Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Přihlášení k odběru novinek

Níže zadejte e-mail, na který mají být odesílány informace o novinkách.

CAPTCHA
Následující otázka slouží jako ochrana před roboty a k prevenci automatického spamu.
2 + 2 =
Vyřešte tuto jednoduchou matematickou otázku a zadejte výsledek, např. pro 1 + 3, zadejte 4.

MultiCash Transfer

MultiCash Transfer je plně automatické komunikační rozhraní mezi uživatelem (společností) a jeho bankami. Prostřednictvím MC Transfer mohou být stahovány zůstatky a informace o transakcích z bank v tuzemsku i zahraničí, tyto data mohou být následně načtena do příslušné firemní aplikace. Stejným způsobem jsou přenášeny do bank platební příkazy generované účetním systémem firmy. Dále je možné do banky zasílat, po dohodě s bankou, další libovolné soubory např. úhrada postpaid faktur. V neposlední řadě MultiCash Transfer umožňuje z banky stahovat další soubory např. výpisy z karet. Snadno použitelná část pro administraci aplikace dovoluje uživateli nastavit komunikaci s bankami přesně podle jeho konkrétních potřeb tak, aby vše probíhalo zcela automaticky. Aplikace též umožňuje dále pracovat se staženými daty z banky prohlížet výpisy, obraty, zůstatky vytvářet reporty a tisky. Další z modulů jsou moduly plateb pro zdávání ad hoc příkazů. Aplikaci je možno ovládat přes WEB rozhraní (Internet prohlížeč). Operátor aplikace poté pouze kontroluje protokoly a ověřuje chod aplikace.

Výhody MultiCash Transfer :

MC Transfer poskytuje uživateli komfortní systém pro výměnu dat s jeho různými bankami:

 • Plně automatický mód (bez přihlášení a zásahu uživatele) umožňuje optimální propojení s účetním systémem nebo jinými aplikacemi.
 • Konzultant MD Praha prodiskutuje s klientem všechny jeho požadavky a po dohodě s bankami připraví co nejvhodnější nastavení pro klienta. Cílem je maximální automatizace komunikace a spokojenost klienta.
 • Podpora celé řady datových formátů je ideální pro lokální i mezinárodní použití.
 • Možnost elektronického podpisu splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost. V případě potřeby může být podpis proveden vzdáleně i osobami, přistupujícími prostřednictvím webu.
 • Otevřená architektura produktu dovoluje jeho snadné nastavení a propojení s informačním systémem firmy.
 • Je možný plný vícebankovní provoz, neboť jsou k dispozici všechny standardní varianty komunikace.
 • Podpora a integrace standardů  EBICS, MCFT, SWIFT a dalších v rámci jedné platformy elektornického bankovnictví.

Standardní součásti aplikace MultiCash Transfer

 • Administrace MC Transfer umožňuje definovat profil jednotlivých uživatelů, způsob komunikace pro jednotlivé banky (komunikační protokol, frekvence atd.), specifikovat pravidelně požadované úlohy stejně tak, jako kontrolovat stav a historii činnosti.
 • Modul Správce umožňuje uživateli podepsat platební soubor a kdykoliv zkontrolovat datum přenosu a obsah souboru. Tento modul je možné použít v rámci intranetu případně internetu, vše záleží na infrastruktuře klienta.
 • Komunikace s bankou či bankami může být prováděna zcela automaticky v uživatelem nadefinovaných časech. Zůstatky a informace o transakcích jsou uloženy do předdefinovaného cílového adresáře či adresářů.

Přídavné moduly

 • Elektronický podpis - Funkce elektronického podpisu umožňuje elektronický podpis odesílaného souboru plateb pomocí RSA tajného klíče uživatele. Tím je zajištěna neodmítnutelnost a nepopiratelnost prováděných plateb. Modul elektronického podpisu umožňuje vygenerování veřejného a tajného klíče uživatele v průběhu instalace a jeho případnou pozdější změnu.
 • CashManagement - základem pro CashManagement jsou funkce Výpisy, Zůstatky a Obraty.
   • Funkce Výpisy poskytuje detailní informace o každém účtu. Výpisy které není možno obdržet elektronicky lze zadat ručně - tak lze získat aktuální a úplný přehled zahrnující všechny účty u bank. Systém umožňuje konverzi do Euro. Transakce a zůstatky mohou být zobrazeny i v původní měně.
   • Funkce Obraty poskytuje detailní informace o jednotlivých pohybech včetně (kde je to možné) denních předúčtovaných položek a aktuálních zůstatků. Široká škála možností křížového výběru umožňuje rychlé vyhledávání konkrétních transakcí a generování sestav.
   • Přehled o posledních účetních posicích na všech účtech nalezne uživatel ve funkci Zůstatky. Pro jednotlivé účty je k dispozici historie zůstatků.
 • Platební moduly - Platební moduly MultiCashTransfer poskytují uživateli pohodlný vstup pro pořízení a správu ad hoc platebních příkazů, nebo jiné využití v případech kdy platby nejsopu generovány informačním systémem klienta.
 • WEB Interface – tato funkce umožňuje pracovat v aplikaci přes Internet prohlížeč při zachování plné funkcionality aplikace.
 • Export protokolu pro monitorování komunikace - podrobné informace o komunikaci mohou být pro účely monitorování exportovány do textových souborů a dále pak načítány do externích monitorovacích programů.
 • Konverzní programy – aplikace vytvářené na přání klienta a mohou například upravit formát výpisů z banky tak aby bylo možné výpisy načíst do účetního systém. Na druhé straně je možno platební příkazy vytvářené účetním systémem rozdělit dle požadovaných kritérií a vytvořit platební soubory v příslušných formátech pro automatické rozeslání.
 • V neposlední řadě je možno provádět rekonciliaci/párování transakcí a vytvářet různé reporty a automaticky generovat reklamace.

Těší nás, že řešení MultiCash Transfer využívají desítky společností v České republice a na Slovensku, mimo jiné i společnosti PPL a Everyday Finance. Kliknutím na název společnosti se zobrazí krátká případová studie implementace MultiCash Transfer.

 

Helpdesk

Tel.: (+420) 251 021 383
  (+420) 227 167 383
Email:  helpdesk@mdpraha.cz

 

Stáhněte si TeamViewer pro vzdálenou podporu

Novinky

Kooperativa pojišťovna, a.s., Vienna Insurance Group implementovala MultiCash Transfer

Pojišťovna Kooperativa úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro centralizaci a automatizaci platebního styku.

MultiCash Transfer v AUTO JAROV

Společnost AUTO JAROV úspěšně implementovala MultiCash Transfer pro automatizaci platebního styku.

Treasury Fórum 2019 - poděkování

Rádi bychom poděkovali návštěvníkům Treasury Fóra 2019, kteří se zúčastnili zajímavé přednášky Josefa Brtníka na téma Firemní multibanking v novém kabátě, i mnoha dalším, kteří se zastavili na našem informačním stánku, kde byla příležitost poznat řešení MultiCash, platební továrny nebo Treasury systém Trinity TMS. Foto zde.

Treasury Fórum - ČAT konference

Dne 6.června 2019 se koná treasury vrchol letošní sezóny, Treasury Fórum 2019, i tentokrát se zajímavými hosty. Podrobnosti zde.

Zonky.cz nyní používá MultiCash Transfer

Implementovali jsme systém MultiCash Transfer v Zonky.cz. Přečtěte si více o projektu a hodnocení projektového manažera zde.