Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA MD PRAHA

 • helpdesk   +420 222 202 444  
 • sekretariát +420 222 202 400

Přihlášení k odběru novinek

Níže zadejte e-mail, na který mají být odesílány informace o novinkách.

CAPTCHA
Následující otázka slouží jako ochrana před roboty a k prevenci automatického spamu.
8 + 12 =
Vyřešte tuto jednoduchou matematickou otázku a zadejte výsledek, např. pro 1 + 3, zadejte 4.

Payment Factory (MultiCash Transfer)

MultiCash Transfer je plně automatické komunikační rozhraní mezi uživatelem (společností) a jeho bankami. Prostřednictvím MC Transfer mohou být stahovány zůstatky a informace o transakcích z bank v tuzemsku i zahraničí, tyto data mohou být následně načtena do příslušné firemní aplikace. Stejným způsobem jsou přenášeny do bank platební příkazy generované účetním systémem firmy. Dále je možné do banky zasílat, po dohodě s bankou, další libovolné soubory např. úhrada postpaid faktur. V neposlední řadě MultiCash Transfer umožňuje z banky stahovat další soubory např. výpisy z karet. Snadno použitelná část pro administraci aplikace dovoluje uživateli nastavit komunikaci s bankami přesně podle jeho konkrétních potřeb tak, aby vše probíhalo zcela automaticky. Aplikace též umožňuje dále pracovat se staženými daty z banky prohlížet výpisy, obraty, zůstatky vytvářet reporty a tisky. Další z modulů jsou moduly plateb pro zdávání ad hoc příkazů. Aplikaci je možno ovládat přes WEB rozhraní (Internet prohlížeč). Operátor aplikace poté pouze kontroluje protokoly a ověřuje chod aplikace.

Výhody MultiCash Transfer :

MC Transfer poskytuje uživateli komfortní systém pro výměnu dat s jeho různými bankami:

 • Plně automatický mód (bez přihlášení a zásahu uživatele) umožňuje optimální propojení s účetním systémem nebo jinými aplikacemi.
 • Konzultant MD Praha prodiskutuje s klientem všechny jeho požadavky a po dohodě s bankami připraví co nejvhodnější nastavení pro klienta. Cílem je maximální automatizace komunikace a spokojenost klienta.
 • Podpora celé řady datových formátů je ideální pro lokální i mezinárodní použití.
 • Možnost elektronického podpisu splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost. V případě potřeby může být podpis proveden vzdáleně i osobami, přistupujícími prostřednictvím webu.
 • Otevřená architektura produktu dovoluje jeho snadné nastavení a propojení s informačním systémem firmy.
 • Je možný plný vícebankovní provoz, neboť jsou k dispozici všechny standardní varianty komunikace.
 • Podpora a integrace standardů  EBICS, MCFT, SWIFT a dalších v rámci jedné platformy elektornického bankovnictví.

Standardní součásti aplikace MultiCash Transfer

 • Administrace MC Transfer umožňuje definovat profil jednotlivých uživatelů, způsob komunikace pro jednotlivé banky (komunikační protokol, frekvence atd.), specifikovat pravidelně požadované úlohy stejně tak, jako kontrolovat stav a historii činnosti.
 • Modul Správce umožňuje uživateli podepsat platební soubor a kdykoliv zkontrolovat datum přenosu a obsah souboru. Tento modul je možné použít v rámci intranetu případně internetu, vše záleží na infrastruktuře klienta.
 • Komunikace s bankou či bankami může být prováděna zcela automaticky v uživatelem nadefinovaných časech. Zůstatky a informace o transakcích jsou uloženy do předdefinovaného cílového adresáře či adresářů.

Přídavné moduly

 • Elektronický podpis - Funkce elektronického podpisu umožňuje elektronický podpis odesílaného souboru plateb pomocí RSA tajného klíče uživatele. Tím je zajištěna neodmítnutelnost a nepopiratelnost prováděných plateb. Modul elektronického podpisu umožňuje vygenerování veřejného a tajného klíče uživatele v průběhu instalace a jeho případnou pozdější změnu.
 • CashManagement - základem pro CashManagement jsou funkce Výpisy, Zůstatky a Obraty.
   • Funkce Výpisy poskytuje detailní informace o každém účtu. Výpisy které není možno obdržet elektronicky lze zadat ručně - tak lze získat aktuální a úplný přehled zahrnující všechny účty u bank. Systém umožňuje konverzi do Euro. Transakce a zůstatky mohou být zobrazeny i v původní měně.
   • Funkce Obraty poskytuje detailní informace o jednotlivých pohybech včetně (kde je to možné) denních předúčtovaných položek a aktuálních zůstatků. Široká škála možností křížového výběru umožňuje rychlé vyhledávání konkrétních transakcí a generování sestav.
   • Přehled o posledních účetních posicích na všech účtech nalezne uživatel ve funkci Zůstatky. Pro jednotlivé účty je k dispozici historie zůstatků.
 • Platební moduly - Platební moduly MultiCashTransfer poskytují uživateli pohodlný vstup pro pořízení a správu ad hoc platebních příkazů, nebo jiné využití v případech kdy platby nejsopu generovány informačním systémem klienta.
 • WEB Interface – tato funkce umožňuje pracovat v aplikaci přes Internet prohlížeč při zachování plné funkcionality aplikace.
 • Export protokolu pro monitorování komunikace - podrobné informace o komunikaci mohou být pro účely monitorování exportovány do textových souborů a dále pak načítány do externích monitorovacích programů.
 • Konverzní programy – aplikace vytvářené na přání klienta a mohou například upravit formát výpisů z banky tak aby bylo možné výpisy načíst do účetního systém. Na druhé straně je možno platební příkazy vytvářené účetním systémem rozdělit dle požadovaných kritérií a vytvořit platební soubory v příslušných formátech pro automatické rozeslání.
 • V neposlední řadě je možno provádět rekonciliaci/párování transakcí a vytvářet různé reporty a automaticky generovat reklamace.
 • DB Connector - efektivní, bezpečné rozhraní stojící mezi ERP a e-bankingovým systémem. MultiCash Transfer® je navržen tak, aby tyto předpoklady splňoval především díky přímé podpoře množství automatizovaných rozhraní pro výměnu plateb, zůstatků účtů a transakčních informací mezi těmito systémy. Více informací zde
 • ERP Connector - úzce integruje e-bankingovou platformu s pracovními procesy ERP systémů jakými jsou SAP®, Oracle® a Microsoft® a řídí tok dat mezi těmito ERP systémy a MultiCash Transferem® při nejvyšší úrovni bezpečnosti. Data jsou v zašifrované podobě přenášena přímo z ERP systému do zabezpečené databáze MultiCash Transfer®  Více informací zde

Těší nás, že řešení MultiCash Transfer využívají desítky společností v České republice a na Slovensku, mimo jiné i společnosti PPL a Everyday Finance. Kliknutím na název společnosti se zobrazí krátká případová studie implementace MultiCash Transfer.

 

Helpdesk

Tel.: (+420) 222 202 444
Email:  helpdesk@mdpraha.cz


Stáhněte si AnyDesk pro vzdálenou podporu

 

Novinky

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha:

 • helpdesk    222 202 444 
 • sekretariát 222 202 400

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

PF 2020

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020.

Economia implementovala MultiCash Transfer

Přední český mediální dům Economia si vybral MultiCash Transfer. Více

Automatizace a robotizace bankovních výpisů s MultiCash AutoClient

Více o řešení pro bankovní výpisy najdete zde