Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA MD PRAHA

 • helpdesk   +420 222 202 444  
 • sekretariát +420 222 202 400

Přihlášení k odběru novinek

Níže zadejte e-mail, na který mají být odesílány informace o novinkách.

CAPTCHA
Následující otázka slouží jako ochrana před roboty a k prevenci automatického spamu.
3 + 17 =
Vyřešte tuto jednoduchou matematickou otázku a zadejte výsledek, např. pro 1 + 3, zadejte 4.

Payment Factory (MultiCash Transfer)

MultiCash Transfer je plně automatické komunikační rozhraní mezi uživatelem (společností) a jeho bankami. Prostřednictvím MC Transfer mohou být stahovány zůstatky a informace o transakcích z bank v tuzemsku i zahraničí, tyto data mohou být následně načtena do příslušné firemní aplikace. Stejným způsobem jsou přenášeny do bank platební příkazy generované účetním systémem firmy. Dále je možné do banky zasílat, po dohodě s bankou, další libovolné soubory např. úhrada postpaid faktur. V neposlední řadě MultiCash Transfer umožňuje z banky stahovat další soubory např. výpisy z karet. Snadno použitelná část pro administraci aplikace dovoluje uživateli nastavit komunikaci s bankami přesně podle jeho konkrétních potřeb tak, aby vše probíhalo zcela automaticky. Aplikace též umožňuje dále pracovat se staženými daty z banky prohlížet výpisy, obraty, zůstatky vytvářet reporty a tisky. Další z modulů jsou moduly plateb pro zdávání ad hoc příkazů. Aplikaci je možno ovládat přes WEB rozhraní (Internet prohlížeč). Operátor aplikace poté pouze kontroluje protokoly a ověřuje chod aplikace.

Výhody MultiCash Transfer :

MC Transfer poskytuje uživateli komfortní systém pro výměnu dat s jeho různými bankami:

 • Plně automatický mód (bez přihlášení a zásahu uživatele) umožňuje optimální propojení s účetním systémem nebo jinými aplikacemi.
 • Konzultant MD Praha prodiskutuje s klientem všechny jeho požadavky a po dohodě s bankami připraví co nejvhodnější nastavení pro klienta. Cílem je maximální automatizace komunikace a spokojenost klienta.
 • Podpora celé řady datových formátů je ideální pro lokální i mezinárodní použití.
 • Možnost elektronického podpisu splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost. V případě potřeby může být podpis proveden vzdáleně i osobami, přistupujícími prostřednictvím webu.
 • Otevřená architektura produktu dovoluje jeho snadné nastavení a propojení s informačním systémem firmy.
 • Je možný plný vícebankovní provoz, neboť jsou k dispozici všechny standardní varianty komunikace.
 • Podpora a integrace standardů  EBICS, MCFT, SWIFT a dalších v rámci jedné platformy elektornického bankovnictví.

Standardní součásti aplikace MultiCash Transfer

 • Administrace MC Transfer umožňuje definovat profil jednotlivých uživatelů, způsob komunikace pro jednotlivé banky (komunikační protokol, frekvence atd.), specifikovat pravidelně požadované úlohy stejně tak, jako kontrolovat stav a historii činnosti.
 • Modul Správce umožňuje uživateli podepsat platební soubor a kdykoliv zkontrolovat datum přenosu a obsah souboru. Tento modul je možné použít v rámci intranetu případně internetu, vše záleží na infrastruktuře klienta.
 • Komunikace s bankou či bankami může být prováděna zcela automaticky v uživatelem nadefinovaných časech. Zůstatky a informace o transakcích jsou uloženy do předdefinovaného cílového adresáře či adresářů.

Přídavné moduly

 • Elektronický podpis - Funkce elektronického podpisu umožňuje elektronický podpis odesílaného souboru plateb pomocí RSA tajného klíče uživatele. Tím je zajištěna neodmítnutelnost a nepopiratelnost prováděných plateb. Modul elektronického podpisu umožňuje vygenerování veřejného a tajného klíče uživatele v průběhu instalace a jeho případnou pozdější změnu.
 • CashManagement - základem pro CashManagement jsou funkce Výpisy, Zůstatky a Obraty.
   • Funkce Výpisy poskytuje detailní informace o každém účtu. Výpisy které není možno obdržet elektronicky lze zadat ručně - tak lze získat aktuální a úplný přehled zahrnující všechny účty u bank. Systém umožňuje konverzi do Euro. Transakce a zůstatky mohou být zobrazeny i v původní měně.
   • Funkce Obraty poskytuje detailní informace o jednotlivých pohybech včetně (kde je to možné) denních předúčtovaných položek a aktuálních zůstatků. Široká škála možností křížového výběru umožňuje rychlé vyhledávání konkrétních transakcí a generování sestav.
   • Přehled o posledních účetních posicích na všech účtech nalezne uživatel ve funkci Zůstatky. Pro jednotlivé účty je k dispozici historie zůstatků.
 • Platební moduly - Platební moduly MultiCashTransfer poskytují uživateli pohodlný vstup pro pořízení a správu ad hoc platebních příkazů, nebo jiné využití v případech kdy platby nejsopu generovány informačním systémem klienta.
 • WEB Interface – tato funkce umožňuje pracovat v aplikaci přes Internet prohlížeč při zachování plné funkcionality aplikace.
 • Export protokolu pro monitorování komunikace - podrobné informace o komunikaci mohou být pro účely monitorování exportovány do textových souborů a dále pak načítány do externích monitorovacích programů.
 • Konverzní programy – aplikace vytvářené na přání klienta a mohou například upravit formát výpisů z banky tak aby bylo možné výpisy načíst do účetního systém. Na druhé straně je možno platební příkazy vytvářené účetním systémem rozdělit dle požadovaných kritérií a vytvořit platební soubory v příslušných formátech pro automatické rozeslání.
 • V neposlední řadě je možno provádět rekonciliaci/párování transakcí a vytvářet různé reporty a automaticky generovat reklamace.
 • DB Connector - efektivní, bezpečné rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby tyto předpoklady splňoval především díky přímé podpoře množství automatizovaných rozhraní pro výměnu plateb, zůstatků účtů a transakčních informací mezi těmito systémy. Více informací zde
 • ERP Connector - úzce integruje e-bankingovou platformu s pracovními procesy ERP systémů jakými jsou SAP®, Oracle® a Microsoft® a řídí tok dat mezi těmito ERP systémy a MultiCash Transferem® při nejvyšší úrovni bezpečnosti. Data jsou v zašifrované podobě přenášena přímo z ERP systému do zabezpečené databáze MultiCash Transfer®  Více informací zde

Těší nás, že řešení MultiCash Transfer využívají desítky společností v České republice a na Slovensku, mimo jiné i společnosti PPL a Everyday Finance. Kliknutím na název společnosti se zobrazí krátká případová studie implementace MultiCash Transfer.

 

Helpdesk

Tel.: (+420) 222 202 444
Email:  helpdesk@mdpraha.cz


Stáhněte si AnyDesk pro vzdálenou podporu

 

Novinky

Corona páruje instantní platby v Equa bank

Pro rekonciliaci instantních plateb využívá Equa bank řešení Corona od společnosti SmartStream.

Řešení EasyTracker pro SWIFT od Omikronu

Od 22. listopadu 2020 bude banka muset být schopna poskytnout SWIFTu informace o stavu všech příchozích zprávách MT103 prostřednictvím aplikace Tracker. Automatizace tohoto procesu je vzhledem k blížícímu se termínu výzvou pro každou banku. Prezentujeme EasyTracker od společnosti Omikron. Více zde.

 

Treasury v časech Covid-19

Speciální cloudové řešení Trinity TMS SaaS pro správu treasury s rychlou implementací během 5 dní, nasazováno vzdáleně bez fyzického kontaktu s klientem. Bez licenčních poplatků po dobu prvních šesti měsíců. Přečtěte si více zde.

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha:

 • helpdesk    222 202 444 
 • sekretariát 222 202 400

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

PF 2020

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020.