Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

NOVÁ TELEFONNÍ ČÍSLA MD PRAHA

  • helpdesk   +420 222 202 444  
  • sekretariát +420 222 202 400

Přihlášení k odběru novinek

Níže zadejte e-mail, na který mají být odesílány informace o novinkách.

CAPTCHA
Následující otázka slouží jako ochrana před roboty a k prevenci automatického spamu.
2 + 0 =
Vyřešte tuto jednoduchou matematickou otázku a zadejte výsledek, např. pro 1 + 3, zadejte 4.

MultiCash Classic

Modulární multibankovní produkt elektronického bankovnictví MultiCash je efektivním řešením pro firemní klientelu. Jeho modul CashManagement zajišťuje mimo jiné i elektronické převody na bázi aktuálních informací s použitím nejmodernější technologie.

Cash Management

Základem pro CashManagement jsou funkce Výpisy, Zůstatky a Obraty. Pro analýzy a prognózy jsou k dispozici sestavy Valutových zůstatků s  řadou možností prezentace informací přijatých z banky. Sestavy mohou zahrnovat Plánovaná data pro detailnější prognózy. Volitelný modul "CashManagement Plus" vedle přehledu likvidity a denní správy finančních prostředků, zahrnuje i další funkce umožňující vyhodnocení účtů a/nebo podúčtů v řadě přehledů.

Funkce Výpisy poskytuje detailní informace o každém účtu. Výpisy, které není možno obdržet elektronicky, lze zadat ručně - tak lze získat aktuální a úplný přehled zahrnující všechny účty u bank. Systém umožňuje konverzi do měny EUR. Transakce a zůstatky mohou být zobrazeny i v původní měně.

Funkce Obraty poskytuje detailní informace o jednotlivých pohybech včetně (kde je to možné) denních předúčtovaných položek a aktuálních zůstatků. Široká škála možností křížového výběru umožňuje rychlé vyhledávání konkrétních transakcí a generování sestav.

Přehled o posledních účetních posicích na všech účtech nalezne uživatel ve funkci Zůstatky. Pro jednotlivé účty je k dispozici historie zůstatků.
Funkce Plánovací data umožňuje začlenění předpokládaných toků hotovosti do sestav řízení likvidity. Lze definovat i pravidelně se opakující pohyby. Funkce Řízení úroku poskytuje výkazy na základě podrobných údajů o úroku.  Podstatou řízení hotovosti je nástroj Sledování valut. V tomto případě systém používá všechny dostupné informace (současné bankovní pozice, plánovací data a údaje o úrocích) pro návrh převodů přes všechny účty a optimalizaci úroku. Po akceptování nebo změně tohoto návrhu systém automaticky vytvoří dispozice pro převod prostředků mezi účty v rámci banky (bank). Toto lze provést pro jednu nebo více měn. Dispozice pro převod jsou automaticky začleněny jako plánovacích dat.

Nastavení uživatelem

Řada Průvodců provede uživatele krok za krokem první instalací softwaru a potřebných nastavení, tj. zejména definice nových Uživatelů, vytvoření Skupin uživatelů, Profily a různých Systémových parametrů a Parametrů komunikace.
Systém je vícejazyčný. Každý uživatel rozhoduje, v jakém jazyce chce se systémem pracovat. Výběr jazyka se provádí při definování uživatele v programu. Kromě toho lze definovat Standardního uživatele, na jehož základě mohou být přizpůsobena individuální přístupová práva. Funkční profily pro specifikované volby nastavit pomocí stromové struktury. Profily dat nastavují rozsah nebo data, která jsou k dispozici uživateli nebo skupině uživatelů pro zobrazení a práci s nimi.

Komunikace

Pro komunikaci mezi klientem a bankou MultiCash podporuje řadu standardních protokolů. Nejrozšířenějším protokolem je MCFT který se používá také v České a Slovenské republice. Zahrnuje všechny nezbytné prvky pro bezpečnou komunikaci (elektronický podpis, šifrování, kompresi a kontrolu formátu). Je vyvíjen tak, aby odpovídal nejvyšším bezpečnostním standardům a je podrobován externím auditům. Výhodou protokolu MCFT je distribuovaný elektronický podpis, který umožňuje autorizaci transakcí z odděleného místa. MultiCash podporuje všechny dostupné komunikační kanály, tj. Modem - Modem, ISDN, X.25 a  TCP/IP. Komunikace prostřednictvím Internetu je plně integrována.

Elektronický podpis

Funkce elektronického podpisu umožňuje elektronický podpis odesílaného souboru plateb pomocí RSA tajného klíče uživatele. Tím je zajištěna neodmítnutelnost a nepopiratelnost prováděných plateb. Modul elektronického podpisu umožňuje vygenerování veřejného a tajného klíče uživatele v průběhu instalace a jeho případnou pozdější změnu. 

Správce 

Je centrálním bodem pro zobrazení toku informací a instrukcí mezi klientem a bankou. Ve správci je možno podepsat soubory (připouští se až šest podpisů) a provést komunikaci. Všechny informace jsou auditovány a jsou k dispozici pro referenční účely a kontrolní sledování.

Platební moduly

Platební moduly MultiCash poskytují uživateli pohodlný systém pro pořízení a správu platebních dispozic včetně těchto výhod:

  • Podpora automatického zpracování pomocí používání standardizovaných formátů dat
  • Individuální správa uživatelů s přístupovými právy a volbami ověření
  • Minimalizace chyb pomocí syntaktických kontrol jednotlivých polí
  • Snížení časové náročnosti a nákladů prostřednictvím řady pomocných databází pro často používané údaje (účty, příjemci atd.)
  • Denní kontrola pravidelných standardních příkazů, trvalých příkazů a příkazů s variabilními částkami
  • Otevřenost prostřednictvím jasně definovaných exportních a importních rozhraní.

Formát obrazovky pro pořizování dat je kompatibilní se standardními papírovými příkazy.
Je podporována pořízení Jednorázových, Trvalých a Termínovaných příkazů (příkazů s variabilní částkou). Pro usnadnění zadání příkazů je možno použít předem definovaných šablon.

Datum provedení příkazů je nastaveno podle aktuelního data systému, pokud jej uživatel nenastaví jinak.

Úrovně ověření lze nastavit tak, aby bylo vyžadováno potvrzení každé platební dispozice druhým oprávněným uživatelem, případně je toto ještě možno svázat s výší částky platebního příkazu.
Všechny používané platební varianty v každé zemi jsou podporovány modulem Domácích plateb (např. převody, bezhotovostní placení, urgentní platby).
U zahraničních plateb a mezinárodních plateb je často možné doplnit další údaje jako například údaje o poplatcích, dispozice pro banku a odkazy na příslušný forexový kontrakt. Modul RFT (MT101) umožňuje též směrování plateb bankám třetích stran. Tyto moduly jsou tak ideální pro podporu mezinárodní multibankovní platební sítě.

Přístup k platebním modulům a jednotlivým funkcím je umožněn pouze oprávněnému uživateli.

Správa jednotlivých platebních modulů obsahuje řadu volitelných nastavení podle potřeb uživatele. K dispozici je funkce zálohování a obnovení databáze. Zvláštní důraz je kladen na ochranu dat před manipulací.

Pomocné databáze usnadňují zadávání často používaných údajů (např. příkazce, příjemce, banky, účty, měny, atd.). Pomocné databáze je možno doplňovat nebo upravovat manuelně nebo importem dat z jiných systémů.

Pořízení příkazu - Příkaz lze vytvořit jako jednorázový, trvalý či příkaz s variabilní částkou. Po pořízení lze daný příkaz též uložit jako vzorový pro budoucí použití. Při vkládání příkazů jsou všechna povinná pole barevně zvýrazněna. Všechna opakující se data lze vložit “kliknutím myši“, výběrem přímo z pomocných databází. Systém upozorňuje uživatele o splatných trvalých příkazech a příkazech s variabilní částkou.

Ověření a schvalování dat je možno přiřadit různým uživatelům, lze nastavit úrovně ověření.

Odesílání příkazů do banky- po ověření se splatné příkazy shromáždí do jednoho nebo více souborů plateb pro odeslání bance (bankám) a uživatel spustí komunikaci s bankou. Podle nastavení systému je vyžadován jeden nebo více elektronických podpisů. Alternativně je možné uložit soubor dočasně pro pozdější odeslání bance nebo vytvořit soubor dispozic na disketě pro odeslání poštou.

Historie plateb umožňuje uživateli zobrazit historii každé transakce. Všechny informace o platebním souboru jsou zachyceny na jedné obrazovce. Uživatel tak vidí na první pohled, kdo byl odpovědný za schvalování údajů i za podpis a odeslání příkazů. Kromě toho je zaznamenán status komunikace a údaje o archivaci.

Import platebních souborů generovaných systémy třetích stran podporuje každý platební modul. Podporován je standardní formát používaný v daném modulu a nebo uživatelem definovaný textový soubor. Importované příkazy vyžadují před odesláním do banky ověření a elektronický podpis.

Export dat do ostatních aplikací může být prováděn ve formě uživatelem definovaných textových souborů.

K dispozici jsou různé výkazy a protokoly včetně přehledů splatných plateb, souhrnu a podrobných tisků platebních souborů atd.

 

Helpdesk

Tel.: (+420) 222 202 444
Email:  helpdesk@mdpraha.cz


Stáhněte si AnyDesk pro vzdálenou podporu

 

Novinky

Corona páruje instantní platby v Equa bank

Pro rekonciliaci instantních plateb využívá Equa bank řešení Corona od společnosti SmartStream.

Řešení EasyTracker pro SWIFT od Omikronu

Od 22. listopadu 2020 bude banka muset být schopna poskytnout SWIFTu informace o stavu všech příchozích zprávách MT103 prostřednictvím aplikace Tracker. Automatizace tohoto procesu je vzhledem k blížícímu se termínu výzvou pro každou banku. Prezentujeme EasyTracker od společnosti Omikron. Více zde.

 

Treasury v časech Covid-19

Speciální cloudové řešení Trinity TMS SaaS pro správu treasury s rychlou implementací během 5 dní, nasazováno vzdáleně bez fyzického kontaktu s klientem. Bez licenčních poplatků po dobu prvních šesti měsíců. Přečtěte si více zde.

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha

Nová telefonní čísla a adresa MD Praha:

  • helpdesk    222 202 444 
  • sekretariát 222 202 400

U Uranie 954/18, 170 00 Praha 7

PF 2020

Přejeme Vám příjemné prožití vánočních svátků a mnoho úspěchů v roce 2020.