Management Data Praha

Společnost Management Data Praha spol. s r.o. se za dobu svého působení na českém trhu stala jedním z hlavních dodavatelů softwarových řešení pro bankovní sektor. Mezi naše hlavní specializace patří oblast elektronických distribučních kanálů a transakčního bankovnictví.

Kromě distribuce produktů našich partnerů poskytujeme komplexní služby zahrnující lokalizaci produktů, řízení projektů, integraci produktu do prostředí klienta, implementaci, operační podporu, konzultace, školení a další vývoj aplikace dle přání každého klienta.

Přihlášení k odběru novinek

Níže zadejte e-mail, na který mají být odesílány informace o novinkách.

CAPTCHA
Následující otázka slouží jako ochrana před roboty a k prevenci automatického spamu.
3 + 1 =
Vyřešte tuto jednoduchou matematickou otázku a zadejte výsledek, např. pro 1 + 3, zadejte 4.

Payment Factory (MultiCash Transfer)

MultiCash Transfer je plně automatické komunikační rozhraní mezi uživatelem (společností) a jeho bankami. Prostřednictvím MC Transfer mohou být stahovány zůstatky a informace o transakcích z bank v tuzemsku i zahraničí, tyto data mohou být následně načtena do příslušné firemní aplikace. Stejným způsobem jsou přenášeny do bank platební příkazy generované účetním systémem firmy. Dále je možné do banky zasílat, po dohodě s bankou, další libovolné soubory např. úhrada postpaid faktur. V neposlední řadě MultiCash Transfer umožňuje z banky stahovat další soubory např. výpisy z karet. Snadno použitelná část pro administraci aplikace dovoluje uživateli nastavit komunikaci s bankami přesně podle jeho konkrétních potřeb tak, aby vše probíhalo zcela automaticky. Aplikace též umožňuje dále pracovat se staženými daty z banky prohlížet výpisy, obraty, zůstatky vytvářet reporty a tisky. Další z modulů jsou moduly plateb pro zdávání ad hoc příkazů. Aplikaci je možno ovládat přes WEB rozhraní (Internet prohlížeč). Operátor aplikace poté pouze kontroluje protokoly a ověřuje chod aplikace.

Výhody MultiCash Transfer :

MC Transfer poskytuje uživateli komfortní systém pro výměnu dat s jeho různými bankami:

 • Plně automatický mód (bez přihlášení a zásahu uživatele) umožňuje optimální propojení s účetním systémem nebo jinými aplikacemi.
 • Konzultant MD Praha prodiskutuje s klientem všechny jeho požadavky a po dohodě s bankami připraví co nejvhodnější nastavení pro klienta. Cílem je maximální automatizace komunikace a spokojenost klienta.
 • Podpora celé řady datových formátů je ideální pro lokální i mezinárodní použití.
 • Možnost elektronického podpisu splňuje nejvyšší nároky na bezpečnost. V případě potřeby může být podpis proveden vzdáleně i osobami, přistupujícími prostřednictvím webu.
 • Otevřená architektura produktu dovoluje jeho snadné nastavení a propojení s informačním systémem firmy.
 • Je možný plný vícebankovní provoz, neboť jsou k dispozici všechny standardní varianty komunikace.
 • Podpora a integrace standardů  EBICS, MCFT, SWIFT a dalších v rámci jedné platformy elektornického bankovnictví.

Standardní součásti aplikace MultiCash Transfer

 • Administrace MC Transfer umožňuje definovat profil jednotlivých uživatelů, způsob komunikace pro jednotlivé banky (komunikační protokol, frekvence atd.), specifikovat pravidelně požadované úlohy stejně tak, jako kontrolovat stav a historii činnosti.
 • Modul Správce umožňuje uživateli podepsat platební soubor a kdykoliv zkontrolovat datum přenosu a obsah souboru. Tento modul je možné použít v rámci intranetu případně internetu, vše záleží na infrastruktuře klienta.
 • Komunikace s bankou či bankami může být prováděna zcela automaticky v uživatelem nadefinovaných časech. Zůstatky a informace o transakcích jsou uloženy do předdefinovaného cílového adresáře či adresářů.

Přídavné moduly

 • Elektronický podpis - Funkce elektronického podpisu umožňuje elektronický podpis odesílaného souboru plateb pomocí RSA tajného klíče uživatele. Tím je zajištěna neodmítnutelnost a nepopiratelnost prováděných plateb. Modul elektronického podpisu umožňuje vygenerování veřejného a tajného klíče uživatele v průběhu instalace a jeho případnou pozdější změnu.
 • CashManagement - základem pro CashManagement jsou funkce Výpisy, Zůstatky a Obraty.
   • Funkce Výpisy poskytuje detailní informace o každém účtu. Výpisy které není možno obdržet elektronicky lze zadat ručně - tak lze získat aktuální a úplný přehled zahrnující všechny účty u bank. Systém umožňuje konverzi do Euro. Transakce a zůstatky mohou být zobrazeny i v původní měně.
   • Funkce Obraty poskytuje detailní informace o jednotlivých pohybech včetně (kde je to možné) denních předúčtovaných položek a aktuálních zůstatků. Široká škála možností křížového výběru umožňuje rychlé vyhledávání konkrétních transakcí a generování sestav.
   • Přehled o posledních účetních posicích na všech účtech nalezne uživatel ve funkci Zůstatky. Pro jednotlivé účty je k dispozici historie zůstatků.
 • Platební moduly - Platební moduly MultiCashTransfer poskytují uživateli pohodlný vstup pro pořízení a správu ad hoc platebních příkazů, nebo jiné využití v případech kdy platby nejsopu generovány informačním systémem klienta.
 • WEB Interface – tato funkce umožňuje pracovat v aplikaci přes Internet prohlížeč při zachování plné funkcionality aplikace.
 • Export protokolu pro monitorování komunikace - podrobné informace o komunikaci mohou být pro účely monitorování exportovány do textových souborů a dále pak načítány do externích monitorovacích programů.
 • Konverzní programy – aplikace vytvářené na přání klienta a mohou například upravit formát výpisů z banky tak aby bylo možné výpisy načíst do účetního systém. Na druhé straně je možno platební příkazy vytvářené účetním systémem rozdělit dle požadovaných kritérií a vytvořit platební soubory v příslušných formátech pro automatické rozeslání.
 • V neposlední řadě je možno provádět rekonciliaci/párování transakcí a vytvářet různé reporty a automaticky generovat reklamace.

Těší nás, že řešení MultiCash Transfer využívají desítky společností v České republice a na Slovensku, mimo jiné i společnosti PPL a Everyday Finance. Kliknutím na název společnosti se zobrazí krátká případová studie implementace MultiCash Transfer.

 

Helpdesk

Tel.: (+420) 251 021 383
  (+420) 227 167 383
Email:  helpdesk@mdpraha.cz

Stáhněte si AnyDesk pro vzdálenou podporu

Novinky

Economia implementovala MultiCash Transfer

Přední český mediální dům Economia si vybral MultiCash Transfer. Více

Automatizace a robotizace bankovních výpisů s MultiCash AutoClient

Více o řešení pro bankovní výpisy najdete zde

Bankovní komunita Omikronu úspěšně vstupuje do éry PSD2

Všechny banky využívající řešení Omikron zažily hladký přechod do světa regulovaného PSD2, protože splnění všech požadavků bylo zajištěno již dlouho před daným termínem.Více o řešení PSD2 zde.

Vítězný treasury projekt roku 2019 - MultiCash Transfer ve společnosti EUROWAG

Více informací k ocenění implementace MultiCash Transfer ve společnosti EUROWAG a pozvánku na prezentaci projektu naleznete zde.