Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

en.Recovery

Aplikace en.Recovery zajišťuje hladký restart systému SWIFTAlliance bez hrozby ztráty některých zpráv nebo jejich duplikace. en.Recovery se tak stává jedním ze základních pilířů kontingenčního plánu bank pro systém SWIFTAlliance.

Základní popis produktu

Důvodů pro zálohování systému SWIFTAlliance přes tzv. „cold back up“ je mnoho – selhání hardware, lidské chyby, ztráta či narušení databáze nebo hrozba havárie. V některých případech bývá proces obnovení systému velmi náročný, jelikož status mnoha zpráv je neznámý. V takovém případě potřebujete nástroj, který zajistí hladké obnovení systému bez hrozby ztráty nebo duplikace příchozích a odcházejících zpráv.

en.Recovery vám v takovém případě umožní:

 • Znovu stáhnout swiftové zprávy pro případné doplnění databáze
 • Obnovit manuálně připravené zprávy a zařadit je do příslušné fronty ke zpracování (Modifikace, Autorizace, Verifikace), kde se nacházely před výpadkem systému
 • Vložit znovu odchozí zprávy v případě, že B/O systém neumožňuje obnovené odeslání transakce
 • Odstranit či znovu vložit příchozí zprávy, které dosud nebyly zpracovány B/O systémem
 • Obnovit soubor zpráv v aplikaci SWIFTAlliance se správným příznakem pro každou zprávu

 

Výkonný testovací nástroj Kromě základních funkcí umožňuje aplikace en.Recovery replikaci přijímaných zpráv do testovacího prostředí. Zde máte možnost si bezplatně ověřit nová směrovací kritéria nebo napojení na B/O systém s použitím aktuálních zpráv z živého provozu.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Základní popis systému

 • Spravuje a aktualizuje databázi všech zpráv ve SWIFTAlliance v reálném čase
 • Provádí verifikaci vlastní databáze a v případě potřeby synchronizaci se systémem SWIFT
 • V případě potřeby blokuje a znovu obnovuje odesílání a přijímání zpráv
 • Automaticky rozpozná nutnost opakovat zaslání zprávy
 • Obnovuje manuálně vytvářené zprávy a umožňuje je zařadit do správné fronty
 • Nabízí komfortní systém průvodce, který vám pomůže zvládnout celý proces obnovy systému
 • Vytváří protokoly o všech provedených úkonech před a po každém kroku

en.Recovery umožňuje lokální i vzdálenou konfiguraci uspořádání. (viz. Obr.)

 

 

 

 

 

 

 

 

Kompletní nabídka nabízených řešení pro oblast Compliance & AML je k dispozici v sekci Produkty-EastNets.

 

 

Helpdesk

Tel.:(+420) 251 021 383
 (+420) 227 167 383
Fax:(+420) 251 021 377
Email: helpdesk@mdpraha.cz

 Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

en.SafeWatch PaymentGuard

Nový, inovativní produkt PaymentGuard od EastNets nyní v naší nabídce řešení pro oblast Real-time Fraud Detection. Více zde.

MD Praha na Treasury Fóru 2017

Patnáctý ročník akce Treasury Fórum, letos za aktivní účasti naší společnosti. Více...

MultiCash Transfer ve společnosti VIKIPID a.s.

VIKIPID a.s. nyní využívá pro celkové řešení svého platebního styku MultiCash Transfer.

Přechod na SEPA - MultiCash SEPA řešení

V souvislosti s ukončením přechodného období pro národní platby a inkasa v EUR k 1.listopadu 2016, upozorňujeme na MultiCash SEPA řešení.

PSD2 & Instant Payments workshop

Děkujeme bankovním odborníkům za účast na workshopu PSD2 & Instant Payments. Více zde.