kontrolu různých typů transakcí v rámci boje proti praní špinavých peněz (AML). 

Jedná se o modulární produkt, umožňující monitoring a filtrování transakcí pomocí interních i externích „watch listů“.

en.SafeWatch Filtering pomáhá v prevenci při odesílání nebo zpracování údajů, které mají vazbu na osoby či instituce uvedené v seznamech podezřelých osob, které vydávají instituce specializující se na boj s organizovaným zločinem (např. Evropská komise, OFAC – Úřad pro kontrolu zahraničních aktiv aj.)

Popis základních funkcí

 • Zabraňuje odesílání a zpracování údajů, které jsou uvedeny v seznamech podezřelých osob v souvislosti s praním špinavých peněz
 • Možnost souběžné kontroly mnoha zdrojů informací : textové soubory, real-time data, swiftové zprávy, MQ Series, databáze
 • Případné výskyty jsou uloženy v centrální databázi a uživatelé jsou upozorněni zasláním e-mailové zprávy
 • Centrální správa výstražných oznámení umožňuje uživateli kontrolovat a zjišťovat podrobnosti o daných zjištěních z jednoho místa
 • Nezávislý konektor neovlivňující výkonnost finančních systémů
 • Přístupová oprávnění a všechny události jsou kontrolovány a zaznamenávány
 • Modulární struktura pro lepší výkonnost a možnost nastavení optimální konfigurace
 • Snadná integrace v rámci stávajících aplikací
 • Rychlý kontrolní mechanismus umožňující nastavení různých pravidel
 • Vysoká výkonnost – může provádět až stovky kontrol za vteřinu
 • Procento chybných pozitivních hlášení je nižší než 0,25% !
 • Základem systému je snadno přístupná otevřená databáze
 • Možnost tvorby standardních reportů dle nastavení uživatele
 • Možnost konfigurace seznamů podezřelých osob
 • Možnost objednání aktualizací seznamů podezřelých osob vydávaných různými institucemi

Základní architektura systému

 •  Relační databáze
 •  Integrovaná klientská aplikace
 •  Uživatelsky orientovaný systém
 •  Kompatibilita se základními standarty (TCP/IP,http, Java, XML..)

Aplikace en.SafeWatch Filtering představuje řešení, které je plně konfigurovatelné a dále rozšiřitelné. Každý uživatel si může vybrat jednu nebo kombinaci mnoha druhů připojení aplikace k danému zdroji dat dle vlastní potřeby.

Name – Ename checker - je jednoduchá aplikace pro manuální kontrolu dat, která po zadání daného jména zkontroluje, zda toto jméno je obsaženo v určeném seznamu, tzv. „black listu“. Ename checker poskytuje stejnou funkcionalitu, avšak přístup je přes internetový prohlížeč.

File Connector – umožňuje serveru kontrolovat údaje v textovém formátu. Uživatel má možnost definovat strukturu souboru. Aplikace podporuje celou řadu různých textových formátů, např. volný formát, formát s fixní délkou, formáty ve SWIFTAlliance (RJE/DOS-PCC, Print-Out, archive backups)

SWIFTAlliance Connector – klientský modul, plně integrovaný v rámci SWIFTAlliance Access. Tento modul automaticky filtruje všechny zprávy procházející aplikací SWIFTAlliance. Tento filtr zabraňuje odeslání podezřelých zpráv a tyto zprávy řadí do speciální fronty pro další zpracování, pro které může uživatel využít aplikaci SWIFTAlliance nebo „Alert Management Module“ v rámci aplikace en.SafeWatch Filtering

MQ Connector – MQ-series Connector je víceúčelový modul poskytující možnost prohlížení transakcí v externích systémech. Tento modul používá IBM MQ-series middleware, který umožňuje komunikaci mezi externím systémem a stanicí, na které je spuštěna aplikace en.SafeWatch Filtering.

Database Connector - umožňuje prohlížet data uložená ve standardní relační databázi (Oracle, SQLServer, DB/2, MySQL a Interbase)

en.SafeWatch Filtering API Connector - podporuje napojení s externími aplikacemi. Tento konektor je určen pro uživatele, kteří chtějí integrovat en.SafeWatch Filtering v rámci jiné aplikace.

 

Helpdesk

Tel.:(+420) 251 021 383
 (+420) 227 167 383
Fax:(+420) 251 021 377
Email: helpdesk@mdpraha.cz

 Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

en.SafeWatch PaymentGuard

Nový, inovativní produkt PaymentGuard od EastNets nyní v naší nabídce řešení pro oblast Real-time Fraud Detection. Více zde.

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Patnáctý ročník akce Treasury Fórum, letos za aktivní účasti naší společnosti. Více...

MultiCash Transfer ve společnosti VIKIPID a.s.

VIKIPID a.s. nyní využívá pro celkové řešení svého platebního styku MultiCash Transfer.

Přechod na SEPA - MultiCash SEPA řešení

V souvislosti s ukončením přechodného období pro národní platby a inkasa v EUR k 1.listopadu 2016, upozorňujeme na MultiCash SEPA řešení.

PSD2 & Instant Payments workshop

Děkujeme bankovním odborníkům za účast na workshopu PSD2 & Instant Payments. Více zde.